Migraine

Weet u hoe u een migraine en hoofdpijn van elkaar onderscheid? Eén op de tien mensen heeft migraine. U leest hier meer over hoe u een migraine herkent en wat de oorzaak kan zijn. Dit doen we aan de hand van veel gestelde vragen rondom migraine, zoals:

Hoofdpijn en migraine: wat is het verschil?

Migraine is een complexe neurologische conditie waarbij terugkomende hoofdpijnaanvallen samengaan met onder andere misselijkheid en ernstige gevoeligheid voor licht en/of geluid. Ongeveer 10% van de wereldbevolking heeft last van migraine, maar het komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. In Europa heeft ongeveer 17% van de vrouwen migraine tegenover 8% van de mannen

Bijna iedereen heeft wel eens last van hoofdpijn. Hoofdpijn is een van de meest voorkomende pijnklachten en wordt vaak veroorzaakt door spanning en/of stress. Hoofdpijn is over het algemeen geen chronische aandoening. Daarentegen is migraine een chronische neurologische aandoening waarbij genetische afwijkingen een grote rol spelen.   

Hoe onderscheid je hoofdpijn en migraine?

Migraine en hoofdpijn verschillen in het soort symptomen die worden ervaren. Hoofdpijn gaat gepaard met een constante pijn, of hinderlijke druk in het hoofd. Migraine wordt gekenmerkt door ernstige kloppende hoofdpijn aan een kant van het hoofd. Migraine gaat vaak gepaard met andere symptomen zoals misselijkheid, braken en gevoeligheid voor licht (fotofobie) en/of geluid (fonofobie). 

Een derde van de migrainepatiënten ervaart een ‘aura’ voorafgaand aan de hoofdpijn. Een aura is een fenomeen dat wel oogmigraine wordt genoemd waarbij mensen vlekken zien, soms gepaard met bijvoorbeeld lichtflitsen, spraakproblemen of verlammingsverschijnselen. Een aura duurt meestal 15 minuten tot maximaal 1 uur waarna de migrainehoofdpijn begint.

Kenmerk Migraine Hoofdpijn
Locatie Pijn aan één kant van het hoofd  Pijn rond het voorhoofd/achter de ogen, in het gehele hoofd, nek en/of schouders 
Pijngevoel Intense, pulserende of kloppende hoofdpijn  Pijn of druk
Voorkomen Terugkomende migraineaanvallen  Incidenteel, niet terugkomend
Bijkomende klachten Visuele, sensorische en/of spraakstoornissen, misselijkheid   Gaat niet gepaard met andere stoornissen/klachten
Invloed van activiteiten Fysieke activiteiten verergeren de klachten  Fysieke activiteiten hebben geen invloed op de ernst van de hoofdpijn 
Veroorzaakt door Genetische afwijking, een aanval wordt getriggerd door licht/geluid, veranderingen in voedings-, leefstijl- of slaappatroon enz.  In veel gevallen door stress/ spanning
Voor het ontstaan

Voor een migraineaanval kunnen symptomen voorkomen zoals: 

aura (oogmigraine), spraakproblemen, verlammingsverschijnselen 

Geen voorafgaande symptomen voor ontstaan hoofdpijn 

Hoe ontstaat migraine?

Migraine is een neurologische aandoening waarvan wetenschappers de exacte oorzaak nog steeds niet gevonden hebben. Studies met eeneiige tweelingen laten zien dat migraine (zonder aura) voor 60% door genetische factoren wordt veroorzaakt en 40% toegeschreven kan worden aan omgevingsfactoren. Migraine heeft een familiale aanleg en is naar schatting 34-64% erfelijk [2]. Mogelijk oorzaken voor het ontstaan van migraine zijn [1,2]: 

 • Genetische mutaties waaronder afwijkingen in het MTHFR-gen;
 • Afwijkingen in het mitochondriale DNA met als gevolg stoornissen in het mitochondriaal metabolisme;
 • (Neurologische) inflammatie;
 • Lage serotoninewaarden;
 • Nutriënttekorten (riboflavine, vitamine D, folaat, co-enzym Q10, magnesium);
 • Omgevingsfactoren: 
  • Stress 
  • Slaaptekort 
  • Veranderingen in eetpatroon 
 • Hormonale veranderingen (zoals menstruatie, zwangerschap, menopauze);

Artikelen

Hier vindt u artikelen rondom het onderwerp migraine. Bijvoorbeeld over mogelijke nutritionele behandelingen bij migraine.

Monografieën

We delen onze kennis graag in onze wetenschappelijk onderbouwde monografieën. Hier ziet u welke stoffen interessant zijn om in te zetten bij migraine.

Wat gebeurt er bij migraine?

Een migraineaanval begint mogelijk bij de hyperactivatie van de cortex, wat ook wel cortical spreading depression (CSD) wordt genoemd. CSD is de voornaamste oorzaak van aura bij migraine en wordt mogelijk veroorzaakt door een te hoge extracellulaire concentratie glutamaat waardoor overmatige stimulatie van de zenuwen plaatsvindt. Omdat niet bij alle mensen aura voorafgaat aan migraine is het nog niet zeker of CSD de universele veroorzaker is van migraine.  

Veel wetenschappers zijn het er wel over eens dat de nervus trigeminus een belangrijke rol speelt bij migrainehoofdpijn. Deze zenuw zorgt voor de zintuigelijke waarneming en aansturing van het gezicht. De nervus trigeminus is onderdeel van het trigeminovasculaire systeem. Overmatige activatie van dit systeem (waarbij mogelijk CSD een rol speelt) leidt tot onder andere het vrijkomen van vasoactieve substanties en degranulatie van mestcellen. Een van de meest belangrijke vasoactieve substanties die vrijkomt bij migraine is CGRP (Calcitonin Gene Related Peptide). Deze neuropeptide speelt een belangrijke rol bij de pijnsensatie door onder andere het stimuleren van de nociceptoren (zenuwen die pijn waarnemen). De proinflammatoire cystokines, waaronder histamine, die vrijkomen bij degranulatie van mestcellen zorgen voor neurologische inflammatie waardoor eveneens pijn ontstaat 

Er zijn nog veel onopgeloste vraagstukken als het gaat om de pathofysiologie van migraine. 

Kennis in de praktijk

Soms wordt migraine als synoniem gebruikt voor een stevige hoofdpijn, maar dat is niet juist. Migraine wordt gekenmerkt door ernstige kloppende hoofdpijn aan een kant van het hoofd en gaat vaak gepaard met misselijkheid, braken en gevoeligheid voor prikkels van buitenaf. Migraine is een complexe neurologische afwijking. U last in dit artikel over een mogelijk werkingsmechanisme waarvan onderzoekers nu denken dat het migraine veroorzaakt. Maar ondanks jarenlang onderzoek blijven er nog veel onopgeloste vraagstukken en zijn wetenschappers dus nog steeds bezig de losse eindjes aan elkaar te knopen om migraine hopelijk volledig te kunnen begrijpen.   

Naast het onderzoek naar de oorzaken en werking van migraine wordt er uiteraard ook veel onderzoek gedaan naar de behandeling ervan. Wilt u meer weten over mogelijke nutritionele behandelingen bij migraine? Lees dan verder in ons artikel: Migraine: bestrijd de symptomen én de oorzaak! 

Lees meer