Mucuna pruriens

 • Het belangrijkste actieve bestanddeel van Mucuna pruriens is levodopa, afgekort als L-dopa. Levodopa is de voorloper van dopamine, één van de belangrijkste neurotransmitters. Het gehalte aan levodopa gevonden in Mucuna puriens is doorgaans 3,1 tot 6,7%. In Mucuna pruriens worden ook nog andere bioactieve stoffen gevonden zoals: tetrahydro-isochinolinederivaten, een dopamine-achtige verbinding met neuroprotectieve eigenschappen, psychoactieve indolalkaloïden waaronder serotonine en andere tryptaminederivaten, noradrenaline, co-enzym Q10, glutathion, inositol, NADH (gereduceerd nicotinamide adenine dinucleotide), trypsine en polyfenolen. (1) Het samen voorkomen van al deze bioactieve stoffen in Mucuna pruriens zorgt voor een goede effectiviteit in bepaalde toepassingsgebieden en weinig bijwerkingen.

  Dopamine heeft een belangrijke functie in hersengebieden die beloning en genot reguleren, zoals de nucleus accumbens. Ook onze geheugenfunctie die plaatsvindt in de hippocampus werkt op basis van dopamine.  Daarnaast reguleert dopamine de motorische functies. Samengevat stuurt dopamine vier verschillende hoofdcircuits aan in het centrale zenuwstelsel en is dus belangrijk voor alle bijhorende functies:

  1. De nigrostriatale route verbindt de substantia nigra met het dorsale gedeelte van het striatum
  Dit circuit is betrokken bij het reguleren van motorische activiteiten.

  2. De mesolimbisch route of ook aangeduid als het ‘reward-of beloningssysteem’
  Dit circuit reguleert gewaarwording van plezier en beloning. Het ventrale tegmentum (VTA) is een groep van zenuwcellen die onder meer projecteert op de nucleus accumbens en hetlimbischsysteem. Een ontregeling van dit beloningssysteem werkt verslaving in de hand. Het binden van dopamine op deze gebieden geeft de ervaring van plezier en genot.

  3. De mesocorticale route verbindt het VTA met de prefrontale cortex. Dit gebied reguleert emoties, cognitieve functies en motivatie. Dit circuit staat nauw in verbinding met het mesolimbisch circuit.

  4. De tubero-indfundibulare route.

 • Levodopa kan via een stapsgewijze enzymatische omzetting endogeen aangemaakt worden, en dit vooral uit eiwitrijke voedingsbronnen. Het essentieel aminozuur fenylalanine wordt immers omgezet naar tyrosine. Tyrosine wordt op zijn beurt omgezet naar levodopa. De eindproducten zijn dopamine en (nor)adrenaline. Voor de omzetting van fenylalanine naar levodopa wordt gebruikt gemaakt van volgende cofactoren: vitamines B1, B3, B6, folaat, ijzer, zink, magnesium, SAMe, vitamine C en koper.

  Onderstaande voedings-en omgevingsfactoren kunnen de aanmaak van Levodopa beïnvloeden:  

  - Tekorten van de precursors fenylalanine of tyrosine, bijvoorbeeld door onvoldoende inname via de voeding of door het teveel consumeren van andere aminozuren, waardoor de grote neutrale aminozuurtransporter verzadigd raakt en niet voldoende tyrosine kan transporteren door het darmkanaal naar het centraal zenuwstelsel. (2)
  - Opstapeling van fenylalanine (fenylketonurie)
  - Tekorten aan cofactoren
  - Chronische stress
  - Ontwenning van genotsmiddelen

 • Na orale toediening wordt levodopa geabsorbeerd in de dunne darm waar grote neutrale aminozuurtransporters zijn gevestigd. Daarom is de opname van levodopa beperkt tot de tijd waarin levodopa zich de dunne darm bevindt (ongeveer 2–3 uur).

  Absorptie door de maag- darmwand en transport door de bloedbaan van oraal ingenomen levodopa hangt af van verschillende factoren. Levodopa wordt actief getransporteerd door de grote neutrale aminozuurtransporter die alle neutrale aminozuren vervoert over celmembranen heen. Deze transporter kan verzadigd zijn door hoge concentraties concurrerende aminozuren en beperkt dan de hoeveelheid levodopa die wordt geabsorbeerd. Deze theorie vraagt wel wat nuance: deze aminozuurtransporter heeft een zeer groot aminozuurbindingscapaciteit in de darm en is daarmee waarschijnlijk niet het belangrijkste probleem.

  Ook de maaglediging en de zuurtegraad van de maag heeft een grote invloed op de absorptie van levodopa. De toediening van levodopa nuchter voor het ontbijt resulteert doorgaans in een snelle absorptie, met een plasmapiek binnen 1 uur. Een vertraagde maaglediging -veroorzaakt door bijvoorbeeld maaltijden met veel vet en eiwit of door medicatie die de maagmotiliteit vertraagt- resulteert in een vertraagde passage van levodopa naar de dunne darm en het bloed.

