Caprylzuur

 • Caprylzuur is een verzadigd vetzuur met een middellange keten (8 koolstofatomen; C8). De naam caprylzuur is afgeleid van het Latijnse woord ‘capra’, dat geit betekent. Caprylzuur komt namelijk van nature voor in geitenmelk, maar ook in koeienmelk. Het is een bestanddeel van kokosolie, palmolie, hennepolie en wordt in kleine hoeveelheden in het lichaam geproduceerd. Caprylzuur heeft antibacteriële, antifungale en antivirale eigenschappen en wordt al decennialang ingezet ter behandeling van infecties met de gist Candida albicans en met andere ziektekiemen. Caprylzuur wordt binnen de stofwisseling omgezet in ketonen, die een belangrijke energiebron vormen voor zowel de hersenen als andere structuren in het lichaam die veel energie behoeven. Het gebruik van ketonen als energiebron heeft mogelijk gezondheidsvoordelen. Caprylzuur wordt naast middel tegen Candida ingezet bij epilepsie, essentiële tremor en de ziekte van Alzheimer.

 • Antimicrobiële werking

  Caprylzuur heeft de eigenschap om schimmels, bacteriën en virussen tegen te gaan. De bekendheid met de antischimmelwerking van caprylzuur dateert al uit de jaren zestig van de vorige eeuw en is sindsdien in verschillende in-vitro-studies en dierexperimenteel onderzoek aangetoond [1][2][3]. Caprylzuur bleek een sterk fungicide werking te hebben tegen gisten, vooral tegen Candida albicans. Specifiek voor Candida blijkt caprylzuur de virulentie van deze gist op verschillende manieren te remmen [4]. Zo remt het de hechting van Candida aan het lichaam van de gastheer en verhindert het de vorming van een biofilm.

  Uit dierexperimenteel onderzoek bij onder andere (pluim)vee bleek de antibacteriële werking van caprylzuur tegen Campylobacter jejuni [5], enteropathogene Escherichia coli [6], Salmonella enteritides [7], Salmonella typhimurium [8], Enterobacter sakazakii [9] en Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis en Staphylococcus aureus [10]. Besmet (pluim)vee wordt namelijk beschouwd als belangrijke bron van menselijke besmetting met verschillende bacteriën, die vooral bij ouderen, kinderen en baby’s tot levensgevaarlijke infecties kunnen leiden. In een recente in-vitro-studie bleek caprylzuur in staat Campylobacter spp. te reduceren en eveneens synergetisch te werken met andere organische zuren [11]. De onderzoeken in dit veld schetsen caprylzuur als een natuurlijk antibioticum dat de menselijke voedselketen mogelijk kiemvrij kan houden met een minimum aan antibioticaresidu.

  Sinds lange tijd wordt caprylzuur in combinatie met pasteurisatie gebruikt om bepaalde preparaten van immunoglobulinen volledig van virussen te zuiveren [12]. Caprylzuur bleek een zekere antivirale werking te hebben tegen virussen met een coating (envelop), waartoe onder meer de herpes- en influenzavirussen behoren.

  Het exacte werkingsmechanisme van caprylzuur is nog niet opgehelderd. Toch zijn er wel enkele werkingsmechanismen te benoemen waarlangs caprylzuren ziektekiemen kunnen remmen. Zo remmen ze bij deze groep organismen de benutting van de energiebron glucose, verstoren ze de celmembranen, mitochondriën en andere organellen en blokkeren ze bij bacteriën bepaalde genen die verantwoordelijk zijn voor de invasieve eigenschappen [10][13]. Bij virussen verstoren caprylzuren bovendien de virale envelop [12] en bij schimmels en gisten tasten ze het mycelium, het netwerk van alle draden van een schimmel, aan [3].

  Vanwege de antimicrobiële eigenschappen, wordt caprylzuur commercieel toegepast als ontsmettingsmiddel en om de microbiële veiligheid in de voedselindustrie, gezondheidszorg en medische industrie te bevorderen [13]. Het wordt bovendien gebruikt als algicide, bactericide, fungicide en herbicide in kassen en kwekerijen.

  Vorming van ketonen

  Caprylzuur is een middellangeketenvetzuur dat in het lichaam wordt omgevormd tot de ketonen acetoacetaat (AcAc), bèta-hydroxybutyraat (BHB) en aceton [14]. Ketonen spelen met name een rol bij de energievoorziening als er onvoldoende glucose voorhanden is. Het lichaam gaat in dat geval over op vetverbranding, bijvoorbeeld tijdens periodes van hongersnood, vasten, langdurige intensieve inspanning en bij een koolhydraat-restrictief voedingspatroon, zoals het ketogeen dieet [15]. Naast glucose vormen ketonen een belangrijke energiebron voor de hersenen (vetzuren kunnen de bloedhersenbarrière niet passeren, ketonen wel) en andere weefsels die veel energie vragen zoals hart, lever en skeletspieren. De productie van ketonen kan worden gezien als een evolutionair geconserveerd fysiologisch mechanisme om de energievoorziening naar voornamelijk de hersenen en een aantal andere organen te garanderen wanneer er onvoldoende glucose beschikbaar is [16]. Wanneer dit mechanisme in werking treedt, raakt het gehalte ketonen in het bloed verhoogd en bevindt het lichaam zich in ketose. Deze vorm van ketose wordt ook wel nutritionele ketose genoemd, niet te verwarren met ketoacidose, een pathologische aandoening waarbij er een buitenproportionele aanmaak is van ketonen die het lichaam niet kan verwerken zoals vaker bij diabetespatiënten wordt gezien [17].

  Caprylzuur blijkt een ketogeen effect te hebben [14]. De toestand van ketose blijkt gezondheidsvoordelen met zich mee te kunnen brengen. Zo worden ketogene interventies al sinds de jaren twintig van de vorige eeuw ingezet bij epilepsie [18] en richt steeds meer onderzoek zich op het inzetten van ketogene interventies in combinatie met caprylzuur bij neurologische (degeneratieve) aandoeningen [19].

  Energie en metabolisme

  Caprylzuur speelt een rol bij de regulering van de energiestofwisseling waarin het ‘honger’ hormoon ghreline een belangrijke rol speelt [20]. Het gevoel van honger is een signaal dat het lichaam energie nodig heeft in de vorm van voedselconsumptie. Ghreline reguleert de eetlust en speelt vervolgens een rol in het vet- en glucosemetabolisme. Mensen met obesitas hebben verstoorde ghreline waarden. Ghreline heeft caprylzuur nodig om geacetyleerd (actief) te worden.

  Daarentegen worden caprylzuur en middellangeketenvetzuren geassocieerd met een gunstig vetmetabolisme en gewichtsreductie [21]. In een dierexperimenteel muismodel werd een dieet met caprylzuur geassocieerd met een vermindering van vetmassa, verbeterde lipidenprofielen en verminderde inflammatoire cytokineproductie [21]. Mogelijk onderdrukt caprylzuur inflammatie via de TLR4/NF-kB signaleringsroute. Ook in een diermodel is de anti-inflammatoire werking van caprylzuur gebleken [22]. Caprylzuur remde de interleukine (IL)-8-productie door intestinale epitheliale cellen en kan daarmee mogelijk bijdragen aan verbetering van inflammatoire darmziekten. 

  De discrepantie die lijkt te bestaan tussen de meer recente bevinding van caprylzuur wat betreft de stimulatie van de eetlust via ghreline activatie en de eerder beschreven gunstige effecten van MCT’s in de voeding op het verlies van lichaamsgewicht vraagt om aanvullend onderzoek [23].

 • Caprylzuur, ook wel bekend als octaanzuur, is een verzadigd vet met acht koolstofatomen (C8) en behoort daarmee tot de middellangeketen vetzuren (‘medium-chain triglycerides’, MCTs). De benaming caprylzuur komt van het Latijnse woord ‘capra’, dat geit betekent. Caprylzuur komt namelijk van nature voor in onder andere geitenmelk. Caprylzuur wordt daarnaast in kleine hoeveelheden door het lichaam zelf geproduceerd en in kleine hoeveelheden aangetroffen in moedermelk [24] en voedingsbronnen als kokosvet/-olie, palmolie, hennepolie, avocado’s, roomboter en andere zuivelproducten van onder andere koeien- en geitenmelk [25]. Caprylzuur maakt voor 6-8% deel uit van kokosolie en zorgt voor een toename van ketonlichamen in het menselijk lichaam na inname, zelfs in afwezigheid van koolhydraatbeperking [14]. Kokosolie is een belangrijk bestanddeel van MCT-oliën, oftewel oliën op basis van vetzuren met een middellange koolstofketen waaronder caprylzuur. Caprylzuur beschermt planten en dieren tegen de invloed van bacteriën, schimmels en virussen (zie sectie Werkingsmechanisme).

 • Caprylzuur uit de voeding wordt in de dunne darm door de slijmvliezen geabsorbeerd en bindt zich in de bloedbaan aan het eiwit albumine en wordt op die manier vervoerd via de leverader naar de lever [26]. In de lever ondergaat caprylzuur mitochondriale bèta-oxidatie. Deze vetverbranding levert niet alleen energie, maar ook acetyl-CoA op. Hier kan de lever vervolgens ketonlichamen (oftewel ketonen) van maken, zoals acetoacetaat (AcAc), bèta-hydroxybutyraat (BHB) en het restproduct aceton. AcAc en BHB worden door vrijwel het hele lichaam gebruikt als energiebron. Aceton wordt door het lichaam niet als energiebron gebruikt maar snel afgebroken. Aceton verlaat het lichaam via de urine en de ademhaling (zoete ademlucht).

 • Caprylzuren vormen een onderdeel van de voeding en worden aangemaakt in het lichaam. Er is geen vastgestelde behoefte. Als glucose tekortschiet en het lichaam behoefte heeft aan meer ketonen om in de energievraag te voorzien, dan kan extra caprylzuur daar een bijdrage aan leveren.

 • Als de eigen aanmaak of toevoer via de voeding tekortschiet dan kan suppletie (tijdelijk) uitkomst bieden. Gekozen kan dan worden voor caprylzuur in de vorm van calciumcaprylaat. Dat is een poeder dat na inname uiteenvalt in vrij caprylzuur en calciumionen. Caprylzuur zelf heeft een enigszins onaangename geur en smaak. De andere aanwezige stoffen neutraliseren de geur en smaak. Caprylzuur kan middels een coating ook vertraagd in het spijsverteringskanaal afgegeven worden waardoor het pas werkzaam wordt in de dikke darm. 

  Caprylzuur in combinatie met tijm (thymol) heeft een synergetische antischimmelwerking tot gevolg [13].

 • Candida infectie

  Het is al lang bekend dat caprylzuur ingezet kan worden bij een overgroei van Candida albicans [1][27], een gistachtige schimmel die bij vrijwel iedereen op de huid, in het maagdarmkanaal en op de genitale slijmvliezen voorkomt. Het is een van de normale darmbewoners en geeft meestal geen klachten als de huid en slijmvliezen in balans zijn. Deze gist kan echter, bijvoorbeeld onder invloed van antibiotica, schimmeldraden vormen. Zo kan een schimmelinfectie ontstaan. Bij een slechte darmbarrière (verhoogde permeabiliteit) kunnen Candida-toxinen bovendien in het lichaam terechtkomen en het immuunsysteem activeren. In-vitro- en in-vivostudies ondersteunen de antifungale werking (zie ook sectie Werkingsmechanisme). Een recente in-vitrostudie liet een synergetische werking zien van caprylzuur met carvacrol (een fenol) en thymol, beide componenten van essentiële oliën met eveneens een antimicrobiële werking [13]. Hierin verstoorde met name caprylzuur het celmembraan van de schimmel en zorgden carvacrol en thymol voor een aanvullende remming van de efflux van antischimmelmiddelen waardoor volstaan kan worden met een lagere dosis caprylzuur. Aanvullende klinische studies zijn nodig.

  Epilepsie

  Het ketogeen dieet wordt al meer dan 100 jaar ingezet als behandeling voor epilepsie [28], waarbij er steeds meer aandacht komt voor het ketogeen dieet op basis van middellangeketen vetzuren (60% caprylzuur en 40% caprinezuur), vooral in refractaire epilepsie [29]. In een dierexperimenteel onderzoek naar epilepsie bleek caprylzuur in combinatie met een ketogeen dieet het aantal aanvallen te verminderen. Uit dierexperimenteel onderzoek blijkt dat caprylzuur anticonvulsieve eigenschappen heeft [30]. Aanvullende studies bij mensen zijn nodig om het effect in de klinische praktijk te beoordelen.

