Nieuw onderzoek: ashwaganda kan slaapkwaliteit verbeteren

woensdag 31-maart-2021

Slapeloosheid wordt gekenmerkt door een verslechterde slaapkwaliteit of een te korte slaapduur, fysieke of mentale problemen met inslapen, onderbroken of onvoltooide slaap en een onvoldoende herstellende nachtrust [1]. Niet goed kunnen slapen kan het gevolg zijn van een slechte slaaphygiëne, van medicijngebruik, of een symptoom zijn van een groot aantal lichamelijke of geestelijke aandoeningen [2]. Slapeloosheid is geassocieerd met onder andere angststoornissen, depressie, suïcide, middelenmisbruik, een verminderde immuunwerking en indirect ook met hart- en vaatziekten [3]

De behandeling van slapeloosheid

Bij slaapproblemen is het allereerst zinvol om te kijken naar de slaaphygiëne. Een verminderde blootstelling aan blauw licht in de avonduren en het zorgen voor een goed geventileerde en zo donker mogelijke kamer om in te slapen, kunnen eerste stappen zijn op weg naar een betere slaap. Verder kan meer beweging uitkomst bieden [5]. Bij slaapproblemen kan ook cognitieve gedragstherapie helpend zijn [4]. Daarnaast is de inzet van natuurlijke middelen te overwegen. Een van de middelen waarnaar recent onderzoek is gedaan, is een wortelextract van ashwagandha.

Ashwagandhawortel

Dit kruid, dat de officiële naam Withania somnifera draagt, is binnen de Ayurvedische traditie al lang bekend om zijn slaapbevorderende effecten. Onderzoekers uit India hebben zeer recent de farmacologische effecten van ashwaganda-wortelextract op de slaap van zowel gezonde mensen als op mensen die lijden aan slapeloosheid onderzocht [6].

Het onderzoek

In dit onderzoek, dat een dubbel blind, placebo-gecontroleerd, parallelgroep onderzoek onder 80 deelnemers betrof, werden 2 groepen van gelijke grootte gemaakt. De ene groep bestond uit gezonde vrijwilligers en de andere groep uit vrijwilligers die last hadden van slapeloosheid. Iedere groep werd vervolgens onderverdeeld in een groep die ashwagandha-wortelextract kreeg toegediend en een groep die een placebo ontving. De deelnemers werden 8 weken gevolgd.

Bij de beoordeling van de uitkomsten van het onderzoek werd gekeken naar de tijd die nodig was om in te slapen, de totale slaapduur, de mate van wakker zijn na het inslapen, de totale tijd die in bed werd doorgebracht en de slaapefficiëntie. Er werd gebruikgemaakt van vragenlijsten om deze parameters in kaart te brengen.

De uitkomsten van het onderzoek

Zowel bij de gezonde mensen als bij de deelnemers die last hadden van slapeloosheid werd er in de groep die ashwagandha-wortelextract ontving een significante verbetering in de hiervoor genoemde slaapparameters waargenomen ten opzichte van de deelnemers die de placebo ontvingen. De verbetering was het sterkst bij de mensen die last hadden van slapeloosheid.

De onderzoekers concludeerden dat ashwagandha-wortelextract de slaapkwaliteit kan verbeteren en kan helpen om slapeloosheid te verminderen. Het kruid werd door de deelnemers goed verdragen ongeacht hun gezondheidssituatie of leeftijd.

Kennis in de praktijk

Dit onderzoek voegt weer een extra instrument toe aan uw mogelijkheden om slapeloosheid bij uw cliënten aan te pakken. Uiteraard zijn een goede slaaphygiëne, voeding en leefstijl de eerste pijlers waarop u uw aanpak zult baseren. Maar daarnaast is de inzet van ashwagandha-wortelextract dus zeker te overwegen om ervoor te zorgen dat uw cliënt weer van een goede nachtrust kan genieten.

Referenties

[1]          Morin, C.M., Benca, R., 2012. Chronic insomnia. Lancet 379, 1129–1141. https://doi. org/

               10.1016/S0140-6736(11)60750-2.

[2]          Sahoo, S., 2010. Diagnosis and treatment of chronic insomnia. Ann. Indian Acad. Neurol.

               13, 94–102. https://doi.org/10.4103/0972-2327.64628.

[3]          Taylor, D.J., Lichstein, K.L., Durrence, H.H., 2003. Insomnia as a health risk factor. Behav.

               Sleep Med. 1, 227–247. https://doi.org/10.1207/S15402010BSM0104_5

[4]          Edinger, J.D., Sampson, W.S., 2003. A primary care “friendly” cognitive behavioral

               insomnia therapy. Sleep 26, 177–182. https://doi.org/10.1093/sleep/26.2.177

[5]          https://www.naturafoundation.nl/kenniscentrum/artikelen/20839/het-effect-van-beweging-op-slaap-bij-ouderen

[6]          Langade, D., Thakara, V., Kelgane, S., 2021. Clinical evaluation of the pharmacological

impact of ashwagandha root extract on sleep in healthy volunteers and insomnia patients: A double-blind, randomized, parallel-groep, placebo-controlled study. https://doi.org/10.1016/j.jep.2020.113276