Magnesium en vitamine D: effect op gedrag bij ADHD

dinsdag 22-september-2020Attention-deficit hyperactivity disorder, ook wel bekend onder de afkorting ADHD, is een neurologische ontwikkelingsstoornis. De stoornis wordt gekenmerkt door drie hoofdsymptomen namelijk: gebrek aan het kunnen vasthouden van de aandacht, hyperactiviteit en impulsiviteit [1]. ADHD is een aandoening die zowel voor de betrokkene zelf als voor de directe omgeving een grote impact kan hebben.

 

 Recente bevindingen uit verschillende onderzoeken suggereren dat voedingsstoffen mogelijk een belangrijke rol spelen in de pathologie van ADHD. Met name magnesium en vitamine D stonden daarbij in de schijnwerpers, mede omdat een tekort in zowel magnesium als vitamine D meer voor blijkt te komen bij kinderen met ADHD [2].

 

Het onderzoek

Onderzoekers in Iran hebben in een dubbelblind gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek onderzocht wat de eventuele effecten van toediening van een supplement met vitamine D en magnesium waren op de gedragsproblemen bij kinderen met ADHD [3].

 Aan het onderzoek hebben 66 kinderen deelgenomen. Voorafgaand aan het onderzoek is met behulp van de Conners’ Parent Rating Scale een basismeting gedaan op het gedrag van de kinderen. Vervolgens zijn de kinderen verdeeld in twee groepen van gelijke grootte. De ene groep kinderen ontving gedurende 8 weken een supplement van 50.000 IE vitamine D per week en een magnesiumsupplement van 6 mg magnesium per kilo lichaamsgewicht per dag. De andere groep kinderen ontving gedurende diezelfde periode een placebo. Na afloop van de 8 weken is dezelfde vragenlijst gebruikt om het gedrag van de kinderen nogmaals te meten.

De resultaten

Na 8 weken waren de serumspiegels van zowel vitamine D als magnesium in de suppletiegroep significant toegenomen in vergelijking tot die van de placebogroep. De uitkomsten van de vragenlijst ingevuld over de kinderen die de suppletie hadden gekregen waren ook duidelijk anders dan voor het onderzoek. Zo was er een significante daling in gedragsproblemen, sociale problemen en problemen verband houdende met anxiety en verlegenheid zichtbaar. De psychosomatische problemen die verband houden met ADHD waren door de suppletie echter niet significant veranderd.

Kennis in de praktijk

In een van onze eerdere artikelen [4] hebben wij u al gewezen op mogelijk positieve effecten van suppletie bij kinderen met ADHD. Denkt u bijvoorbeeld aan zink, ijzer, jodium en visvetzuren. Daar komt nu dus magnesium en vitamine D bij.

 Dit bekent dat, als u een cliëntje krijgt in uw praktijk die kampt met gedragsproblemen als gevolg van ADHD, het van het grootste belang is om in ieder geval een goede inventarisatie te maken van de voedingsstatus. Daarbij kan ook bloedonderzoek naar de vitamine D en magnesiumspiegel zinvol zijn. Het aanvullen van de hiervoor genoemde voedingsstoffen, uiteraard in eerste instantie in de voeding en eventueel aangevuld met een kwalitatief goed opneembaar en goed gedoseerd voedingssupplement, kan een groot en positief verschil maken in het gedrag van het kind.

 Voor indicaties, toepassingen en interacties van voedingssupplementen, raadpleeg onze monografieën

Bronnen:

(1)  Sadock BJ, Sadock VA. Kaplan & Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry. 9th ed. London: Williams & Wilkins; 2009. p. 3561-72. 

(2)  Voor deze onderzoeken wordt verwezen naar de bronvermeldingen in het hier besproken onderzoek uit Iran.

(3)  Hemamy M, Heidari-Beni M, Askari G, Karahmadi M, Maracy M. Effect of Vitamin D and magnesium supplementation on behavior problems in children with attention-deficit hyperactivity disorder. Int J Prev Med 2020;11:4

(4)  Hersenselectieve nutriënten en concentratiestoornissen, https://www.naturafoundation.nl/kenniscentrum/artikelen/hersenselectieve-nutriënten-en-concentratiestoornissen