Cytokines en depressie onder de loep

vrijdag 8-februari-2019

\"\"
Gestrest, depressief, nerveus of teleurgesteld. Dit zijn enkele voorbeelden van negatieve stemmingen die volgens onderzoek geassocieerd zijn met hogere ontstekingswaarden in het menselijk lichaam. In dit artikel belichten we graag de relatie tussen cytokines en depressie.

Verschillende onderzoeken brengen de rol van het immuunsysteem op een depressie mooi in kaart. Onderzoekers suggereren dat zowel externe als interne factoren van depressie zorgen voor een verhoogde vrijgave van pro-inflammatoire cytokines. 


Wat zijn cytokines?

Het natuurlijke immuunsysteem wordt gevormd door verschillende witte bloedcellen, waaronder monocyten, macrofagen, neutrofielen en nk-cellen. Ziekteverwekkers zoals bacteriën of virussen worden door de witte bloedcellen opgespoord, afgevoerd of zelf vernietigd.
De coördinatie van de reactie van het immuunsysteem op ziekteverwekkers wordt onder andere gereguleerd via cytokines. Dit zijn eiwitten die hechten aan specifieke receptoren en geven daarmee een bepaald signaal af. Er bestaan zowel ontstekingsbevorderende, de zogeheten pro-inflammatoire cytokinen, als ontstekingsremmende (anti-inflammatoire) cytokinen.


Plasmaconcentraties verhoogd 

Onderzoek wijst uit dat bij een depressie de plasmaconcentraties van pro-inflammatoire cytokines, zoals il-6 en il-8, verhoogd zijn (Van West, Kenis & Maes, 2005). Een recenter onderzoek liet zelfs zien dat cytokines de voortgang en ernst van depressieve stoornissen kunnen beïnvloeden en zagen niet alleen verhoogde serumconcentraties van de pro-inflammatoire cytokines, maar ook van het acute fase eiwit CRP dat tevens een goede marker is voor de aanwezigheid van een ontsteking (Young, Bruno & Pomara, 2014). 


Progressief proces

De cytokines bevorderen dus de ontsteking met als mogelijk gevolg dat deze zich nog verder uitbreidt. Wanneer dit niet wordt geremd of verholpen, kan het ziektebeeld zich verder blijven ontwikkelen. Gelukkig is de wetenschap al best ver en zijn er veelbelovende behandelingen om de ontstekingsreacties aan te pakken. Zoals u bij onze opleidingen leert, staan voeding, beweging, suppletie en leefstijlinterventies daarbij centraal. Ook bij de aanpak van depressie!

Wilt u meer lezen over depressie, de relatie met CRP en cytokines en een mogelijke behandeling? Lees dan onze whitepaper ‘Depressie: evolutionair en orthomoleculair’.


Bronnen

Young, J.J., Bruno, D. & Pomara,  N. (2014). A review of the relationship between proinflammatory cytokines and major depressive disorder. J Affect Disord. 169, 15-20. DOI: 10.1016/j.jad.2014.07.032.

Van West, D., Kenis, G., & Maes, M. (2005). Cytokines en de depressieve stoornis: eenpsycho-immunologische kijk op de etiologie van de depressieve stoornis. Tijdschrift voor psychiatrie, 47(3), 139-147. Geraadpleegd via: http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/articles_1336pdf.pdf