  Essentiële tremor

  Een essentiële tremor is een veelvoorkomende neurologische bewegingsstoornis bij met name ouderen die de dagelijkse kwaliteit van leven beïnvloedt [31]. Gebleken is dat alcohol (1-octanol) de symptomen van een tremor kan verlichten. Klinische studies benoemen een gunstig effect van caprylzuur (octaanzuur, als metaboliet van 1-octanol) op deze aandoening. In een placebo-gecontroleerde, cross-over studie bij 19 patiënten bleek een enkelvoudige dosis caprylzuur (4 mg/kg) de symptomen significant te verbeteren 180 en 300 minuten na dosering [32]. Dit voordeel heeft mogelijk invloed op zowel de centrale als perifere tremor bij deze patiënten. In een dosis-escalatie-onderzoek met een enkelvoudige dosis caprylzuur (range: 8 tot 128 mg/kg) bij 15 volwassenen met een essentiële tremor leek er eveneens een (dosisafhankelijke) verbetering te zijn van tremorsymptomen na gebruik van caprylzuur [33]. Een recent onderzoek bij patiënten met een spraaktremor toonde aan dat dagelijkse inname van 16 mg/kg caprylzuur gedurende 20 dagen de tremoramplitude en tremorfrequentie verbeterde met respectievelijk 31% en 23%, vergeleken met 4% bij degenen die placebo gebruikten [31].

  De onderzoeken zijn gedaan bij kleine groepen patiënten. Extra onderzoek is nodig.

  Ziekte van Alzheimer

  Bij de ziekte van Alzheimer treedt volgens onderzoek een verminderd glucosemetabolisme op, met neurale disfunctie en zelfs zenuwdood tot gevolg [34]. Overschakelen op vetverbranding in plaats van glucoseverbranding lijkt in deze situatie gunstig.

  In een studie bij 20 patiënten met milde tot matige alzheimer (gemiddelde leeftijd 74,7 jaar) werd het effect van suppletie met middellangeketenvetzuren onderzocht [35]. Een enkele dosis van 40 ml MCT’s zorgde voor een milde ketose. Er werd een gunstig effect gevonden bij het herinneren van een tekst, evenals bij de cognitieve test van de Alzheimer’s Disease Assessment Scale (ADAS-Cog) bij niet-dragers van het APOE4-gen. Dragers van dit gen hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van alzheimer, maar ook niet-dragers kunnen dit ziektebeeld ontwikkelen. Een gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studie in patiënten met milde tot matige alzheimer bevestigde deze uitkomsten [36]. Een dagelijkse dosering van 20 g MCT-product bestaande uit merendeel caprylzuren gedurende 90 dagen leidde tot een betere cognitieve (ADAS-Cog) score na 45 en 90 dagen vergeleken met placebo.

  Uit een studie bij 83 personen met een beginnende vorm van dementie bleek het nuttigen van een ketonendrank (15 gram middellange ketenvetzuren, waarvan 60% caprylzuur en 40% caprinezuur, opgelost in lactosevrije melk, tweemaal daags gedurende 6 maanden) in tegenstelling tot placebo het geheugen te verbeteren. Het vloeiend spraakvermogen, de flexibiliteit van het geheugen, het herinneringsvermogen en het vermogen om woorden te vinden verbeterde significant. Dit ging gepaard met een toename van ketonen in het bloed die als alternatieve brandstof dienden voor het brein. Dit onderzoek concludeerde dat caprylzuur ketonvorming stimuleert, maar dat het mogelijk ook een direct effect heeft op de energiestatus en functie van de hersenen zonder gemetaboliseerd te hoeven worden [37].

 • Over het gebruik van caprylzuur in de zwangerschap zijn weinig tot geen gegevens bekend. Het gebruik van caprylzuur wordt daarom afgeraden bij zwangerschap en borstvoeding [25].

 • Gebaseerd op practice-based evidence (toepassing in de praktijk) adviseren wij caprylzuur in therapeutische doseringen rond de 600 mg per dag, daarbij rekening houdend met de persoon, interacties, etc. Deze dosering is veelal gericht op ervaringen in de praktijk met de behandeling van Candida. In sommige gevallen, zoals bij essentiële tremor en de ziekte van Alzheimer, kan een hogere dosering gewenst zijn.