  Een derde factor betreft de enzymatische werking van dopa decarboxylase, aanwezig in de darm, lever en nieren. Dit enzym zet levodopa om naar dopamine, onder invloed van de cruciale cofactor vitamine B6. De darm bevat hoge concentraties decarboxylase. Deze decarboxylering van levodopa zal het onbeschikbaar maken voor de hersenen. Dit omwille van het feit dat levodopa al perifeer wordt omgezet alvorens het centraal zenuwstelsel wordt bereikt. Om dit te vermijden worden vaak decarboxylaseremmers ingezet bij het toedienen van levodopa in het kader van de ziekte van Parkinson.

  Vitamine C oftewel ascorbinezuur kan de absorptie van levodopa positief beïnvloeden. Zeker bij oudere Parkinsonpatiënten met een slechtere biologische beschikbaarheid van levodopa, bijvoorbeeld door een verminderde maagzuursecretie. Ascorbinezuur kan de pH van de maag verlagen waardoor de Levodopa beter wordt opgenomen. Daarom kan een combinatietherapie van levodopa met ascorbinezuur gunstig zijn in het kader van de ziekte van Parkinson. In de beschreven studie, waarbij aan 67 oudere Parkinsonpatiënten, 100 mg levodopa (LD)en 10 mg carbidopa  (CD) werd gegeven, werd de piekconcentratie gevolgd. Na een week evalueerde men diezelfde dosis LD/CD met dat verschil dat aan het tablet 200 mg ascorbinezuur werd toegevoegd. Men zag een significant verhogingen van de concentratiepiek en een significante verlaging van de duurtijd tot de maximale concentratie LD/CD werd bereikt bij 25 patiënten. De precieze mechanismen voor de verbetering van Levodopa-absorptie mits tegelijk gebruik van ascorbinezuur zijn echter nog niet geheel duidelijk.  (37)

  Na opname en transport is distributie van levodopa door de bloed-hersenbarrière heen essentieel voor de therapeutische werkzaamheid van levodopa. Dit hangt af van de concentraties van andere grote neutrale aminozuren die strijden om het transport via grote neutrale aminozuurtransporters met een beperkte capaciteit. Een rijkelijke en eiwitrijke maaltijd kan de grote neutrale aminozuren in het plasma verdubbelen of verdrievoudigen en dus het transport van levodopa met de helft of meer verminderen. Om deze reden wordt Mucuna pruriens beter niet bij de maaltijden ingenomen.

  De enzymatische omzetting van levodopa in perifere weefsels en de hersenen zijn:

  1. Decarboxylering van levodopa naar dopamine in perifere weefsels en in de hersenen door dopa decarboxylase.
  2. Catechol -O-methyltransferase, afgekort als COMT deactiveert levodopa. COMT zorgt voor ongeveer 10% metabolisatie/deactivatie van levodopa. COMT is zowel aanwezig in de perifere weefsels als in de hersenen.
  3. Oxidatie in de hersenen: monoamineoxidase (MAO) breekt dopamine en methyldopamine af. MAO-B is de vorm die het meest aangetroffen wordt in het centraal zenuwstelsel. (2)

 • Bij endogene neurotransmitters is geen standaard behoefte te bepalen. Onder omstandigheden kan een tekort ontstaan, meestal gerelateerd aan een verminderde aanmaak of verhoogd verbruik. Tekorten uiten zich in symptomen of ziektebeelden genoemd in deze monografie.

 • In sommige gevallen zijn er indicaties dat de eigen aanmaak van L-dopa verstoord is. Druggebruik, dieet of polymorfismen kunnen mogelijke oorzaken zijn van een verstoorde aanmaak van dopamine of een verstoorde functionaliteit van de dopaminereceptor. In deze gevallen kan suppletie met L-dopa bevattende Mucuna pruriens een oplossing bieden om op die manier het dopaminegehalte op peil te brengen.

  Primitieve extracten van Mucuna pruriens bevatten vaak grote hoeveelheden van de peulvrucht dewelke gastro-intestinale klachten kon veroorzaken waardoor een langdurige inname moeilijk was. Hedendaagse extracten zijn vaak de Mucuna-zaden die ontdaan zijn van hun vetgehalte en nadien worden gevriesdroogd waardoor het gehalte L-dopa wordt behouden en zelfs wordt verhoogd. (3)

  Het percentage L-dopa is bij voorkeur gestandaardiseerd in het Mucuna pruriens extract dat als supplement wordt gebruikt, waarbij een percentage van 15% L-dopa het meest voorkomende en het voordeligst is.

