Natura clinical PNI Award

Om onderzoek naar klinische PNI en de toepassing ervan in de praktijk te promoten, introduceert de Natura Foundation de jaarlijkse Natura clinical PNI Award. Op deze manier gaan we het beste en meest toepasbare onderzoek binnen het vakgebied belonen.

 

Natura Foundation is de founder van klinische psycho-neuro-immunologie en al jaren de drijvende kracht achter de toepassing ervan. Om dit nog verder te stimuleren, gaan we het beste onderzoek binnen het vakgebied jaarlijks belonen met de Natura Clinical PNI Award. De Natura clinical PNI Award is de belangrijkste ereprijs die Natura Foundation uitreikt aan een individu voor uitmuntend onderzoek.

 

Award en criteria

De Natura clinical PNI Award bestaat uit een honorarium van € 5000. De belangrijkste criteria waarop het onderzoek beoordeeld wordt, zijn:

 

  •   Klinische impact: wat is de toegevoegde waarde van het onderzoek voor de succesvolle toepassing van klinische PNI bij de behandeling van patiënten?
  •   Wetenschappelijkheid: is er op alle fronten gewerkt volgens de huidige wetenschappelijke standaarden?
  •   Ethiek: is aan alle ethische standaarden voldaan, bijvoorbeeld bij kIinisch onderzoek?

 

Type onderzoek

Het onderzoek mag bestaan uit een review van de bestaande literatuur binnen het vakgebied, een meta-analyse, een casestudie, een nieuwe hypothese of klinisch onderzoek. Het onderzoeksrapport moet voor 30 juni 2018 bij Natura Foundation zijn ingeleverd en ook voor deze datum geïndexeerd zijn door PUBMED.

 

Bekendmaking winnaar

De winnaar van de Natura clinical PNI Award wordt bekendgemaakt in het najaar van 2018.

 

Meer informatie

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Natura Foundation.

T: (0186) 577 177

E: info@naturafoundation.nl