 • Caprylzuur wordt gezien als een veilige stof [38]. In klinische studies is het veilig gebleken bij dagelijks gebruik van 16 mg/kg gedurende 20 dagen [31]. Een enkelvoudige dosis van 128 mg/kg werd veilig bevonden en suggereert een hogere aanvaardbare bovengrens [33].

 • Wanneer oraal ingenomen in de hoeveelheden die normaal gesproken in de voeding voorkomen, wordt caprylzuur goed verdragen. Ook als onderdeel van een dieet hoog in middellangeketenvetzuren lijken er geen negatieve bijwerkingen te zijn van caprylzuur. In klinische studies zijn de volgende bijwerkingen gemeld na inname van caprylzuur: maagdarmklachten, verandering in smaak, duizeligheid, hoofdpijn en vermoeidheid [33][25].

 • Caprylzuur kan interacties aan gaan met andere stoffen en geneesmiddelen. De volgende interacties zijn beschreven [25]:

  Uit dierexperimenteel onderzoek blijkt dat caprylzuur mogelijk de bloeddruk verlaagt. Gelijktijdig gebruik met bloeddrukverlagende medicatie heeft mogelijk een additief bloeddrukverlagend effect. Wees ook alert bij kruiden of andere supplementen met een bloeddrukverlagend effect.

  In vitro onderzoek suggereerde dat caprylzuur medicatie als NSAID’s en warfarine verdringt van de aanhechtingsplaats op albumine, waardoor de ongebonden fractie van de medicatie in het plasma wordt verhoogd wat een aanleiding kan zijn voor bijwerkingen.

  Er is enige zorg dat patiënten met levercirrhose beschikken over een verminderde capaciteit om caprylzuur om te zetten in de lever. Theoretisch gezien kan het risico op bijwerkingen na het gebruik van caprylzuur bij deze patiënten verhoogd zijn.

  Meer interacties zijn mogelijk. Raadpleeg hiervoor een deskundige.

 • Caprylzuren kunnen vanwege een overlappend werkingsgebied binnen de behandeling van Candida goed met tijm gecombineerd worden. Tijm heeft ook antibacteriële, antimycotische en antivirale effecten [39]. Een recente in vitro studie liet zien dat caprylzuur, carvacrol (een fenol) en thymol van belang kunnen zijn in een snelle reductie van een Candida-infectie [13].

 • 1.           Tsukahara T. FUNGICIDAL ACTION OF CAPRYLIC ACID FOR CANDIDA ALBICANS: I. QUANTITATIVE OBSERVATION OF THE ACTION. Japanese Journal of Microbiology. 1961 Apr;5(4):383–94.

  2.           Bergsson G, Arnfinnsson J, Steingrímsson O  null, Thormar H. In vitro killing of Candida albicans by fatty acids and monoglycerides. Antimicrob Agents Chemother. 2001 Nov;45(11):3209–12.

  3.           Liu S, Ruan W, Li J, Xu H, Wang J, Gao Y, et al. Biological control of phytopathogenic fungi by fatty acids. Mycopathologia. 2008 Aug;166(2):93–102.

  4.           Jadhav A, Mortale S, Halbandge S, Jangid P, Patil R, Gade W, et al. The Dietary Food Components Capric Acid and Caprylic Acid Inhibit Virulence Factors in Candida albicans Through Multitargeting. J Med Food. 2017 Nov;20(11):1083–90.

  5.           de los Santos FS, Donoghue AM, Venkitanarayanan K, Metcalf JH, Reyes-Herrera I, Dirain ML, et al. The natural feed additive caprylic acid decreases Campylobacter jejuni colonization in market-aged broiler chickens. Poultry Science. 2009 Jan;88(1):61–4.

  6.           Skrivanová E, Molatová Z, Marounek M. Effects of caprylic acid and triacylglycerols of both caprylic and capric acid in rabbits experimentally infected with enteropathogenic Escherichia coli O103. Veterinary Microbiology. 2008 Jan;126(4):372–6.

  7.           Johny AK, Baskaran SA, Charles AS, Amalaradjou MAR, Darre MJ, Khan MI, et al. Prophylactic supplementation of caprylic acid in feed reduces Salmonella enteritidis colonization in commercial broiler chicks. J Food Prot. 2009 Apr;72(4):722–7.

