Opleiding tot klinisch PNI-therapeut (jaar 2)

Klinische PNI – onmisbaar in de eerstelijns gezondheidszorg

Klinische psycho-neuro-immunologie is ontstaan uit de PNI: een integratieve wetenschap ontwikkeld door de Amerikanen Ader, Felten en Cohen. De PNI heeft sindsdien een spectaculaire groei doorgemaakt, zowel op wetenschappelijk als op therapeutisch vlak. Omdat toepasbaarheid in de gezondheidszorg bij kPNI centraal staat, wordt er gesproken over klinische PNI.


Onze huidige gezondheidszorg heeft behoefte aan professionals die verder kijken dan hun eigen vakgebied. Als klinisch PNI-therapeut heb je kennis van psychologie,neurologie en immunologie, maar ook van bijvoorbeeld evolutiebiologie, (oer)voeding en bewegingswetenschappen. Door deze brede integratieve benadering bied je met klinische PNI een behandeling die persoonlijk, natuurlijk en effectief is en optimaal aansluit bij je medische, orthomoleculaire of natuurgeneeskundige achtergrond.

Binnen de huidige westerse wereld heeft de mens te maken met veel verstorende omgevingsfactoren, zoals nutriëntarme of calorierijke voeding, weinig beweging, medicijngebruik, stress en een vervuild leefmilieu. De werkingsmechanismen van de PNI beschrijven een breed spectrum van deze factoren en maken helder wat ons ziek of juist gezond maakt. Daaruit volgen scherpe richtlijnen voor alle voedingsstoffen en interventies die daarbijuitkomst bieden. Dit stelt je in staat de unieke gezondheidstoestand bij je cliënt volledig te doorgronden, zowel mentaal als fysiek, en vervolgens een behandeling op maat te geven.

Klinische PNI in je praktijk
Aan de hand van een anamnese, gevalideerde vragenlijsten enlaboratoriumonderzoek leer je verstoorde werkingsmechanismen herkennen en interpreteren. Je zoekt de oorzaak van acute en chronische symptomen binnen de ruimere context van de cliëntgeschiedenis en leert ziektebeelden te duiden binnen een evolutionair perspectief. Deze kennis vertaal je vervolgens in concrete behandelplannen, waarbij de individuele cliënt centraal staat. Je maakt hierbij gebruik van voeding en suppletie in al haar vormen, beweging, psychosociale interventies, epigenetica, resoleomics en deep learning. Ook je eigen achtergrond als gezondheidsprofessional komt hierbij aan bod.

Veel voorkomende ziektebeelden
De kans op ziekte wordt bepaald door de complexe interacties tussen omgevingsfactoren, biologische systemen, onze genen en epigenen. Als kPNI therapeut beschik je over de kennis en vaardigheden om deze factoren op natuurlijke wijze positief te beïnvloeden en de strijd aan te gaan met bijvoorbeeld obesitas, fibromyalgie, chronische vermoeidheid, diabetes type 2, metabool syndroom, chronische pijn en een keur aan andere veelvoorkomende aandoeningen bij je cliënt.

Sinds de oprichting van de opleiding klinische PNI in 1987 zijn al duizenden therapeuten opgeleid in onder meer Nederland, Spanje, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Engeland, Turkije en België.

Onderwijsprogramma

Het onderwijsprogramma is gebaseerd op de laatste ontwikkelingen binnen de psychologie, neurologie, endocrinologie, sociologie, immunologie en de interactie tussen al deze systemen. De praktisch toepasbare lesstof is gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek en ervaring uit de praktijk.

Doelgroep

De kPNI-opleiding is geschikt voor (orthomoleculair) therapeuten, artsen, specialisten, psychologen, natuurgeneeskundigen, fysiotherapeuten, osteopaten, diëtisten en andere professionals in de gezondheidszorg. Onze opleidingen worden door diverse beroepsverenigingen als nascholing geaccrediteerd.

Wegens veranderde eisen van de zorgverzekeraars, is er veel verwarring omtrent de exacte toelatingseisen voor diverse beroepsverenigingen. Voor de meest actuele situatie over aanmeldeisen, ga je naar de website van desbetreffende beroepsvereniging. Klik hier voor een overzicht.

Wanneer je twijfelt of je over voldoende kennis en ervaring beschikt om een opleiding bij ons te kunnen volgen, neem dan contact op met één van onze adviseurs: +31(0)186 651 022.