Praktische Informatie

Schildklier & Hashimoto: de begeleiding in de praktijk

De ziekte van Hashimoto is ondertussen de meest voorkomende auto-immuunziekte wereldwijd en krijgt toch veel te weinig aandacht. Zo zijn er zijn tekorten in de huidige reguliere diagnostiek, behandeling en begeleiding. Er is behoefte aan duidelijkheid over de werking van schildkliermedicatie en wat je als therapeut aanvullend kunt doen voor je cliënt. In deze masterclass brengen we de werelden samen en gaan we specifiek in op de praktische begeleiding van cliënten met de ziekte van Hashimoto. De masterclass wordt mede mogelijk gemaakt door Hashimoto-expert Leen de Mulder, zelf ook Hashimoto-patiënt, orthomoleculair- en PNI-therapeut. 

Tijdens deze verdiepingsdag, gaan we aan de slag met intervisie, praktijkverhalen en –casussen. In deze dag leren we de theorie uit Schildklier & Hashimoto: het behandelplan voor remissie en herstel, in de praktijk in te zetten. We doen dat aan de hand van ervaringsverhalen, praktische voorbeelden die ons helpen bij het herkennen van Hashimoto en door met elkaar eigen praktijkcasussen in te brengen en te bespreken.   

 In deze masterclass behandelen we: 

 • Ervaringsverhalen van Hashimoto-patiënten; 
 • Hoe we de ziekte van Hashimoto bij onze patiënten kunnen herkennen in de praktijk. 
 • Hoe we in de praktijk de bloedwaarden kunnen interpreteren aan de hand van casussen waarin verschillen klachten op de voorgrond staan, zoals vermoeidheid en overgewicht.  
 • Casussen van deelnemers uit de praktijk en hoe je hierin tot een juiste diagnose, behandeling, remissie en herstel komt.  

 

Deze masterclass is bedoeld voor:

 • Orthomoleculair therapeuten, artsen, PNI-therapeuten en andere gezondheidsprofessionals met meer dan 5 jaar ervaring; 
 • Professionals die graag integraal kijken naar oorzaak en behandeling van Hashimoto; 
 • Gezondheidsprofessionals die cliënten begeleiden met symptomen van Hashimoto, zoals problemen in hersenfunctie, gewichtsbeheersing en darmfunctie. 
 • Deelnemers aan de e-learning óf online masterclass van 29 nov j.l. Schildklier & Hashimoto: het behandelplan voor remissie en herstel (deelname hieraan is een voorwaarde) 

 

Na deze masterclass weet je:

 • Hoe de diagnose, aanpak en begeleiding in de praktijk gaat; 
 • Hoe je Hashimoto bekijkt vanuit cliëntervaringen en de impact op kwaliteit van leven; 
 • Hoe je bloedwaarden in de praktijk interpreteert; 
 • Wat voor jouw eigen casus de juiste route is in de behandeling naar remissie en herstel. 

Deze dag gaat praktisch in op de theoretische kennis uit Schildklier & Hashimoto: het behandelplan voor remissie en herstel. Deelname aan "Schildklier & Hashimoto: de begeleiding in de praktijk" is enkel mogelijk wanneer je ook Schildklier & Hashimoto: het behandelplan voor remissie en herstel gevolgd hebt (via de e-learning of via de online masterclass op 29 november j.l.)
 

Praktische informatie

 • Datum: donderdag 19 januari 2023 van 13.00 - 17.00 uur  
 • Locatie: Online 
 • Prijs: € 90,- excl. BTW 
 • Terugkijklink: voor dit event komt voor deelnemers een terugkijklink beschikbaar. Je ontvangt deze binnen 48 uur via het opgegeven e-mailadres. Houd er rekening mee dat accreditatie alleen van toepassing is wanneer je live deelneemt. De terugkijklink levert dus geen certificaat op. 
 • Certificaat: voor dit event is accreditatie aangevraagd. Bij live deelname ontvang je een certificaat van deelname. 
 • Deelname is enkel mogelijk wanneer je Schildklier & Hashimoto: het behandelplan voor remissie en herstel gevolgd hebt.
 • Deze dag worden opnames gemaakt voor onze e-learning. We attenderen je erop dat je mogelijk in beeld komt en benadrukken dat het om die reden wenselijk is casussen zo min mogelijk cliëntspecifiek en zoveel mogelijk onherleidbaar in te brengen. 

Docenten

Klik hier voor meer informatie over Leen De Mulder

Leen De Mulder

Datum en locatie

Datum en locatie

Donderdag 19-01-2023

Locatie(s)

Online NL
, Online

Accreditatie

Accreditaties

 • KTNO: Accreditatie is aangevraagd

 • BBOW-APSO: Accreditatie is aangevraagd

 • NWP: Accreditatie is aangevraagd

 • MBOG: Accreditatie is aangevraagd