Suppletie met ubiquinol helpt vrouwen met migraine

dinsdag 11-juni-2019

Mitochondriale disfunctie vormt een van de hoofdoorzaken voor migraine. De ubiquinolvorm van co-enzym Q10 helpt bij behoud van gezonde mitochondriën. In deze studie bleek suppletie de frequentie, zwaarte en lengte van migraineaanvallen significant te verminderen.

Migraine is een gecompliceerde neurovasculaire aandoening, die vaker voorkomt bij vrouwen dan bij mannen. Migrainepatiënten hebben vaak milde tot zware episodes van hoofdpijn, die van enkele uren tot dagen kunnen duren. Migraineaanvallen kunnen over de tijd toenemen in aantal en in ernst. Vaak is medicatie nodig om een aanval te beëindigen, en een dagelijks profylactisch geneesmiddel om aanvallen te voorkomen. Deze medicatie heeft dikwijls veel bijwerkingen.

In deze studie van Tabriz University of Medical Sciences (Iran) is het effect onderzocht van suppletie van het lichaamseigen ubiquinol (actieve co-enzym Q10) op migraineaanvallen. Het bleek dat suppletie met ubiquinol significant de frequentie, zwaarte en lengte van migraineaanvallen verminderde. De mitochondriale functie verbeterde, en de serumspiegels van lactaat en pyruvaat namen af. De resultaten zijn gepubliceerd in de European Journal of Integrative Medicine. [1]

Klinische trial met 46 vrouwen

De studie was opgezet als een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde klinische trial bij 46 vrouwen met migraine. De helft van de interventiegroep kreeg gedurende 12 weken 400 mg ubiquinol toegediend, de andere helft kreeg een placebo. Aan het begin en aan het einde van de interventie werden bloedmonsters afgenomen, om de serumspiegels van ubiquinol, lactaat, pyruvaat, metalloproteinase (MMP-9) en stikstofoxide (NO) te meten.

In dit onderzoek kozen de wetenschappers voor het meten van deze waardes omdat uit eerdere onderzoeken volgens hen al het volgende bekend is (hieronder vindt u een samenvatting uit het artikel, meer informatie en bronverwijzingen vindt u in het artikel zelf [1]):

  • Mitochondriale functie:
    Mitochondriën spelen een belangrijke rol bij de regulatie van de vasculaire tonus doordat ze invloed hebben op de concentratie van intracellulair calcium en vrije radicalen. Mitochondriale disfunctie leidt tot te veel calcium en te veel vrije radicalen in de cel, wat schade en dood van cellen van het centrale zenuwstelsel veroorzaakt en tot migraineaanvallen kan leiden. Verder blijkt dat lactaat- en pyruvaatspiegels onder migrainepatiënten significant hoger zijn, dan bij gezonde individuen. De verhouding lactaat/pyruvaat wordt gezien als een indirecte indicator van mitochondriale disfunctie.
  • Matrix metalloproteïnases (MMP’s):
    MMP’s zijn een familie van zinkafhankelijke eiwitten die verantwoordelijk zijn voor de afbraak van verschillende eiwitten en componenten, deze zijn aanwezig in de extracellulaire matrix. Verhoogde spiegels van vooral MMP-9 worden in verband gebracht met veel (neurologische) aandoeningen. Studies hebben aangegeven dat MMP-9 concentraties hoger zijn bij mensen die lijden aan migraine in vergelijking tot gezonde individuen.
  • Stikstofoxide (NO):
    NO is een belangrijk stofje voor de regulatie van de bloedvoorziening in de hersenen. Een teveel aan NO is de hersenen staat in verband met een verhoogde doorlaatbaarheid van de bloedhersenbarrière, waarvan bekend is dat het een belangrijk voorteken voor een migraineaanval is.

Rollen van ubiquinol

Van ubiquinol is al bekend dat het een essentieel onderdeel vormt van de elektrontransportketen in de mitochondriën, wat de ATP-productie door de citroenzuurcyclus in de mitochondriën waarborgt. Verder is ubiquinol een belangrijke vrijeradicalenvanger, wat de aerobe verbrandingscapaciteit verbetert en de verhouding lactaat/pyruvaat positief beïnvloedt. Verder heeft ubiquinol een positieve invloed op de NO-productie en een onderdrukkend effect op de activiteit van MMP-9. Veel studies hebben tot slot al aangetoond dat de ubiquinolspiegels bij migrainepatiënten lager zijn dan bij gezonde mensen.

Resultaten van het onderzoek

Ubiquinolsuppletie verminderde de frequentie, zwaarte en lengte van de migraine-aanvallen bij de interventiegroep. Dit was niet het geval bij placebo. Er was sprake van een verbeterde mitochondriale functie en een verminderde concentratie van lactaat, pyruvaat, MMP-9 en NO in het bloed, terwijl ubiquinolconcentraties juist verhoogd waren. De significante reductie van de verhouding lactaat/pyruvaat bij de interventiegroep is een indicator voor de verbeterde mitochondriale functie, zo geven de onderzoekers aan. Zij concluderen uit deze trial dan ook dat ubiquinol positieve effecten heeft op het voorkomen en verminderen van migraineaanvallen.

Tot slot

Wanneer u merkt dat Q10-suppletie helpt bij uw cliënt, dan is het een goed idee om de mitochondriale functie ook te ondersteunen via het intermittent living concept met ondermeer nuchter bewegen, krachttraining, lage maaltijdfrequentie en oervoeding. En uiteraard op zoek te gaan naar de – vermoedelijk chronische – stressfactoren die ertoe hebben geleid dat uw cliënt voornamelijk anaeroob ATP produceert.

Bron

Nattagh-Eshtivania, E., The effect of Coenzyme Q10 supplementation on serum levels of lactate, pyruvate, matrix metalloproteinase 9 and nitric oxide in women with migraine. A double blind, placebo, controlled randomized clinical trial, A Student Research Committee, Faculty of Nutrition and Food Sciences, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

European Journal of Integrative Medicine, journal homepage: www.elsevier.com/locate/eujim