  Mucuna pruriens wordt aangeboden in verschillende vormen zijnde poeder, tincturen of geconcentreerde extracten in capsules of tabletten, maar de suppletievorm die als enige in klinische onderzoeken wordt gebruikt, is poeder van de Mucuna-zaden al dan niet in een capsule. Dit is dan ook de meest aangewezen suppletievorm.

  Er zou 1000 mg natuurlijke levodopa uit Mucuna pruriens moeten worden ingenomen om het klinische effect van een tablet Sinemet (synthetische levodopa met een decarboxylaseremmer) te bereiken. Dit komt overeen ongeveer twintig tabletten van 400 mg Mucuna pruriens (gestandaardiseerd op 15% levodopa). In theorie na de inname van deze grote hoeveelheid Mucuna pruriens extract de concentratie van levo-dopa in de bloedbaan snel moeten afnemen gezien het extract geen decarboxylaseremmer bevat. Desalniettemin heeft onderzoek uitgewezen dat de bloedspiegels na de inname van Mucuna pruriens extract vergelijkbaar is met die waargenomen bij de synthetische versie van levodopa wat erop wijst dat de plant nog andere stoffen bevat die de snelle afbraak van levodopa remt.(4)

 • Ziekte van Parkinson
  Een belangrijk toepassingsgebied van Mucuna pruriens is de ziekte van Parkinson. De ziekte van Parkinson wordt gekenmerkt door een dopaminetekort in de hersenen en beschadiging van bepaalde dopaminerge circuits in de hersenen. Onderzoek bij dieren en verschillende humane (pilot)studies hebben gunstige effecten aangetoond van Mucuna-extract bij deze neurodegeneratieve ziekte. Daarnaast speelt dysfunctie van mitochondriën en oxidatieve stress waarschijnlijk een centrale rol bij de progressieve degeneratie van deze dopaminerge centra. Mucuna pruriens remt mogelijk de progressie van de ziekte en versterkt de opname en werking van synthetische levodopa, hetgeen vaak als medicijn wordt ingezet. Hierdoor kan de dosis van de medicijnen verlaagd worden. Mucuna pruriens beschermt vervolgens het zenuwweefsel tegen toxische effecten van synthetische levodopa en zorgt op die manier voor belangrijke neuroprotectie. Mucuna-extract wordt daarom als alternatief voor synthetische levodopa gebruikt. Mucuna-extract werkt sneller, sterker en langer en geeft minder bijwerkingen dan synthetische levodopa (8–10).

  Zoals hierboven reeds vermeld geeft suppletie met Mucuna pruriens geen bijwerkingen, hetgeen bij synthetische levodopa wel vaak wordt gezien. Na langdurig gebruik van synthetische L-dopa krijgen patiënten vaak te kampen met onwillekeurige bewegingen of tics, ook wel dyskinesieën genoemd, als bijwerking van het medicijn. Mucuna pruriens veroorzaakt geen dyskinesie. Een studie bij apen gaf interessante resultaten aangaande dyskinesieën. De ene groep werd behandeld met Sinemet (synthetische levodopa en carbidopa), de tweede groep met Mucuna pruriens én carbidopa, de derde groep enkel met Mucuna pruriens. Alle dieren ervoeren een verbetering van hun symptomen. Grotere dyskinesieën traden op in de Sinemet-groep. Bij degenen die werden behandeld met de combinatie van Mucuna pruriens en carbidopa, leek dyskinesie gematigder. Interessant is dat bij degenen die alleen Mucuna pruriens hadden gebruikt, geen dyskinesie werd ervaren. (11)

  Mucuna pruriens is dus, op basis van de tot nog toe verzamelde beschikbare gegevens, in te zetten als natuurlijk middel bij de ziekte van Parkinson, dit steeds in overleg met de behandelende arts.

  Voorlopig klinisch onderzoek toont aan dat het nemen van een gestandaardiseerd Mucunapreparaat even effectief kan zijn als het innemen van synthetische levodopa, dit steeds in combinatie met een DOPA-decarboxylase-remmer, zoals carbidopa of benserazide. Deze laatsten zorgen ervoor dat levodopa perifeer niet afgebroken wordt naar dopamine zodat levodopa pas in het centraal zenuwstelsel wordt omgezet naar dopamine. (10) Daarnaast kan selectieve remming van MAO-B eveneens een strategie zijn om de afbraak van dopamine in de hersenen te remmen en dus de werking ervan te verlengen.

