De genezende kracht van de natuur

vrijdag 14-september-2018

De genezende kracht van de natuur
Een Amerikaans onderzoek heeft aangetoond dat de natuur een geweldige bron van genezing blijkt te zijn bij de behandeling van posttraumatische stress-stoornis (PTSS). Bij de deelnemers werden zowel psychologische als fysiologische gegevens verzameld en gemeten. 

Psychologen hebben de helende kracht van de natuur onderzocht bij 72 (militaire) veteranen en bij 52 tieners uit achtergestelde gemeenschappen tijdens en na één- of tweedaagse raftingtochten. Sommige veteranen werden onderworpen aan een langere raftingtocht, die vier dagen duurde. De resultaten van beide onderzoeken hebben geleid tot een tweetal publicaties in het psychologisch vakblad “Emotion” .

Resultaten

De onderzoeken suggereren dat vooral ontzag en verwondering voor de natuur bijdragen aan algehele gevoelens van welbevinden. Dit in tegenstelling tot het gevoel van vreugde, trots, amusement, tevredenheid en positieve gevoelens bij de raftingtochten. Met name het actief zijn en ontzag/verwondering over de natuur verhogen positieve gevoelens en verminderen het stressgevoel. Na de raftingexcursie bleken posttraumatische stresssymptomen gemiddeld met 29 procent te zijn afgenomen. Algemene stresssymptomen namen af met 21 procent. Sociale relaties, tevredenheid en geluksgevoelens leken verbeterd te zijn met achtereenvolgens 10, 9 en 8 procent. Daarnaast bleek dat de stresssituatie ook na een week nog steeds minder was.

 

Interessant is de bevinding dat de deelnemers, opgedeeld in teams, vergelijkbare ervaringen hadden en vergelijkbare scores vertoonden. Dat zou veroorzaakt kunnen worden omdat emoties en gevoelens van ontzag “sociaal besmettelijk” zijn. Bovendien werd ook geconstateerd dat de concentraties hormonen (hormoonprofielen) gemeten in onder andere speeksel en bloed voor elk team vergelijkbaar waren.

 

Oorzaken en symptomen van PTSS

Het onderzoek richtte zich op oorlogsveteranen en gemarginaliseerde jongeren. Deze mensen staan veelvuldig bloot aan traumatische stress dat vervolgens PTSS kan veroorzaken. Naast oorlogssituaties kunnen ook gewapende overvallen, verkrachtingen, verkeersongevallen en natuurrampen leiden tot symptomen van PTSS. Dergelijke gebeurtenissen kunnen na verloop van tijd ernstige stoornissen veroorzaken zoals gevoelens van angst, afschuw en hulpeloosheid. Maar ook paranoia, sociaal isolement, een slechte afweerfunctie, verhoogd risico op hartaandoeningen, flashbacks en nachtmerries. Huiselijk geweld,  automutilatie en zelfmoord is dan niet uitgesloten.

 

Bloedwaarden en biomarkers

Naast de psychologische aspecten van het onderzoek werden ook lichamelijke aspecten onderzocht. Dat wil zeggen dat stresshormonen en biomarkers van het afweersysteem van beide populaties vóór en ná de rafting excursie werden geanalyseerd. Daarnaast werden ook gezichtsuitdrukkingen en emotionele reacties gemeten aan de hand van videobeelden van de deelnemers. Lichaamstaal en (sociale) interacties werden in kaart gebracht. Duidelijk was dat het wildwaterraften de gezondheid en het welzijn significant had verbeterd.
Een afzonderlijke studie, gepubliceerd in hetzelfde vakblad, verrichtte een vergelijkbaar onderzoek onder 119 studenten van de Californische universiteit Berkeley. Wederom bleek dat de ontmoetingen met- en het  ontzag voor - de natuur hun gevoelens van welbevinden verbeterden. Samengevat concluderen de onderzoekers dat de natuur een krachtige bron is voor een betere gezondheid.

 

Bronnen

http://news.berkeley.edu/2016/05/31/awevswar/


Anderson CL, Monroy M, Keltner D. Awe in nature heals: Evidence from military veterans, at-risk youth, and college students. Emotion. 2018 Jun 21. doi:10.1037/emo0000442. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 29927260.