Curcuma: fraai van kleur en goed voor het brein

woensdag 7-februari-2018

Curcuma longa (geelwortel) is een populair keukenkruid vanwege zijn markante kleur en karakteristieke smaak. Maar medicinaal is het vooral geliefd vanwege een specifiek bestanddeel: de stof curcumine. Deze stof blijkt volgens recent onderzoek de gemoedstoestand van mensen met een milde vorm van geheugenverlies te kunnen verbeteren.

 

Een Amerikaanse onderzoeksgroep onderzocht de effecten van een goed opneembare vorm van curcumine op de geheugenprestaties van gezonde mensen. Daarnaast bestudeerden de onderzoekers ook of curcumine schadelijke en/of misvormde eiwitplaques in de hersenen misschien kan oplossen. Bekend is dat plaquevorming toeneemt tijdens het verouderingsproces en dat plaquevorming ook een rol speelt bij aantasting van zenuwcellen en bij hart- en vaatziekten.

 

Opzet van het onderzoek

Het klinisch onderzoek werd verricht onder 40 mensen die tussen de 50 en 90 jaar oud waren. De ene helft van de groep nam tweemaal daags 90 mg van een goed opneembare vorm van curcumine, gedurende 18 maanden. De andere helft van de groep kreeg een placebo.

 

Alle proefpersonen ondergingen elk half jaar cognitieve testen. Daarnaast werd ook de hoeveelheid curcumine in het bloed vastgesteld aan het begin van het onderzoek en na 18 maanden. Daarnaast ondergingen dertig proefpersonen aan het begin en aan het einde van de studie een positronemissietomografie (PET) scan om de hoeveelheid misvormde eiwitplaques, zoals amyloïd en tau, vast te stellen.

 

Verbeterde geheugenfunctie

De mensen die curcumine innamen, bleken een verbeterde geheugenfunctie te hebben en gaven aan zich beter te kunnen concentreren. Bij de curcuminegroep trad ook een geringe verbetering van de stemming op en uit de resultaten van de PET-scan bleek dat amyloïde- en tau-eiwitten in de amygdala en de hypothalamus afgenomen waren. Dit werd niet waargenomen in de placebogroep. De amygdala en hypothalamus spelen onder andere een rol bij het controleren en reguleren van geheugenaspecten en emoties.

 

Het lijkt er dus sterk op dat dagelijkse inname van een goed opneembare vorm van curcumine de geheugenfunctie en het aandachtsvermogen van gezonde ouderen verbetert. Bovendien suggereert de PET-scan dat de schadelijke eiwitplaques in hersenstructuren, die een rol spelen bij geheugen en stemming, afnemen.

 

Curcumine en neurodegeneratie

Curcumine staat al langer sterk in de belangstelling vanwege zijn anti-inflammatoire en antioxidatieve eigenschappen. Het zou langs deze weg de neuro-inflammatie kunnen remmen die een rol spelen bij veel neurodegeneratieve aandoeningen. Onderzoek naar de werking en effectiviteit van curcumine heeft eerder al diverse positieve effecten aangetoond bij uiteenlopende aandoeningen waarbij ontstekingen de basis vormden.

 

Minder alzheimer in India

Opvallend is dat oude mensen in India minder vaak slachtoffer zijn van alzheimer en op hoge leeftijd cognitief beter presteren. Mogelijke oorzaken hebben te maken met genetische aanleg, het vegetarische dieet en een gretige inname van curcumine. Hoe curcumine de positieve effecten precies teweegbrengt is niet helemaal duidelijk, maar het lijkt er sterk op dat ontstekingen in hersencellen afnemen.

 

Lees ook het artikel: “Omega-3 en neuro-inflammatie       

 

Bron

 
Small GW, Siddarth P, Li Z, Miller KJ, Ercoli L, Emerson ND, Martinez J, Wong

KP, Liu J, Merrill DA, Chen ST, Henning SM, Satyamurthy N, Huang SC, Heber D,

Barrio JR. Memory and Brain Amyloid and Tau Effects of a Bioavailable Form of

Curcumin in Non-Demented Adults: A Double-Blind, Placebo-Controlled 18-Month

Trial. Am J Geriatr Psychiatry. 2017 Oct 27. pii: S1064-7481(17)30511-0. doi:

10.1016/j.jagp.2017.10.010. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 29246725.

Cookies

Als u verder klikt op onze website, gaat u er ook mee akkoord dat we cookies gebruiken. Daarmee verzamelen we gegevens en volgen we wat bezoekers doen op onze website. Met die informatie verbeteren we onze website en tonen we informatie die aansluit bij wat u interesseert. Als u geen cookies accepteert, kunt u geen video's bekijken of content delen op social media. Meer informatie.

Cookies zelf instellen