  Dopaminerge depressie
  De monoamine-hypothese van depressie stelt dat depressie wordt veroorzaakt door een functioneel tekort aan monoaminen (noradrenaline, serotonine en dopamine) op bepaalde plaatsen in de hersenen. Muizen die onder omgevingsstress stonden vonden onder invloed van Mucuna pruriens-suppletie hun motivatie en plezier terug, wat de selectieve antidepressieve werking van Mucuna pruriens aantoont, gemedieerd via interactie met het dopaminerge systeem/ (12)

  Te hoge cortisolspiegels of hypercortisolemie
  Stressreacties met verhoogde cortisolspiegels en/of chronische laaggradige ontstekingen, verstoren het dopaminerge signaalsysteem in de hersenen, en kunnen het dopaminegehalte in de hersenen verminderen. (13)

  Mucuna pruriens lijkt veelbelovend om de cortisolspiegels te verbeteren, al moet daarbij vermeld worden dat er voorlopig onvoldoende harde bewijsvoering is.
  In één proef verminderde suppletie met  Mucuna  pruriens de ervaren psychologische stress en de cortisolspiegel bij zestig onvruchtbare mannen na drie maanden (14).

  Mannelijke fertiliteitsdaling
  Verschillende humane studies tonen aan dat suppletie met Mucuna-extract de spermakwaliteit significant verbetert bij mannen met een verminderde vruchtbaarheid. (15) Men ziet enerzijds verhoging van testosteron, dopamine, (nor)adrenaline en LH (luteïniserend hormoon), en anderzijds verlaging van cortisol, gonadotropine en prolactine alsook stijging van de concentratie antioxidanten (glutathion, vitamine C) en antioxidantenzymen in sperma. (14) Ratstudies toonden aan dat Mucuna pruriens seksuele stoornissen kan opheffen bij een dosis van 200 mg/kg. (16)

  Hoge bloedsuiker of hyperglycemie
  Dierstudies tonen aan dat Mucuna pruriens de bloedsuikerspiegel zou kunnen verlagen en een positief effect heeft op renale hypertrofie. Mucuna pruriens bevat aanzienlijke hoeveelheden mineralen, waaronder calcium, magnesium, fosfor, ijzer, mangaan, zink en koper. Sommige onderzoekers speculeren dat Mucuna pruriens zijn hypoglycemische effect kan uitoefenen door stimulering van insulinegevoeligheid onder invloed van deze sporenelementen, of mogelijk door de aanwezigheid van actieve insulineachtige verbindingen. (17–19)

  Mucuna-extract verlaagt dosisafhankelijk de bloedsuikerspiegel en gaat hyperglycemie tegen bij diabetes (type 1, type 2). Het maximale hypoglycemische effect (83,6% daling van de bloedglucosespiegel) in dieronderzoek werd bereikt met een dosis mucuna-extract van 100 mg/kg/dag. Toediening van Mucuna-extract bij deze dieren in een dosis van 5 mg/kg/dag gedurende 12 weken zorgde voor daling van de bloedglucosespiegel met 55,3%. In een diermodel voor diabetes mellitus leidde inname van mucuna-extract tot significante verlaging van de kans op polyurie en diabetische cataract. Bovendien remde Mucuna-extract diabetesgeïnduceerde gewichtsdaling.
  (20)

  Parasitaire, bacteriële infecties
  In vitro heeft Mucuna pruriens eigenschappen die de ontwikkeling van ingewandswormen tegengaat.
  Sommige in vitro studies tonen aan dat Mucuna pruriens een milde antimicrobiële werking heeft tegen bepaalde pathogene bacteriën. (21) Klinische studies ontbreken echter om dit te staven.

  Daling in libido
  Mucuna pruriens  wordt  beschouwd als een afrodisiacum (16), mede door activering van de dopaminerge neurotransmissie en verhoging van de testosteronspiegel.

  Bescherming tegen slangengif
  In Nigeria worden Mucunabonen ingenomen als oraal profylacticum tegen slangengif.
  In vitro en dierstudies tonen enerzijds de hartbeschermende eigenschappen aan en anderzijds het positieve effect op de bloedstolling. In vitro en dierstudies tonen beschermende effecten van Mucuna pruriens tegen de toxische effecten van het gif van de zaagschubadder (Echis carinatus), bruine groefkopadder (Calloselasma rhodostoma), Indische krait (Bungarus caeruleus) en Indonesische cobra (Naja sputatrix). (22,23)

  Preventie cognitieve achteruitgang
  Mucuna pruriens bevat stoffen met antioxidatieve en beschermende neuroprotectieve eigenschappen. (24–26). Daardoor kan het ingezet worden als preventie van cognitieve achteruitgang geassocieerd met veroudering.

