De kracht van vitamine C in de strijd tegen het Coronavirus

maandag 25-oktober-2021

In voorgaande artikelen over het Coronavirus hebben we u bijgepraat over wat voor soort virus het Coronavirus is, welke varianten ervan zijn en hoe ons immuunsysteem reageert als het lichaam is besmet met het virus. Ook de mogelijkheden die u zelf heeft om uw immuunsysteem te ondersteunen, zijn uitgebreid aan bod geweest. We hebben ons artikel over vitamine C aangevuld met recente updates en inzichten.

 

Acute respiratory distress syndrome (ARDS) en het coronavirus

Een besmetting met het coronavirus leidt tot de ziekte COVID-19, die in de meeste gevallen mild verloopt. Toch zijn er ook mensen bij wie de ziekte ernstiger verloopt en die er zelfs aan overlijden. Dat komt doordat een besmetting met het coronavirus kan leiden tot het ontstaan van het acute respiratory distress syndrome (ARDS). Het wezenskenmerk van ARDS is een significant toegenomen oxidatieve stress in het lichaam als gevolg van een snelle toename van vrije radicalen en cytokines van het immuunsysteem. Bij ARDS ontstaat daardoor forse celschade en orgaanfalen van de longen.

Intraveneus Vitamine C in de strijd tegen het coronavirus

In verschillende landen is men druk bezig met het onderzoeken van een adequate aanpak tegen het virus. Een van de stoffen die daarbij volop in de aandacht staat is vitamine C.

Van vitamine C weten we al veel langer dat het onder andere het afweersysteem activeert en het herstel na ziekte versnelt. Het is een essentieel element in het antioxidantensysteem van het lichaam. Vitamine C is daarmee een onmisbaar nutriënt in de werking van het immuunsysteem. De vraag is dan ook of toediening van extra vitamine C een succesvolle interventie kan zijn bij de aanpak van een opgelopen besmetting met het Coronavirus.

Uit een meta-analyse van 12 onderzoeken met 1.766 patiënten op de intensive care bleek dat vitamine C de duur van de IC-opname met 8% verkortte. Een andere meta-analyse van acht onderzoeken wees uit dat vitamine C de duur van mechanische beademing verkortte bij patiënten die de langste beademing nodig hadden. Er zijn aanwijzingen dat vitamine C-spiegels dramatisch dalen bij ernstig zieke patiënten.

Orale toediening vitamine C

Hoewel de onderzoeken naar hoge doseringen intraveneus toegediende vitamine C buitengewoon interessant en veelbelovend zijn, is het ook interessant om te kijken of een lagere dosis vitamine C die oraal wordt ingenomen, in de vorm van een goed vitamine C preparaat, ook kan helpen. En dat lijkt inderdaad het geval te zijn.

Hoewel 0,1 gram vitamine C per dag een normaal plasmaniveau kan handhaven bij een gezond persoon, zijn veel hogere doses (1 - 4 gram / dag) nodig om de plasma vitamine C-spiegel van ernstig zieke patiënten te verhogen tot binnen het normale bereik. Dit zijn hoeveelheden die doorgaans oraal ingenomen kunnen worden.

Vitamine C is een essentiële factor in de beginfase van virale infecties

Bij een in vivo onderzoek met muizen ontdekten onderzoekers dat de vitamine C-concentratie in het begin van een influenzavirusinfectie een belangrijke factor is voor het verloop van de ziekte. Schade, veroorzaakt door het vermenigvuldigen van het virus, kan effectief voorkomen worden wanneer de vitamine C-concentratie in het beginstadium van de virale infectie voldoende hoog is. Als de vitamine C-concentratie echter onvoldoende is in de beginfase, kan de pathogenese van het influenzavirus niet voorkomen worden. De productie van interferon-α en -β speelt een belangrijke rol bij deze antivirale immuunreacties. Interferonen (IFN's) zijn cytokinen die worden gebruikt voor communicatie tussen cellen om de beschermende afweer van het immuunsysteem te activeren die pathogenen helpt uitroeien. Interferonen kunnen interfereren in de virale replicatie: ze verstoren deze replicatie en beschermen cellen zodoende tegen virusinfecties. IFN's hebben ook verschillende andere functies in de afweer tegen pathogenen. De hoeveelheden interferonen nemen binnen 1-2 dagen na virusinfectie toe. Er wordt een verband gelegd tussen een voldoende hoge vitamine C-concentratie aan het begin van een virusinfectie en een verhoogde productie van interferonen. 

Onderzoek laat zien dat het verhogen van interferonen in een vroeg stadium van de infectie een brede antivirale activiteit toont bij SARS-CoV-2. Vermoedelijk kan de vitamine C-concentratie ook bij een infectie met het Coronavirus een essentiële factor zijn in de beginfase van COVID-19 en daarmee bepalend voor het verloop van de ziekte.

Kennis in de praktijk

Toepassing van vitamine C in de behandeling van COVID-19, de ziekte die optreedt na besmetting met het Coronavirus, lijkt veelbelovend. Hoewel hoge doseringen vitamine C uitsluitend effectief via een infuus kunnen worden toegediend, is het veilig om - in ieder geval gedurende de tijd van een luchtweginfectie - een kwalitatief goed vitamine C supplement in te nemen. Ook in het voorkomen van een ernstig verloop van COVID-19 lijkt vitamine C een rol te kunnen spelen. Voor toepassing, mogelijke contra-indicaties en/of interacties met geneesmiddelen, verwijzen wij u naar onze monografie: <LINK>.

 

Bronnen:

Cheng Richard Z, MD, PhD et al, Early Lage Dose Intravenous Vitamine C is the Treatment of Choice for 2019-nCov Pneumonia, Orthomolecular Medicine News Service, februari 16, 2020

Hemilä, Harri, en Elizabeth Chalker. ‘Vitamin C as a Possible Therapy for COVID-19’. Infection & Chemotherapy 52 (21 januari 2020). /Synapse/10.3947/ic.2020.52.e22.

Khan IM et al., Efficacy of Vitamin C in Reducing Duration of Severe Pneumonia in Children, J Rawalpindi Med Coll (JRMC); 2014;18(1):55-57

Lui Q, Gao Y, Ci X., Role of Nrf2 and Its Acitvators in Respiratory Diseases, Oxid Med Cell Longev. 2019: 2019:7090534.

Monografie Vitamine C, Natura Foundation, https://www.naturafoundation.nl/kenniscentrum/monografie/?monografieid=17

Parkin J, Cohen B (June 2001). "An overview of the immune system". Lancet. 357 (9270): 1777–89. doi:10.1016/S0140-6736(00)04904-7.

Sallard ., François-Xavier Lescure, Yazdan Yazdanpanah, France Mentre, Nathan Peiffer-Smadja, Type 1 interferons as a potential treatment against COVID-19, Antiviral Research, Volume 178, 2020, 104791, https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2020.104791.