PEA in cijfers en grafieken

maandag 24-augustus-2015

De pijnstiller PEA (palmitoylethanolamide) is zeer goed onderzocht: meer dan 400 wetenschappelijke studies en klinische onderzoeken onderschrijven het effect. PEA werkt vaak beter dan reguliere pijnstillers en geeft minder bijwerkingen. Maar hoe groot is het verschil eigenlijk?

 

De effectiviteit van een geneesmiddel of behandelwijze drukt men uit in Numbers Needed to Treat (NNT). Dit getal laat zien hoeveel patiënten behandeld moeten worden voordat ten minste 1 patiënt geholpen is. Hieronder ziet u een overzicht van de NNT van enkele pijnstillende behandelingen.

 

Bron: IOCOB

 

PEA en carbamazepine komen duidelijk het beste uit de bus. Carbamazepine is een anti-epileptisch medicijn dat ook gebruikt wordt bij de behandeling van aangezichtspijn. Voor beide medicijnen geldt dat voor ongeveer elke 1,5 patiënt er 1 baat heeft bij de behandeling. Carbamazepine is echter niet vrij van bijwerkingen: 1 tot 3 op de 10 mensen ervaart misselijkheid, vermoeidheid, maagdarmklachten, dubbelzien en/of overgevoeligheid voor de werkzame stof. Bijwerkingen komen bij PEA zelden tot nooit voor.

 

Acupunctuur (NNT = 3,5) werkt net iets minder goed dan PEA, maar nog steeds beter dan bijvoorbeeld sumatriptan en duloxetine. Sumatriptan is een antimigrainemiddel dat daarnaast ervoor zorgt dat pijnsignalen vanuit het lichaam niet of minder sterk in de hersenen aankomen. Duloxetine is een antidepressivum dat toegepast wordt bij zenuwpijn. Voor beide medicijnen geldt dat men op zijn minst 6 tot 7  patiënten moet behandelen voordat er 1 baat heeft bij de behandeling. Wanneer men met één van deze middelen behandeld wordt, heeft men dus een kans van ±15% dat het ook werkelijk aanslaat.

 

Sumatriptan geeft bij 1 tot 10 op de 100 mensen last van een intens drukkend gevoel op de borst dat in sommige gevallen twee uur lang kan aanhouden. Duloxetine veroorzaakt op zijn beurt bij 1 tot 3 op de 10 mensen maagdarmklachten, verstopping, slaperigheid, hoofdpijn, vermoeidheid en/of sufheid.

Bijwerkingen van PEA en andere pijnstillers vergeleken

Elk middel kan bijwerkingen hebben. Binnen de geneeskunde drukt men dit uit in Numbers Needed to Harm (NNH). Dit getal laat zien hoeveel patiënten behandeld moeten worden voordat ten minste 1 patiënt behoorlijk last krijgt van bijwerkingen. Hieronder ziet u een overzicht van de NNH van de bovengenoemde pijnstillende behandelingen.

 

Bron: IOCOB

 

PEA en acupunctuur komen het best naar voren: de NNH is minimaal een factor 10 groter dan die van andere pijnstillers. De kans dat men bijwerkingen ondervindt van PEA is dus minimaal 10 keer kleiner dan bij andere pijnstillers. Hoewel de verdraagbaarheid van acupunctuur een schatting is, is de uitval door bijwerkingen in klinisch onderzoek minimaal. Gegevens voor sumatriptan ontbreken. 

Balans tussen werking en bijwerking

Er is een derde getal ontwikkeld om de mate van bijwerkingen van een geneesmiddel vast te stellen, de zogenaamde Likelihood to be Helped or Harmed (LHH). Dit getal geeft weer hoe de balans is tussen werking en bijwerking van een medicijn.

 

Bron: IOCOB

 

De LLH voor PEA steekt er met kop en schouders bovenuit. Ondanks de lage scores liggen duloxetine en carbamazepine wel boven de 1, wat betekent dat de kans groter is op een werkzaam effect dan op bijwerkingen. Gabapentine heeft een score van 0,6 en dus een grotere kans op bijwerkingen dan op een gunstig effect. Gabapentine is een anti-epileptisch middel dat ook wordt ingezet bij zenuwpijn. Bijwerkingen die bij 1 tot 3 op de 10 mensen voorkomen zijn onder andere slaperigheid, bewegingsstoornissen, duizeligheid en keelpijn. 

Conclusie

PEA komt op alle drie de parameters het beste naar voren: het aantal personen dat behandeld moet worden voor een positief effect (NNT) is lager, het aantal personen dat behandeld moet worden voordat bijwerkingen optreden (NNH) is hoger en de balans tussen werking en bijwerking (LLH) is vele malen gunstiger dan bij andere pijnstillers. Dit laatste is te danken aan het feit dat PEA geen synthetische maar een lichaamseigen stof is. Voor een beter effect van uw pijnbehandeling kiest u dus idealiter voor PEA. De aanbevolen dagelijkse dosering bij pijn is 1200 mg/dag in 2-3 doses, waarbij na 2 maanden, bij voldoende effect, de dosering kan worden verlaagd naar 800 mg/dag. Een optimale dosis kan per individu verschillen.

Bron

  1. http://www.iocob.nl/gezondheidscolumn/wat-de-patient-echt-helpt.html

Cookies

Als u verder klikt op onze website, gaat u er ook mee akkoord dat we cookies gebruiken. Daarmee verzamelen we gegevens en volgen we wat bezoekers doen op onze website. Met die informatie verbeteren we onze website en tonen we informatie die aansluit bij wat u interesseert. Als u geen cookies accepteert, kunt u geen video's bekijken of content delen op social media. Meer informatie.

Cookies zelf instellen