 • Zwangerschap en borstvoeding
  Dopamine remt de afgifte remt van het hypofysehormoon prolactine, dat tijdens zwangerschap en lactatie de borstgroei en melkproductie stimuleert. Voorlopig ontbreekt het aan gegevens die veiligheid tijdens zwangerschap en borstvoeding garanderen. Het gebruik van Mucuna pruriens wordt daarom afgeraden tijdens zwangerschap en borstvoeding. (27)

  Hart- en vaatziekten
  Het gebruik van enige vorm van L-dopa kan orthostatische hypotensie erger maken. Orthostatische hypotensie is het dalen van de bloeddruk bij het gaan staan. Mensen die lijden aan de ziekte van Parkinson hebben vaak last van orthostatische hypotensie. Het gebruik van L-dopa kan deze klachten dus erger maken. (28)

  Diabetes
  Er zijn aanwijzingen dat Mucuna pruriens kan zorgen voor een te lage bloedsuikerspiegel.
  In geval van diabetes type I of II en tegelijk gebruik van Mucuna pruriens, is het aangewezen de bloedsuikerspiegel regelmatig te controleren. Mogelijk moet de dosis van diabetesmedicatie worden aangepast. (19)

  Melanoom
  Het lichaam kan L-dopa gebruiken om het huidpigment genaamd melanine te maken. Er bestaat enige bezorgdheid dat dit extra melanine het melanoom kan verergeren, al zijn de studies niet éénduidig. (29) Gebruik uit voorzorg geen Mucuna pruriens als er een voorgeschiedenis is van melanoom (McEvoy, 1998).

  Maag- of darmzweren
  Er zijn meldingen dat L-dopa gastro-intestinale (GI) bloedingen kan veroorzaken bij mensen met maag- of darmzweren. Van Mucuna pruriens is daar nog echter nog geen melding van gemaakt (McEvoy, 1998)

  Psychose/schizofrenie
  Vanwege het L-dopa -gehalte kan Mucuna pruriens deze psychische aandoeningen verergeren. (30)

  Chirurgie
  Aangezien Mucuna pruriens de bloedsuikerspiegel kan beïnvloeden, bestaat er enige bezorgdheid dat het de bloedsuikerspiegel tijdens en na de operatie zou kunnen verstoren. Stop met het innemen van ten minstens twee weken voor een geplande operatie.(31)

  Allergie of overgevoeligheid voor planten van de vlinderbloemenfamilie
  Mucuna pruriens behoort tot de vlinderbloemenfamilie (Leguminosae, Fabaceae). Gebruik geen Mucuna pruriens bij een overgevoeligheid of allergie voor planten van de vlinderbloemenfamilie.

 • De juiste dosis Mucuna pruriens hangt af van verschillende factoren, zoals de leeftijd, gezondheid en verschillende andere aandoeningen van de gebruiker.  Clinical trials in het kader van de ziekte van Parkinson hanteren doorgaans dosissen van 12,5 mg per kilogram lichaamsgewicht tot 17,5 mg per kilogram lichaamsgewicht, maar in andere studies kunnen de dosissen oplopen tot wel 1000 mg per dag. (10,32) Een onderhoudsdosis van Mucuna pruriens bestaat doorgaans uit 400-800 mg/dag.

 • Mucuna-extract is waarschijnlijk veilig voor langdurig gebruik. Mucuna pruriens is dan ook, op basis van de tot nog toe verzamelde beschikbare gegevens, voorzichtig in te zetten als mogelijk natuurlijk middel bij de ziekte van Parkinson. Dit steeds in overleg met de behandelende arts. Meer klinisch onderzoek naar de toepassing van Mucuna pruriens bij de ziekte van Parkinson blijft evenwel nodig.

 • Mucuna-extract wordt meestal goed verdragen. Toch kunnen er bijwerkingen optreden zoals misselijkheid en klachten van gastro-intestinale aard. (33) Dit komt door de omzetting van L-dopa in dopamine in het perifere zenuwstelsel door dopa decarboxylase. (8) Zeldzame bijwerkingen zijn hoofdpijn, braken, hartkloppingen, verwarring, zweten, psychose. (33,34)

 • De volgende interacties met medicijnen komen voor.

  Zeer hoge interactie:

  Guanethidine : Mucuna pruriens kan de bloeddruk verlagen. Door Mucuna pruriens en guanethidine samen te gebruiken, kan de bloeddruk te laag worden. (McEvoy, 1998)

  Antidepressiva in de klasse niet selectieve MAO-remmers zoals fenelzine, tranylcypromine:
  Aowel Mucuna pruriens als MAO-remmers verminderen de afbraak van monoamines zoals dopamine. De combinatie van deze twee moet vermeden worden vanwege het risico op ernstige bijwerkingen zoals onder meer een snelle hartslag, hoge bloeddruk en nervositeit.

  *Noot: Mucuna pruriens kan echter gelijktijdig worden gebruikt met de MAO-B-selectieve remmer selegiline  (McEvoy, 1998).

