De effecten van magnesium en zink op de metabole status van mensen met diabetes type II en hart- en vaatziekten

maandag 7-september-2020

Hart- en vaatziekten en diabetes type II zijn veelvoorkomende aandoeningen in Nederland. Volgens de Hartstichting lijden 1,55 miljoen mensen in ons land aan hart- en vaatziekten (1). Het aantal mensen in Nederland met Diabetes bedraagt volgens het Diabetesfonds 1,2 miljoen, waarvan 90% diabetes type II (DM2) heeft (2). Diabetes gaat ook vaak samen met hart- en vaatziekten. Volgens het CBS ontving in 2017 90% van de diabetes patiënten ook medicatie tegen hart- en vaatziekten (3).

 

Van de mineralen zink en magnesium is algemeen bekend dat ze een belangrijke rol spelen bij de homeostase van het glucosemetabolisme en het metaboliseren van vetten. Er is dan ook veel onderzoek gedaan naar de effecten van magnesium- en zinksuppletie bij mensen die hart- en vaatziekten of DM2 hebben. Er was nog geen onderzoek gedaan naar het effect van het toedienen van beide mineralen bij mensen die zowel hart- en vaatziekten hebben als DM2. Nu deze combinatie van aandoeningen veel voorkomt, is een dergelijk onderzoek wel interessant. Vooral omdat de bestaande onderzoeken onvoldoende bewijs boden voor toediening van deze beide mineralen aan deze specifieke patiëntengroep.

 

Het onderzoek

In een gerandomiseerd, dubbel-blind, placebo gecontroleerd onderzoek onder 60 mensen die zowel hart- en vaatziekten als DM2 hebben, hebben onderzoekers uit Iran en Kroatië dan ook gekeken naar de effecten van het toedienen van zowel magnesium als zink (4). Daarbij zijn zowel markers voor DM2 (zoals nuchtere glucosewaarden en insulinespiegels) als markers voor hart- en vaatziekten (zoals C-reactive protein (CRP) en bloedvetten) onderzocht.

In het onderzoek kreeg de ene helft van de deelnemers een placebo. De andere helft kreeg 250 mg magnesiumoxide en 150 mg zinksulfaat. Het onderzoek duurde 12 weken.

De suppletie had een significante verlaging van de nuchtere glucosespiegel en de insulinespiegel tot gevolg. Het HDL-cholesterol steeg in de groep die de suppletie nam. Ook werd een associatie gevonden tussen het nemen van de magnesium en zink en een significante daling van het CRP gehalte. De antioxidanten capaciteit nam door de suppletie eveneens toe.

De onderzoekers concludeerden dan ook dat de gezamenlijke suppletie van magnesium en zink gunstig kan zijn voor mensen met zowel hart- en vaatziekten als DM2. Wel wezen zij erop dat nader onderzoek nodig is om de veiligheid van deze interventie te bepalen.

 

Kennis in de praktijk

Magnesium en zink zijn mineralen die we helaas steeds lastiger via de voeding binnen krijgen. Dat heeft deels te maken met een verschraling van de bodem en deels met een ‘verschraling’ van het voedingspatroon. Veel mensen eten te weinig groene groenten, garnalen, heilbot, noten, zaden en pitten. Allemaal bronnen van magnesium. Zink zit vooral in oesters. Een voedingsmiddel dat bij het merendeel van de mensen ook niet dagelijks op het menu zal staan.

Bij mensen met zowel hart- en vaatziekten als DM2 kan het dus interessant zijn om naast aanpassing van de voeding ook te kijken naar het gebruik van extra magnesium en zink in de vorm van een goed opneembaar kwaliteitssupplement.

 

Bronnen: