Cursus Orthomoleculaire Gezondheidsleer

De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor een gezonde leefstijl. Toch hebben we meer dan ooit te maken met chronische aandoeningen zoals obesitas en diabetes type 2. Bovendien komen deze aandoeningen steeds vroeger in het leven tot ontwikkeling. Daardoor neemt de druk op de gezondheidszorg toe. Gelijktijdig groeit bij de gezondheidsprofessional de behoefte om meer grip op gezondheid te krijgen. De kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn, verwerf je bij onze cursus Orthomoleculaire Gezondheidsleer.

Wat je leert

Je verwerft de kennis die nodig is om binnen het perspectief van de orthomoleculaire geneeskunde voeding, beweging en suppletie op wetenschappelijk verantwoorde wijze in te zetten bij de behandeling en preventie van hedendaagse aandoeningen, waaronder spijsverteringsstoornissen, metabool syndroom, depressie, pijnsyndromen, stress en burn-out. De benadering vanuit de psycho-neuro-immunologie zorgt ervoor dat je deze problematiek op alle niveaus aanpakt: via het centraal zenuwstelsel en het immuunsysteem, maar ook de insulinestofwisseling.

 

  • Je bent in staat endocrinologische ziektebeelden die in verband staan met stress te herkennen en bijpassend voedings-, bewegings- en suppletie-advies te geven;
  • Je kent de psycho-, neuro-, en immunologische achtergrond van hedendaagse aandoeningen;
  • Je herkent de meest frequent voorkomende verstoorde werkingsmechanismen en vertaalt deze naar geïntegreerde orthomoleculaire behandelingen;
  • Je bent in staat laaggradige ontstekingen te herkennen en te behandelen;
  • Je past de begrippen homeostase en allostase toe in de dagelijkse praktijk;
  • Je stelt cliëntgerichte orthomoleculaire behandelplannen op waarin voeding, beweging en suppletie de hoofdrol spelen, niet alleen voor behandeling en preventie maar ook ter ondersteuning van de gezondheid;
  • Je begeleidt cliënten op een effectieve manier en maakt hen therapietrouw.

 

 

 

Wetenschappelijk onderbouwd

De cursussen en opleidingen van de Natura Foundation zijn gebaseerd op modern wetenschappelijk onderzoek en worden gegeven door ervaren docenten. Omdat onze docenten hun wetenschappelijke achtergrond en didactische vaardigheden combineren met jarenlange praktijkervaring en eigen onderzoek, kun je ervan uitgaan dat je niet alleen nieuwe kennis opdoet, maar vooral ook leert hoe je dit in de praktijk brengt.

 

Inzichten vanuit de klinische psycho-neuro-immunologie

Natura Foundation is de founder van klinische PNI. Belangrijk inzichten vanuit de psycho-neuro-immunologie worden ook gebruikt in de cursus Orthomoleculaire Gezondheidsleer. Naast nutritionele therapie, whole-food treatment, evolutiebiologie en antropologie leer je ook meer over de psycho-, neuro-, en immunologische achtergrond van hedendaagse aandoeningen. Bovendien doe je praktisch toepasbare kennis op van de werkingsmechanismen die de gezondheid beïnvloeden.

Doelgroep

De cursus is speciaal bedoeld voor  mensen die  in de gezondheidszorg werkzaam zijn en orthomoleculaire interventies willen gaan inzetten binnen hun behandelingen,  zoals natuurgeneeskundigen, osteopaten, diëtisten, artsen, fysiotherapeuten, verpleegkundigen en psychologen.

Accreditatie

De cursus Orthomoleculair Gezondheidsleer is geaccrediteerd door de beroepsverenigingen MBOG, KTNO, NVD, BBOW-APSO, NWP en VNT.

Duur van de cursus

 8 dagen

 

Aanbeveling volgorde leerpad

De opleiding is opgedeeld in drie cursusmodules die je afzonderlijk van elkaar kunt volgen. Het is aan te bevelen te beginnen met de cursus Orthomoleculaire Voedingsleer. Vervolgens doe je Orthomoleculaire Gezondheidsleer en tot slot Evolutionaire Gezondheidsleer