  Matige interactie:

  Antidiabetica zoals onder meer glimepiride, glyburide, insuline, pioglitazon, rosiglitazon, chloorpropamide, glipizide, tolbutamide. Mucuna pruriens kan de bloedsuikerspiegel verlagen.

  Het gebruik in combinatie met diabetesmedicijnen, kan leiden tot een te lage bloedsuikerspiegel.

  Antipsychotica met anti-dopaminerge werking zoals onder meer chloorpromazine, clozapine, fluphenazine, haloperidol, olanzapine, perphenazine, prochlorperazine, quetiapine, risperidone , thioridazine, thiothixene (McEvoy, 1998) Deze verminderen de vrijzetting van dopamine, terwijl Mucuna  pruriens de dopamine verhoogt door op te treden als MAO remmer.

  Het gebruik van L-dopa samen met medicijnen die voor een operatie worden gebruikt, kan hartproblemen veroorzaken. Het is aan te raden minstens twee weken voor de operatie te stoppen met het innemen van Mucuna pruriens. (McEvoy, 1998)

  Antidepressiva van de klasse Tricyclische antidepressiva zoals onder meer Amitriptyline, imipramine. Sommige antidepressiva vertragen de maag-en darmmotoriek. Dit kan de opname van Mucuna pruriens verminderen. (McEvoy, 1998)

  Methyldopa  kan de bloeddruk verlagen bij gelijktijdig gebruik van Mucuna pruriens.
  Het kan de afbraak van L-dopa uit Mucuna pruriens remmen waardoor dopaminelevels in het centraal zenuwstelsel te hoog worden. De combinatie van Mucuna pruriens en methyldopa moet dus vermeden worden. (McEvoy, 1998)

  Ook komen interacties met vitaminen en fytonutriënten voor:

  Aangezien er aanwijzingen zijn dat Mucuna pruriens de bloedsuikerspiegel kan verlagen, kan gebruik van Mucuna pruriens in combinatie met andere natuurlijke bloedsuikerverlagende nutriënten, een te lage bloedsuikerspiegel veroorzaken. Denk aan onder meer bittere meloen, gember, geitenruit, fenegriek, kudzu, wilgenbast (35)

  Er zijn vervolgens aanwijzingen dat Kava Kava antidopaminerge effecten veroorzaakt en mogelijk de effecten van L-dopa in Mucuna pruriens kan verminderen. (35)

  Vitamine B6 kan de werkzaamheid van L-dopa  verminderen in het centraal zenuwstelsel. Vitamine B6 verhoogt de perifere decarboxylering van L-dopa tot dopamine. Patiënten die Mucuna pruriens gebruiken voor de ziekte van Parkinson moeten het gebruik van vitamine B6-supplementen vermijden. (Mc Evoy, 1998)

 • Gestandaardiseerde formules van Mucuna pruriens , waarvan de dosis levodopa 75-400 mg per dag bedraagt, worden in combinatie gebruikt met conventionele Parkinsongeneesmiddelen zoals (36):

  - Amantadine: remt de heropname van dopamine en stimuleert de afgifte aan zenuwcellen
  - Selegiline: Mao-B remmers (remmen afbraak dopamine in het centraal zenuwstelsel)
  - Anticholinergica: verminderen tremoren

  Het medicijn Carbidopa, een decarboxylaseremmer vaak gegeven aan Parkinsonpatiënten, verbetert ook de effecten van natuurlijke Mucuna pruriens. Het vermindert de milde bijwerkingen en verdubbelt of verdrievoudigt de effectiviteit. Met deze interacties moet rekening worden gehouden wanneer een patiënt Mucuna pruriens met parkinsongeensmiddelen combineert. De dosis zal dan aanzienlijk moeten worden verlaagd. (5). Polyfenolen uit groene thee treden op als natuurlijke decarboxylaseremmers, waardoor de levodopa verder wordt versterkt (6). Groene thee bevordert de opname van levodopa in de hersenen en verlengt de biologische beschikbaarheid in de bloedbaan.  (7)

  Whitania somnifera, ook wel Ashwagandha genoemd en Mucuna pruriens vertonen een duidelijke synergistische werking in de behandeling van de ziekte van Parkinson. Indien deze 2 planten samen worden ingezet ter behandeling van Parkinson is er sprake van een sterke neuroprotectie waardoor het dopaminegehalte op peil blijft en de dopaminerge neuronen sterk beschermd worden. (38,39)

 • 1.           Manyam BV, Dhanasekaran M, Hare TA. Neuroprotective effects of the antiparkinson drug Mucuna pruriens. Phytotherapy research: PTR. 2004;18(9):706–12.

