Verband vitamine D-tekort en trage schildklier

dinsdag 22-september-2015

Tot op heden is er weinig onderzoek gedaan naar het verband tussen vitamine D en de werking van de schildklier. Recent onderzoek laat echter zien dat de ernst van hypothyreoïdie wel degelijk verband houdt met het vitamine D-gehalte.

 

Zestig personen, waarvan dertig met hypothyreoïdie, werden voor het onderzoek in twee groepen ingedeeld. De controlegroep bestond uit gezonde personen zonder hypothyreoïdie of andere chronische aandoeningen. Vitamine D-supplementen werden tot dan toe niet gebruikt.

 

Er werd een volledige anamnese afgenomen en in het laboratorium werden de gehaltes T3, T4, TSH (Thyroïd Stimulerend Hormoon), calcium en vitamine D gemeten. Vitamine D-deficiëntie werd gedefinieerd als een serumniveau van lager dan of gelijk aan 50 nmol/L, een tekort tussen 50 en 75 nmol/L en een normaal niveau als 75 nmol/L of meer.

 

Zowel het vitamine D- als calciumgehalte bleek structureel lager te liggen bij hypothyreoïdiepatiënten dan in de controlegroep. Bij beide groepen werd een significante relatie gevonden tussen vitamine D en calcium. Wanneer deze gehaltes werden vergeleken met het gehalte TSH bestond er een negatieve correlatie. Dit suggereert volgens de onderzoekers dat de mate van vitamine D-tekort en de ernst van hypothyreoïdie significant aan elkaar verbonden zijn. 

 

Twee werkingsmechanismen kunnen als mogelijke verklaring dienen voor de lage vitamine D-gehaltes bij hypothyreoïdiepatiënten: ze kunnen het resultaat zijn van slechte opname van vitamine D in de darmen, maar ook kan het zijn dat het lichaam vitamine D niet naar behoren kan activeren.

 

Grootschaliger onderzoek is nodig om te bepalen welk werkingsmechanisme het juiste is. Daarbij moet ook nog onderzocht worden of vitamine D-tekort hypothyreoïdie veroorzaakt, of dat het tekort een gevolg is van deze aandoening. Desalniettemin is het volgens de onderzoekers sowieso aan te bevelen om alle patiënten met hypothyreoïdie te testen op vitamine D-tekort en structureel zowel vitamine D als calcium te suppleren.

Bron

Dr. Amal Mohammed Husein Mackawy et al., Vitamin D Deficiency and Its Association with Thyroid Disease, Int J Health Sci (Qassim). 2013 Nov; 7(3): 267–275.

Cookies

Als u verder klikt op onze website, gaat u er ook mee akkoord dat we cookies gebruiken. Daarmee verzamelen we gegevens en volgen we wat bezoekers doen op onze website. Met die informatie verbeteren we onze website en tonen we informatie die aansluit bij wat u interesseert. Als u geen cookies accepteert, kunt u geen video's bekijken of content delen op social media. Meer informatie.

Cookies zelf instellen