  8.           Boyen F, Haesebrouck F, Vanparys A, Volf J, Mahu M, Van Immerseel F, et al. Coated fatty acids alter virulence properties of Salmonella Typhimurium and decrease intestinal colonization of pigs. Veterinary Microbiology. 2008 Dec;132(3–4):319–27.

  9.           Nair MKM, Joy J, Venkitanarayanan KS. Inactivation of Enterobacter sakazakii in reconstituted infant formula by monocaprylin. J Food Prot. 2004 Dec;67(12):2815–9.

  10.         Nair MKM, Joy J, Vasudevan P, Hinckley L, Hoagland TA, Venkitanarayanan KS. Antibacterial effect of caprylic acid and monocaprylin on major bacterial mastitis pathogens. J Dairy Sci. 2005 Oct;88(10):3488–95.

  11.         Peh E, Kittler S, Reich F, Kehrenberg C. Antimicrobial activity of organic acids against Campylobacter spp. and development of combinations—A synergistic effect? Kogut MH, editor. PLoS ONE. 2020 Sep 17;15(9):e0239312.

  12.         Mpandi M, Schmutz P, Legrand E, Duc R, Geinoz J, Henzelin-Nkubana C, et al. Partitioning and inactivation of viruses by the caprylic acid precipitation followed by a terminal pasteurization in the manufacturing process of horse immunoglobulins. Biologicals. 2007 Oct;35(4):335–41.

  13.         Bae YS, Rhee MS. Short-Term Antifungal Treatments of Caprylic Acid with Carvacrol or Thymol Induce Synergistic 6-Log Reduction of Pathogenic Candida albicans by Cell Membrane Disruption and Efflux Pump Inhibition. Cell Physiol Biochem. 2019;53(2):285–300.

  14.         Norgren J, Sindi S, Sandebring-Matton A, Kåreholt I, Daniilidou M, Akenine U, et al. Ketosis After Intake of Coconut Oil and Caprylic Acid—With and Without Glucose: A Cross-Over Study in Healthy Older Adults. Front Nutr. 2020 Apr 15;7:40.

  15.         Freeman JM, Kossoff EH, Hartman AL. The ketogenic diet: one decade later. Pediatrics. 2007 Mar;119(3):535–43.

  16.         Anton SD, Moehl K, Donahoo WT, Marosi K, Lee SA, Mainous AG, et al. Flipping the Metabolic Switch: Understanding and Applying the Health Benefits of Fasting. Obesity (Silver Spring). 2018 Feb;26(2):254–68.

  17.         Fedorovich SV, Voronina PP, Waseem TV. Ketogenic diet versus ketoacidosis: what determines the influence of ketone bodies on neurons? Neural Regen Res. 2018 Dec;13(12):2060–3.

  18.         D’Andrea Meira I, Romão TT, Pires do Prado HJ, Krüger LT, Pires MEP, da Conceição PO. Ketogenic Diet and Epilepsy: What We Know So Far. Front Neurosci. 2019;13:5.

  19.         Walczyk T, Wick JY. The Ketogenic Diet: Making a Comeback. Consult Pharm. 2017 Jul 1;32(7):388–96.

  20.         Kojima M, Hamamoto A, Sato T. Ghrelin O-acyltransferase (GOAT), a specific enzyme that modifies ghrelin with a medium-chain fatty acid. J Biochem. 2016 Oct;160(4):189–94.

  21.         Zhang X, Xue C, Xu Q, Zhang Y, Li H, Li F, et al. Caprylic acid suppresses inflammation via TLR4/NF-?B signaling and improves atherosclerosis in ApoE-deficient mice. Nutr Metab (Lond). 2019;16:40.

  22.         Hoshimoto A, Suzuki Y, Katsuno T, Nakajima H, Saito Y. Caprylic acid and medium-chain triglycerides inhibit IL-8 gene transcription in Caco-2 cells: comparison with the potent histone deacetylase inhibitor trichostatin A: The IL-8 gene inhibition by caprylic acid and MCT. British Journal of Pharmacology. 2002 May;136(2):280–6.

  23.         Lemarié F, Beauchamp E, Legrand P, Rioux V. Revisiting the metabolism and physiological functions of caprylic acid (C8:0) with special focus on ghrelin octanoylation. Biochimie. 2016 Jan 1;120:40–8.