  2.           Aldred J, Nutt JG. Levodopa. In: Encyclopedia of Movement Disorders [Internet]. Elsevier; 2010 [geciteerd 30 juli 2020]. p. 132–7. Beschikbaar op: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/B9780123741059003403

  3.           Manyam BV, Dhanasekaran M, Cassady JM. Anti-Parkinson’s disease pharmaceutical and method of use [Internet]. US20050202111A1, 2005 [geciteerd 14 augustus 2020]. Beschikbaar op: http://www.freepatentsonline.com/20050202111.pdf

  4.           Mahajani SS, Doshi VJ, Parikh KM, Manyam BV. Bioavailability of L-DOPA from HP-200—a Formulation of Seed Powder of Mucuna pruriens (Bak): a Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Study. Phytotherapy Research. 1996;10(3):254–6.

  5.           Maldonado RG. Mucuna and Parkinson’s Disease: Treatment with Natural Levodopa. In: Parkinson’s Disease - Understanding Pathophysiology and Developing Therapeutic Strategies [Internet]. InTech; 2018 [geciteerd 14 augustus 2020]. Beschikbaar op: https://www.intechopen.com/books/parkinson-s-disease-understanding-pathophysiology-and-developing-therapeutic-strategies/mucuna-and-parkinson-s-disease-treatment-with-natural-levodopa

  6.           Bertoldi M, Gonsalvi M, Borri Voltattorni C. Green Tea Polyphenols: Novel Irreversible Inhibitors of Dopa Decarboxylase. Biochemical and Biophysical Research Communications. juni 2001;284(1):90–3.

  7.           Kang KS, Wen Y, Yamabe N, Fukui M, Bishop SC, Zhu BT. Dual Beneficial Effects of (-)-Epigallocatechin-3-Gallate on Levodopa Methylation and Hippocampal Neurodegeneration: In Vitro and In Vivo Studies. Gendelman HE, redacteur. PLoS ONE. 5 augustus 2010;5(8):e11951.

  8.           Pulikkalpura H, Kurup R, Mathew PJ, Baby S. Levodopa in Mucuna pruriens and its degradation. Sci Rep. 9 juni 2015;5(1):11078.

  9.           Cassani E, Cilia R, Laguna J, Barichella M, Contin M, Cereda E, e.a. Mucuna pruriens for Parkinson’s disease: Low-cost preparation method, laboratory measures and pharmacokinetics profile. J Neurol Sci. 15 juni 2016;365:175–80.

  10.         Cilia R, Laguna J, Cassani E, Cereda E, Pozzi NG, Isaias IU, e.a. Mucuna pruriens in Parkinson disease: A double-blind, randomized, controlled, crossover study. NEUROLOGIE. 1 augustus 2017;89(5):432–8.

  11.         Lieu CA, Venkiteswaran K, Gilmour TP, Rao AN, Petticoffer AC, Gilbert EV, e.a. The Antiparkinsonian and Antidyskinetic Mechanisms of Mucuna pruriens in the MPTP-Treated Nonhuman Primate. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2012;2012:1–10.

  12.         Rana DG, Galani VJ. Dopamine mediated antidepressant effect of Mucuna pruriens seeds in various experimental models of depression. Ayu. 2014;35(1):90–7.

  13.         Treadway MT, Cooper JA, Miller AH. Can’t or Won’t? Immunometabolic Constraints on Dopaminergic Drive. Trends Cogn Sci (Regul Ed). 2019;23(5):435–48.

  14.         Shukla KK, Mahdi AA, Ahmad MK, Jaiswar SP, Shankwar SN, Tiwari SC. Mucuna pruriens Reduces Stress and Improves the Quality of Semen in Infertile Men. Evid Based Complement Alternat Med. maart 2010;7(1):137–44.

  15.         Ahmad M, Mahdi A, Shukla K, Islam N, Jaiswar S, Ahmad S. Effect of Mucuna pruriens on semen profile and biochemical parameters in seminal plasma of infertile men. Fertility and Sterility. september 2008;90(3):627–35.

  16.         Suresh S, Prithiviraj E, Prakash S. Dose- and time-dependent effects of ethanolic extract of Mucuna pruriens Linn. seed on sexual behaviour of normal male rats. J Ethnopharmacol. 21 april 2009;122(3):497–501.

  17.         Grover JK, Vats V, Rathi SS, Dawar R. Traditional Indian anti-diabetic plants attenuate progression of renal damage in streptozotocin induced diabetic mice. J Ethnopharmacol. augustus 2001;76(3):233–8.

  18.         Donati D, Lampariello LR, Pagani R, Guerranti R, Cinci G, Marinello E. Antidiabetic oligocyclitols in seeds of Mucuna pruriens. Phytother Res. december 2005;19(12):1057–60.

  19.         Akhtar MS, Qureshi AQ, Iqbal J. Antidiabetic evaluation of Mucuna pruriens, Linn seeds. J Pak Med Assoc. juli 1990;40(7):147–50.

