Studeerden wij medicijnen of geneeskunde: interview met huisarts Lieneke van de Griendt

dinsdag 12-mei-2020Lieneke van de Griendt, “huisarts 3.0”, verdiepte zich in orthomoleculaire geneeskunde en schreef daarna haar boek “Studeerden wij medicijnen of geneeskunde?” dat op 3 maart dit jaar uit kwam. Wij vroegen haar naar haar passie voor geneeskunde, hoe zij op het spoor van orthomoleculaire geneeskunde kwam en natuurlijk naar haar boek. Lees het inspirerende verhaal van een gepassioneerd huisarts, die succesvolle oplossingen zocht en vond die verder reiken dan symptoombestrijding en medicijngebruik.


Passie voor geneeskunde

Lieneke vertelt: “Ik herinner me dat ik op de lagere school na schooltijd opgravingen deed op een terrein achter de kerk, waar 200 jaar oude huisjes waren gesloopt. Er kwam een oud kerkhof onder tevoorschijn en ik vond er wervels, ribben, beenderen en zelfs een schedel. Machtig interessant vond ik het en nam alles mee naar huis waar ik ze jaren bewaarde in de garage. Kennelijk toen al interesse in de menselijke anatomie! Ik vond ook eens een briefje van de lagere school, waarop mij onder andere gevraagd werd wat ik later wilde worden. Ik was 12 jaar toen ik het invulde. We mochten drie beroepen noemen. Mijn eerste keus was: dokter, mijn tweede: dokter en mijn derde keus was: dokter. Ik wist helemaal niet meer dat ik toen al zo gedecideerd was! Misschien was dit wel een genetische of energetische erfenis van mijn opa, die ik helaas nooit heb gekend; hij overleed voordat ik geboren werd. Een belezen en intelligente man die zelf graag arts wilde worden, maar er de gelegenheid niet toe kreeg.”


Interesse in orthomoleculaire geneeskunde

De interesse in orthomoleculaire geneeskunde werd bij Lieneke gewekt op een door haarzelf georganiseerde netwerkavond. “Omdat ik van veel patiënten goede berichten hoorde over ‘niet-reguliere’ behandelaars, wilde ik weleens weten wie dat waren. De avond bleek een groot succes, want ook de verschillende therapeuten (zoals haptotherapeuten, osteopaten, hypnotherapeuten, een acupuncturist, voetreflexoloog, therapeut gespecialiseerd in Chinese geneeskunde en zelfs een cranio-sacraal therapeut) kenden elkaar niet allemaal. ”Zo kwam Ischa Gijzel, orthomoleculair en kPNI-therapeut, op haar pad. “Zij kon mij uitleggen hoe een nieuwe manier van kijken, met behulp van de basisvakken van mijn eigen studie, nieuwe inzichten boden op gezondheid en ziekte. Namelijk vanuit de gedachte: wat krijgt het lichaam niet —of te veel— waardoor het gaat haperen?”


Opleiding bij Natura Foundation

Via Ischa Gijzel en Rineke Dijkinga kwam Lieneke bij Natura Foundation terecht. “Beide dames heb ik hoog zitten. Beiden hebben de opleiding bij Natura Foundation gedaan. Ik besloot de opleiding ook te gaan volgen. Ik heb genoten van de alle blokken van de opleiding.” Wel moest Lieneke wennen aan de andere manier van lesgeven die ze op de universiteit gewend was. “Toch zat ik voortdurend op het puntje van mijn stoel omdat mijn kritische vragen meestal steekhoudend beantwoord werden, de stof inhoudelijk gezien hout sneed en de nieuwe manier van kijken mij intrigeerde. Ook het feit dat ik met verschillende disciplines in de klas zat vond ik erg leuk; ik was onder de indruk van de kennis van velen. En dan de geweldig heerlijke lunches: wat een feest! Ik keek echt uit naar alle volgende studiedagen.”


Studeerden wij medicijnen of geneeskunde?

Deze intrigerende vraag is de titel van het boek dat Lieneke schreef. Geïnspireerd door onder meer haar opleiding bij Natura Foundation, voelde ze dat ze al haar nieuwe inzichten móést delen met de wereld. “Het hek was van de dam: ik moest en zou mijn boek schrijven, want ik wilde alles wat ik geleerd, gezien en gehoord had wel van de daken schrééuwen: alle dokters moeten dit weten!”

In haar boek gaat Lieneke in op haar nieuwe inzichten, hoe die ervoor hebben gezorgd dat haar kijk op huisartsgeneeskunde is veranderd en hoe zij tegenwoordig haar consulten doet. Zij ziet nu in dat het huidige tien-minuten-systeem zichzelf in stand houdt en eerder meer dan minder chronisch zieken oplevert.

Lieneke legt in haar boek helder uit hoe verschillende lichaamssystemen (zoals mitochondriën, het microbioom, de lever, het immuunsysteem) werken, wat ze nodig hebben voor optimaal functioneren en waarom dat zo is. Zij beschrijft deze systemen op een zeer aansprekende en heldere manier, waarmee ze gezondheidsprofessionals zoals therapeuten en artsen meeneemt in de logica van haar denkwijze. Ze combineert haar kennis vanuit zowel reguliere als complementaire geneeskunde op inspirerende wijze.


Gezond lijf

We vroegen Lieneke wat volgens haar élke huisarts en gezondheidsprofessional zou moeten weten. “Kennis van de basis voor een gezond lijf is onontbeerlijk: caloriebeperkte, micronutriënt- en vezelrijke voeding en waaróm dat zo is. Hoe werkt dit op celniveau? Wij (artsen, red.) leerden wel over de celbiologie, biochemie, immunologie en fysiologie, maar vanuit daar keken we naar wat medicijnen kunnen doen voor het lichaam als er een mankement is. Eigenlijk is het heel raar dat wij niet leerden wat het lichaam nodig heeft om überhaupt te kunnen functioneren en dat we niet leerden dat als er iets gaat haperen in het lijf, er dus wel iets zal missen of beschadigd is geraakt, wat met de juiste ingrediënten ook weer aan de praat gekregen kan worden.”


Toekomst van de gezondheidszorg

Tot slot vroegen we Lieneke naar haar visie op de toekomst van de gezondheidszorg. “We kunnen niet verder op de manier zoals we het nu doen. In de vijfentwintig jaar dat ik huisarts ben, zie ik mijn wachtkamer alleen maar voller worden en ik moet steeds harder werken. Er moet onderscheid komen tussen acute zorg en chronische zorg. De laatste vorm heeft meer aandacht en begeleiding nodig en vergt specialisten die zich hierin op een functionele manier bekwamen. Ik bedoel hiermee: leren kijken naar het lichaam als een geheel, snappen hoe de organen op elkaar inwerken, dat de oorzaken van chronische aandoeningen heel complex zijn en er dus ook een multifactoriële aanpak moet komen. En dan moet er op het spreekuur meer tijd voor de chronisch zieke patiënt komen. Groepsconsulten en samenwerking met complementaire zorg zie ik als oplossingen. Idealiter zie ik de holistische en basisprincipes van de orthomoleculaire en natuurgeneeskundige kijk op gezondheid en ziekte samenvloeien met de reguliere geneeskunde opleiding.”

Wilt u ook meer leren over de behandeling van veelvoorkomende ziektebeelden door inzet van voeding, beweging en suppletie?

 Bekijk onze opleiding Orthomoleculaire Therapie