  24.         Ramiro-Cortijo D, Singh P, Liu Y, Medina-Morales E, Yakah W, Freedman SD, et al. Breast Milk Lipids and Fatty Acids in Regulating Neonatal Intestinal Development and Protecting against Intestinal Injury. Nutrients. 2020 Feb 19;12(2).

  25.         Natural Medicines - Professional - Caprylic Acid [Internet]. [cited 2021 May 26]. Available from: https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/databases/food,-herbs-supplements/professional.aspx?productid=1465

  26.         Casteele M, Luypaerts A, Geypens B, Fevery J, Ghoos Y, Nevens F. Oxidative breakdown of octanoic acid is maintained in patients with cirrhosis despite advanced disease. Neurogastroenterol Motil. 2003 Apr;15(2):113–20.

  27.         Kim K, Zilbermintz L, Martchenko M. Repurposing FDA approved drugs against the human fungal pathogen, Candida albicans. Ann Clin Microbiol Antimicrob. 2015 Jun 9;14:32.

  28.         Augustin K, Khabbush A, Williams S, Eaton S, Orford M, Cross JH, et al. Mechanisms of action for the medium-chain triglyceride ketogenic diet in neurological and metabolic disorders. The Lancet Neurology. 2018 Jan;17(1):84–93.

  29.         Zarnowska IM. Therapeutic Use of the Ketogenic Diet in Refractory Epilepsy: What We Know and What Still Needs to Be Learned. Nutrients. 2020 Aug 27;12(9).

  30.         Wlaz P, Socala K, Nieoczym D, Luszczki JJ, Zarnowska I, Zarnowski T, et al. Anticonvulsant profile of caprylic acid, a main constituent of the medium-chain triglyceride (MCT) ketogenic diet, in mice. Neuropharmacology. 2012 Mar;62(4):1882–9.

  31.         Lowell SY, Kelley RT, Monahan M, Hosbach-Cannon CJ, Colton RH, Mihaila D. The Effect of Octanoic Acid on Essential Voice Tremor: A Double-Blind, Placebo-Controlled Study: Effect of Octanoic Acid on EVT. The Laryngoscope. 2019 Aug;129(8):1882–90.

  32.         Haubenberger D, McCrossin G, Lungu C, Considine E, Toro C, Nahab FB, et al. Octanoic acid in alcohol-responsive essential tremor: A randomized controlled study. Neurology. 2013 Mar 5;80(10):933–40.

  33.         Voller B, Lines E, McCrossin G, Tinaz S, Lungu C, Grimes G, et al. Dose-escalation study of octanoic acid in patients with essential tremor. Journal of Clinical Investigation. 2016 Feb 29;126(4):1451–7.

  34.         Butterfield DA, Halliwell B. Oxidative stress, dysfunctional glucose metabolism and Alzheimer disease. Nat Rev Neurosci. 2019 Mar;20(3):148–60.

  35.         Reger MA, Henderson ST, Hale C, Cholerton B, Baker LD, Watson GS, et al. Effects of ß-hydroxybutyrate on cognition in memory-impaired adults. Neurobiology of Aging. 2004 Mar;25(3):311–4.

  36.         Henderson ST, Vogel JL, Barr LJ, Garvin F, Jones JJ, Costantini LC. Study of the ketogenic agent AC-1202 in mild to moderate Alzheimer’s disease: a randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter trial. Nutr Metab (Lond). 2009;6(1):31.

  37.         Fortier M, Castellano C-A, St-Pierre V, Myette-Côté É, Langlois F, Roy M, et al. A ketogenic drink improves cognition in mild cognitive impairment: Results of a 6-month RCT. Alzheimers Dement. 2021 Mar;17(3):543–52.

  38.         Mortensen A, Aguilar F, Crebelli R, Domenico AD, Dusemund B, Frutos MJ, et al. Re-evaluation of fatty acids (E 570) as a food additive. EFSA Journal. 2017;15(5):e04785.

  39.         Kowalczyk A, Przychodna M, Sopata S, Bodalska A, Fecka I. Thymol and Thyme Essential Oil—New Insights into Selected Therapeutic Applications. Molecules. 2020 Sep 9;25(18):4125.