Autisme en Lactobacillus reuteri

zondag 10-februari-2019

\"\"
Wereldwijd lijkt het aantal mensen met autisme toe te nemen. Tot nu toe is er nog geen geschikte behandeling tegen autisme, echter onderzoek naar het mechanisme achter de symptomen en de rol van de darmflora is opkomend. 

 

Volgens het Centraal Bureau voor statistiek heeft 2,5 procent van Nederlandse kinderen tussen de 4 en de 12 jaar een vorm van autisme (CBS, 2018). Autisme is een ongemak in het informatieverwerking systeem in de hersenen en wordt vaak gekenmerkt door verstoorde sociale interactie, afwijkende communicatiestrategie en taalontwikkeling en repetitieve patronen in gedrag (Hersenstichting, 2018). Echter, naast deze karakteristieken blijkt dat mensen met autisme geregeld kampen met gastro-intestinale klachten (Holingue et al., 2018). 


Lactobacillus reuteri therapie

Er zijn al studies die suggereren dat gedrag mogelijk beïnvloed kan worden door veranderingen in de darmflora (Vuong, 2017). Maar nu is er een Amerikaans onderzoeksteam dat met een dierstudie verder ingaat op het mechanisme hierachter (Sgritta et al., 2018). Eerder lieten zij zien dat vetrijke voeding bij een moedermuis zorgde voor sociale tekortkomingen en een daling van de darmbacterie Lactobacillus reuteri (L. reuteri) bij hun nakomelingen. Bovendien zagen ze dat het toedienen van L. reuteri de sociale beperking herstelt (Buffington et al., 2016). Dit onderzoek werd onlangs aangevuld met resultaten uit hun vervolgonderzoek waarin ze de mogelijke oorzaken van dit fenomeen probeerden te achterhalen.


Oorzaak onafhankelijk

Allereerst vonden ze dat de bacteriestam ook in andere muismodellen in staat is om de sociale beperkingen te verbeteren. De muizen waren ingedeeld op de oorzaak van hun autistische gedrag, namelijk genetisch, omgevingsfactoren of onbekend. Ze ontdekten dat het sociale gedrag in alle drie de groepen verbeterde bij de behandeling met L. reuteri (Sgritta et al., 2018).


Nervus vagus

Ze ontdekten ook dat dit effect bij de muizen gereguleerd wordt via de nervus vagus. Deze zenuw maakt verbinding tussen de darmen en hersenen. Ze zagen ook dat stimulatie van de nervus vagus mogelijk de productie van het hormoon oxytocine beïnvloedt. Dit hormoon is betrokken bij sociaal gedrag en de waardes ervan waren gestegen bij meerdere muismodellen na de behandeling met L. reuteri (Sgritta et al., 2018).


Onderzoek bij mensen

Dit en vergelijkbaar onderzoek zou een begin kunnen zijn in de zoektocht naar een mogelijke behandeling voor autisme met, onder meer, probiotica. Een volgende stap is gedegen onderzoek met de bacteriestammen bij mensen met autisme. Het gebruik van L. reuteri is wel veilig bevonden bij mensen en wordt nu onder andere ingezet bij infecties (Mu et al., 2018). 


Bronnen

CBS (2018, 22 juni).  Ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl bij kinderen tot 12 jaar. [websitepagina]. Geraadpleegd van https://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=83716ned&D1=12&D2=a&D3=0&D4=0&D5=0-3&HD=180627-1313&HDR=T&STB=G1,G2,G3,G4

Hersenstichting (2018). Klassiek autisme [websitepagina]. Geraadpleegd van https://www.hersenstichting.nl/alles-over-hersenen/hersenaandoeningen/klassiek-autisme

Holingue, C., Newill, C., Lee, L.C., Pasricha, P.J., Fallin, D.M. (2018). Gastrointestinal symptoms in autism spectrum disorder: A review of the literature on ascertainment and prevalence. Autism Res. 11(1), 24-36. doi: 10.1002/aur.1854.

Mu, Q., Tavella, V.J., Luo, X.M. (2018). Role of Lactobacillus reuteri in Human Health and Diseases. Front Microbiol. 9,757. doi: 10.3389/fmicb.2018.00757

Sgritta, M., Dooling, S.W., Buffington, S.A., Momin, E.N., Francis, M.B., Britton, R.A., Costa-Mattioli, M. (2018). Mechanisms Underlying Microbial-Mediated Changes in Social Behavior in Mouse Models of Autism Spectrum Disorder. Neuron. 101(2),246-259.e6. doi: 10.1016/j.neuron.2018.11.018.

Vuong, H.E. & Hsiao, E.Y. (2017). Emerging Roles for the Gut Microbiome in Autism Spectrum Disorder. Biol Psychiatry. 81(5),411-423. doi: 10.1016/j.biopsych.2016.08.024.