Wat is een monografie?

donderdag 15-april-2021

Van acetyl-L-carnitine tot zink, Natura Foundation heeft een grote verzameling monografieën. Maar heeft u zich wel eens afgevraagd waar al deze informatie vandaan komt? In dit artikel leest u alles over de inhoud, de bron van informatie en het doel van onze monografieën.

Het woord monografie komt van het Griekse ‘grafein’ dat schrijven betekent. In een monografie wordt een zo volledig mogelijk overzicht gecreëerd van één enkel onderwerp, vandaar ‘mono’, dat één of alleen betekent. Bij Natura Foundation spelen voedingsstoffen, kruiden en bioactieve stoffen de hoofdrol in de monografie. In dit artikel leest u welke kennis er in onze monografieën staat, wat u ermee kunt en waar deze kennis vandaan komt.

Wat vindt u in een monografie?

In een Natura Foundation monografie wordt een zo volledig mogelijk beeld geschetst van een stof (voedingsstof, kruid), van het werkingsmechanisme tot indicaties en veiligheid ervan. Een therapeut kan deze kennis vervolgens toepassen in de praktijk.

Na een korte introductie worden het werkingsmechanisme en de functie van de stof besproken. Zo wordt duidelijk waarom en hoe deze precies werkt bij verschillende aandoeningen. Daaropvolgend worden de aanmaak, aanvoer en bronnen van de stof besproken en wordt ingegaan op behoeften en tekorten. Uiteraard ontbreekt daarbij de evolutionaire context niet.

 In het volgende hoofdstuk wordt suppletie besproken. In dit hoofdstuk komen verschillende doseringsvormen, cofactoren en andere items aan bod die belangrijk kunnen zijn bij het geven of nemen van supplementen. Aansluitend worden de indicaties van de stof aan de hand van wetenschappelijk onderzoek besproken. Als tegenhanger van de indicaties worden vervolgens de contra-indicaties genoemd.

Daarna komen de veiligheid, mogelijke bijwerkingen en interacties met andere (voedings-)stoffen en medicijnen aan bod. Tot slot worden de synergisten en ondersteunende stoffen besproken. Hierbij kunnen allerhande stoffen aan bod komen die de werking van de stof verbeteren of aanvullen. Al deze informatie is buitengewoon waardevol als u therapeut bent.

Waar komt de informatie in de monografie vandaan?

Alle informatie in de monografie is afkomstig uit internationale wetenschappelijke vaktijdschriften en wordt door de onderzoekers van onze R&D-afdeling verzameld, gelezen en beoordeeld. Vervolgens wordt daar ook practice-based evidence aan toegevoegd, oftewel: praktijkkennis van ervaren therapeuten. Hier gaat het dan voornamelijk om praktische zaken zoals gebruiksduur en synergisten. Zo ontstaat een afgeronde tekst die goed bruikbaar is in de therapeutische praktijk.

Transparantie in de wetenschap is belangrijk. Met behulp van referenties verwijzen we daarom altijd naar de bron van de informatie, zo kunt u naar behoefte meer informatie vinden over het onderwerp door de bijbehorende referentie op te zoeken.

Waarom een online monografie?

Door de monografieën online te publiceren kunnen we deze bijwerken met de meest recente wetenschappelijke inzichten, hierdoor blijft de kennis altijd actueel. Een online publicaties is bovendien duurzamer door het uitsparen van papier. Daarnaast heeft een online weergave het voordeel dat u hierin makkelijk kunt zoeken naar een bepaalde toepassing of paragraaf.

Wat is het verschil met een artikel of whitepaper?

Bij Natura Foundation publiceren we naast monografieën ook artikelen en whitepapers. De onderwerpen van de artikelen zijn veelal gebaseerd op recent gepubliceerde wetenschappelijke literatuur of ze belichten een actueel onderwerp. Een artikel onderscheidt zich van een monografie door vaak op een korte maar krachtige wijze een onderwerp te behandelen.

Een whitepaper is een uitgebreid document waarin een specifieke aandoening, groep van aandoeningen of lichaamssysteem centraal staat. Op korte en bondige wijze komen fysiologie en pathologie, evolutionaire achtergrond, preventie, (bloedwaarden)testen, voeding, beweging en suppletie aan bod.

Kennis in de praktijk

U kunt een monografie gebruiken om diepgravende informatie te vinden over een voedingsstof, kruid of bioactieve stof. In de monografie worden naast toepassingen ook veel andere onderwerpen aangesneden om een zo compleet mogelijk beeld te geven van de stof en door kennis te leveren die u bijstaat tijdens de behandeling van uw cliënten. Lees bijvoorbeeld eens de monografie Melatonine of scan de kopjes en zie of er iets voor u bijzit!