Opleiding klinische Psycho-Neuro-Immunologie 2017

Binnen de huidige westerse wereld heeft de mens te maken met veel verstorende omgevingsfactoren. De chronische welvaartsaandoeningen die daaruit voortkomen leggen een grote druk op onze gezondheidszorg. Om dit op te lossen, kijken gezondheidsprofessionals elk vanuit hun eigen specialisme naar dit gezondheidsvraagstuk. Maar als we meer willen doen dan alleen symptomen bestrijden, hebben we kennis en vaardigheden uit al deze disciplines nodig. Dat is precies wat de opleiding klinische Psycho-Neuro-Immunologie je aanreikt.

Voor professionals die verder kijken

Onze huidige gezondheidszorg heeft behoefte aan professionals die verder kijken dan hun eigen vakgebied. Alleen zo kunnen we de grote gezondheidsvraagstukken van onze tijd aanpakken. Als klinisch PNI-therapeut hebt u daarom kennis van psychologie, neurologie en immunologie, maar ook van bijvoorbeeld evolutiebiologie, (oer)voeding en bewegingswetenschappen. Door deze brede integratieve benadering is de PNI-behandeling persoonlijk en effectief, en sluit optimaal aan bij uw eigen medische achtergrond. 

 

Grip op complexe gezondheidsvraagstukken

De kans op ziekte wordt bepaald door de complexe interacties tussen omgevingsfactoren, biologische systemen, onze genen en epigenen. Als kPNI-therapeut beschik je over de kennis en vaardigheden  om deze factoren op natuurlijke wijze positief te beïnvloeden en de strijd aan te gaan met bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, obesitas, fibromyalgie, chronische vermoeidheid, diabetes type 2, metabool syndroom, chronische pijn en een keur aan andere veelvoorkomende aandoeningen bij jouw cliënt.

Inzicht in menselijke werkingsmechanismen

De klinische PNI is opgebouwd rond een aantal werkingsmechanismen. De werkingsmechanismen beschrijven een breed spectrum van factoren die ons ziek of juist gezond maakt. Daaruit volgen scherpe richtlijnen voor alle voedingsstoffen en interventies die daarbij uitkomst bieden. Dit stelt je in staat de unieke gezondheidstoestand bij jouw cliënt volledig te doorgronden, zowel mentaal als fysiek, en vervolgens een behandeling op maat te geven.

Wat leert u?

Aan de hand van een anamnese, gevalideerde vragenlijsten en laboratoriumonderzoek  leert u verstoorde werkingsmechanismen herkennen en interpreteren.  U verwerft alle benodigde kennis over psychologie, neurologie, immunologie, evolutiebiologie, voeding en bewegingswetenschappen voor een brede integratieve benadering bij zowel anamnese, diagnose als behandeling.  

 

U zoekt de oorzaak van acute en chronische symptomen binnen de ruimere context van de cliëntgeschiedenis en kunt ziektebeelden duiden binnen een evolutionair perspectief;

U vertaalt kennis over psychologie, neurologie, immunologie en andere vakgebieden in concrete behandelplannen, waarbij de individuele cliënt centraal staat;

U maakt gebruik van voeding en suppletie in al haar vormen, beweging, psychosociale interventies, epigenetica, resoleomics en deep learning;

U herkent en benoemt de werkingsmechanismen die aan de basis staan van een goede menselijke gezondheid;

U herkent en interpreteert verstoorde werkingsmechanismen met behulp van diagnostische instrumenten en kan dit vertalen naar een kPNI-behandelplan;

U bent in staat zowel acute als chronische aandoeningen te behandelen, waarbij u de oorzaken van actuele symptomen binnen de ruimere context van de cliëntgeschiedenis plaatst;

 U stelt zowel cliëntspecifieke als protocollaire behandelingen op waarbij voeding, beweging en gedragstherapie centraal staan;

 U zet voedingssupplementen, fytotherapeutica en andere natuurlijke interventies in op verantwoorde en weloverwogen wijze;

 U hebt kennis over de evolutionaire oorsprong van de mens en weet dit toe te passen binnen de hedendaagse gezondheidszorg.

Wetenschappelijk onderbouwd

De cursussen en opleidingen van de Natura Foundation zijn gebaseerd op modern wetenschappelijk onderzoek en worden gegeven door ervaren docenten. Zo is onze wetenschappelijk adviseur en founder Dr. Leo Pruimboom bekend van de Study of Origin, een onderzoek naar de invloed van Intermittent Living op welvaartsziekten. Omdat onze docenten hun wetenschappelijke achtergrond en didactische vaardigheden combineren met jarenlange praktijkervaring, kunt u ervan uitgaan dat u niet alleen nieuwe kennis opdoet, maar vooral ook leert hoe u dit in de praktijk brengt.

Doelgroep

De tweejarige kPNI-opleiding is geschikt voor (orthomoleculair) therapeuten, natuurgeneeskundigen, osteopaten, fysiotherapeuten, artsen, specialisten, diëtisten, psychologen en andere gezondheidsprofessionals. 

Accreditatie

De opleiding klinische PNI is geaccrediteerd door de beroepsverenigingen MBOG, KTNO, BBOW-APSO, NWP en VNT. 

Duur van de opleiding

36 dagen verspreid over 2 jaar.