Onderzoek toont gunstig effect van leucine bij sarcopenie

dinsdag 28-april-2020


Onlangs publiceerde de Universiteit van Valencia de resultaten van het effect van toediening van L-leucine op sarcopenie bij ouderen, in een placebo-gecontroleerde, gerandomiseerde, dubbelblinde interventiestudie (klik hier om de studie te bekijken). Aan dit onderzoek werken twee medewerkers van de R&D afdeling van Bonusan en Natura Foundation mee.

Sarcopenie is het hebben van een lage spiermassa. Door het verlies aan spiermassa heeft men een verhoogd risico op vallen en fragiliteit, en het kan voorop lopen aan de ontwikkeling van diabetes type 2. Het verminderde vermogen om eenvoudige activiteiten uit te voeren kan leiden tot een negatieve spiraal en heeft invloed op de kwaliteit van leven.

Verlies van spiermassa begint vanaf het 50e levensjaar. Ziekte en immobiliteit kunnen dit proces versnellen. Wereldwijd heeft 5 - 13% van de senioren tussen de 60 en 70 jaar oud last van sarcopenie. Het neemt toe tot wel 50% op 80-jarige leeftijd. Sarcopenie blijft vaak lange tijd onopgemerkt omdat het verlies aan spier vaak wordt opgevuld door vet en bindweefsel. Hierdoor blijft het lichaamsgewicht gelijk of stijgt het zelfs.

Eerdere studies tonen aan dat sarcopenie gerelateerd is aan een lager eiwitomzet en -opbouw in spieren. Om eiwitomzet en -opbouw te stimuleren heeft de spier een zogenaamd anabole respons nodig. Normaal wordt deze respons gestimuleerd door onder andere het eten van eiwitten, maar in ouderen is deze respons verzwakt. Daarnaast bevat het voedingspatroon van maar liefst 60% van de senioren te weinig eiwitten. Tezamen zorgt dit voor een onbalans in de spieromzet en opbouw.

L-leucine is een essentieel aminozuur. Het is een bestanddeel van eiwitten en kan niet door het lichaam worden aangemaakt. Spiereiwitten bestaan voor 35% uit leucine. Vanaf de jaren ‘70 is al bekend dat leucine een gunstige rol speelt in de anabole respons maar tot dusver waren er geen studies over het effect van leucinesuppletie op ouderen met sarcopenie

In de studie kregen de deelnemers 13 weken leucine toegediend of een placebo. De studie werd opgezet als gerandomiseerd onderzoek met controlegroep, een van de meest betrouwbare manieren van wetenschappelijk onderzoek om te testen of een behandeling zinvol is. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 79 jaar oud en woonden allen in verzorgingshuizen. Tijdens het onderzoek werd onder andere gekeken naar hun voedingsinname, score op de sarcopenietest en spiermassa.

In de leucinegroep werd een duidelijke verbetering gezien in de sarcopenietest. De looptijd tijdens de looptest verbeterde in de leucine gesuppleerde groep terwijl er in de placebogroep geen verbetering te zien was. Hieruit kan worden geconcludeerd dat leucinesuppletie zorgt voor een verbetering in fysieke prestatie. Aangezien er geen verandering in spiermassa werd gevonden, nemen de onderzoekers aan dat dit het gevolg is van een verbetering van de motorische zenuwen.

Daarnaast werd er een verbetering van een functie van de ademhalingsspier gevonden in de leucine gesuppleerde groep. Dit resultaat komt overeen met resultaten uit eerdere studies met muizen en word toegeschreven aan de door leucine gestimuleerde anabole respons in de longspieren.

De onderzoekers van de studie concluderen dat leucine een gunstig effect heeft op sarcopenie. Deze voedingsinterventie kan makkelijk en effectief worden ingezet ter preventie en in de behandeling van sarcopenie bij senioren.

Lees meer informatie in onze monografie L-Leucine.

Bronnen

-         1. https://doi.org/10.3390/nu12040932

-        2.  https://doi.org/10.1111/j.1753-4887.2007.tb00289.x