  20.         Majekodunmi SO, Oyagbemi AA, Umukoro S, Odeku OA. Evaluation of the anti–diabetic properties of Mucuna pruriens seed extract. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine. augustus 2011;4(8):632–6.

  21.         Kumar A, Rajput G, Dhatwalia VK, Srivastav G. Phytocontent screening of mucuna seeds and exploit in opposition to pathogenic microbes. J Biol Environ Sci. 2009;3(9):6.

  22.         Guerranti R, Aguiyi JC, Errico E, Pagani R, Marinello E. Effects of Mucuna pruriens extract on activation of prothrombin by Echis carinatus venom. J Ethnopharmacol. mei 2001;75(2–3):175–80.

  23.         Fung SY, Tan NH, Sim SM, Aguiyi JC. Effect of Mucuna pruriens seed extract pretreatment on the responses of spontaneously beating rat atria and aortic ring to Naja sputatrix (Javan spitting cobra) venom. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2012;2012:1–6.

  24.         Halkes SBA, Niedziela A. Antioxidant-activiteit van Mucuna pruriens. Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie. 2010;23(2):11–3.

  25.         Tripathi YB, Upadhyay AK. Effect of the alcohol extract of the seeds of Mucuna pruriens on free radicals and oxidative stress in albino rats. Phytother Res. 2002;16(6):534–8.

  26.         Misra L, Wagner H. Alkaloidal constituents of Mucuna pruriens seeds. Phytochemistry. september 2004;65(18):2565–7.

  27.         Gardner ZE, McGuffin M, American Herbal Products Association, redacteuren. American Herbal Products Association’s botanical safety handbook. 2nd ed. Boca Raton: American Herbal Products Association, CRC Press; 2013. 1042 p.

  28.         Bouhaddi M, Vuillier F, Fortrat JO, Cappelle S, Henriet MT, Rumbach L, e.a. Impaired cardiovascular autonomic control in newly and long-term-treated patients with Parkinson’s disease: involvement of l-dopa therapy. Autonomic Neuroscience. 30 november 2004;116(1):30–8.

  29.         Vermeij J-D, Winogrodzka A, Trip J, Weber WEJ. Parkinson’s disease, levodopa-use and the risk of melanoma. Parkinsonism Relat Disord. september 2009;15(8):551–3.

  30.         Infante ME, Perez AM, Simao MR, Manda F, Baquete EF, Fernandes AM, e.a. Outbreak of acute toxic psychosis attributed to Mucuna pruriens. Lancet. 3 november 1990;336(8723):1129.

  31.         Bhaskar A, Vidhya VG, Ramya M. Hypoglycemic effect of Mucuna pruriens seed extract on normal and streptozotocin-diabetic rats. Fitoterapia. december 2008;79(7–8):539–43.

  32.         Cilia R, Laguna J, Cassani E, Cereda E, Raspini B, Barichella M, e.a. Daily intake of Mucuna pruriens in advanced Parkinson’s disease: A 16-week, noninferiority, randomized, crossover, pilot study. Parkinsonism Relat Disord. 2018;49:60–6.

  33.         Vaidya RA, Aloorkar SD, Sheth AR, Pandya SK. Activity of bromoergocryptine, Mucuna pruriens and L-dopa in the control of hyperprolactinaemia. Neurol India. december 1978;26(4):179–82.

  34.         Infante M, Perez A, Simao M, Manda F, Baquete E, Fernandes A, e.a. Outbreak of acute toxic psychosis attributed to Mucuna pruriens. The Lancet. 3 november 1990;336(8723):1129.

  35.         Brinker FJ. Herbal contraindications and drug interactions plus herbal adjuncts with medicines. 4th ed. Sandy, OR: Eclectic Medical Publications; 2010. 598 p.

  36.         Nagashayana N, Sankarankutty P, Nampoothiri MR, Mohan PK, Mohanakumar KP. Association of L-DOPA with recovery following Ayurveda medication in Parkinson’s disease. J Neurol Sci. 15 juni 2000;176(2):124–7.

  37.         Nagayama H, Hamamoto M, Ueda M, Nito C, Yamaguchi H, Katayama Y. The effect of ascorbic acid on the pharmacokinetics of levodopa in elderly patients with Parkinson disease. Clin Neuropharmacol. december 2004;27(6):270–3.

  38.         Rai S, Singh SS, Zahra W, Birla H, Singh S. The Role of Mucuna Pruriens and Withania Somnifera in the Neuroprotection and Treatment of Parkinson’s disease. 19 januari 2018;

  39.         Prakash J, Yadav SK, Chouhan S, Prakash S, Singh SP. Synergistic effect of Mucuna pruriens and Withania somnifera in a paraquat induced Parkinsonian mouse model. ABB. 2013;04(11):1–9.