BREIN EN IMMUUNSYSTEEM

Evolutie is gericht op het voortbestaan van soorten (voorplanting), en niet primair op een lang en gelukkig leven voor een individu. Vanuit het principe van doorgeven van genen aan de volgende generatie, stuurt het brein als regisseur onze energieverdeling en beschermt het immuunsysteem als waakhond ons tegen schade en pathogenen. Beide systemen vervullen hun functies in een nauwe wisselwerking met elkaar. In de Coronapandemie komt deze wisselwerking meer dan ooit naar voren: stress, onzekerheid en angst door de dreiging van het virus zijn net zo aanwezig en hebben net zulke grote gevolgen voor onze gezondheid als het virus zelf. We vertellen u graag meer over de werking van het brein en het immuunsysteem en hun samenhang, de fysiologie en pathologie, preventieve en curatieve interventies die we kunnen doen voor hun optimaal functioneren. We doen dit aan de hand van 4 behandelfasen: behoud van een goede gezondheid (preventie), quick win, herstel en op zoek naar de dieper gelegen oorzaak.

De 4 fasen

Behoud van een goede gezondheid

Fase 1

Een optimale wisselwerking tussen het brein en het immuunsysteem ligt aan de basis van een goede gezondheid. Het brein hoort de regie te hebben over het functioneren van onze lichaamssystemen. Invloeden vanuit onze omgeving zijn voor het brein signalen om aanpassingen te doen aan ons interne milieu. Het brein heeft daar een heel scala aan boodschapperstofjes voor tot zijn beschikking, om lichaamssystemen te kunnen aansturen. Bij schade of een infectie hoort het immuunsysteem tijdelijk de regie over te nemen, om ons te beschermen tegen een wisse dood. Een gezonde stofwisseling (metabolisme) is de verbindende factor tussen de beide systemen. Lees onze artikelen over het behoud van goed functioneren van zowel het brein als het immuunsysteem, bekijk ons educatie-aanbod en ontdek met welke stoffen u een goede werking van het brein en het immuunsysteem kunt ondersteunen.

Artikelen

Leefstijlfactoren zoals gezonde voeding, voldoende beweging, beperken van stress en waar nodig gerichte suppletie, zijn bepalend voor het behoud van een goede werking van het brein en het immuunsysteem en daarmee behoud van gezondheid. Lees wat u kunt doen om de hersenen en het immuunsysteem zo goed mogelijk te ondersteunen in hun optimale werking.  

Educatie

Heeft u behoefte aan meer uitleg over het behoud van een goede werking van het brein en het immuunsysteem, dan bieden we u interessante webinars en cursussen. Bekijk hier ons gratis webinar over optimale hersenstofwisseling van onze ervaren docent Margo Peinemann, of klik op button hieronder om ons volledige educatie-aanbod te bekijken. 

Monografieën

Gerichte suppletie kan bijdragen aan het behoud van een goede gezondheid. Welke stoffen kunt u inzetten voor een goede werking van de hersenen en het immuunsysteem? We delen onze kennis in onze wetenschappelijk onderbouwde monografieën. Voer in het zoekveld uw zoekterm in​ en u ziet welke stoffen interessant zijn. In de monografie leest u de onderbouwing van de toepassing van de stof. 

Quick win

Fase 2

Als het brein er onvoldoende in slaagt de regie te behouden op de aansturing van lichaamssystemen, bijvoorbeeld doordat het immuunsysteem gedurende langere tijd te actief is, kunnen gezondheidsklachten ontstaan zoals vermoeidheid, depressieve gevoelens, slaapproblemen, een verstoorde eetlustregulatie en een verstoorde temperatuurregulatie. Het is dan van belang om het immuunsysteem een handje te helpen in het overwinnen van de (sluimerende) infectie of de schade op te lossen en het brein te helpen de regie terug te nemen. Lees onze artikelen over de quick wins die u kunt inzetten, bekijk ons educatie-aanbod en ontdek met welke stoffen u het brein en het immuunsysteem snel weer op de juiste koers krijgt. 

Artikelen

Voeding, beweging, ontspanning en slaap zijn belangrijke leefstijlfactoren waarmee u het immuunsysteem en de hersenen helpt om weer goed te functioneren. ​Bij een infectie vraagt het immuunsysteem extra ondersteuning (in het geval van een Corona-infectie leest u hier meer) en ook bij psychische klachten kan met behulp van quick wins een snelle verlichting worden geboden.  

Educatie

Heeft u behoefte aan een meer diepgaande uitleg over quick wins die u kunt inzetten voor herstel van een goede werking van het brein en het immuunsysteem, dan bieden we u interessante webinars en cursussen. Bekijk hier ons gratis webinar over optimale hersencommunicatie van ervaren docent Margo Peinemann, of klik op onderstaande button om ons volledige educatie-aanbod te bekijken. 

Monografieën

Welke stoffen kunt u inzetten voor een snelle ondersteuning van het immuunsysteem en het brein? Gerichte suppletie kan bijdragen aan snelle verlichting van klachten. We delen onze kennis graag met u in onze wetenschappelijk onderbouwde monografieën. Voer in het zoekveld uw zoekterm in​ en u ziet welke stoffen interessant zijn. In de monografie leest u de onderbouwing van de toepassing van de stof. 

Herstel

Fase 3

Een quick win is een slimme interventie om het systeem snel te ondersteunen, maar vaak geen volledige oplossing. Om de werking van het brein en het immuunsysteem en hun optimale wisselwerking te herstellen, zodat gezondheidsklachten blijvend verdwijnen, is het van belang de juiste interventie te kiezen. De oplossing is altijd afhankelijk van de gezondheidsklacht, aandoening of ziekte waarmee de verstoring in het systeem zich uit. Zo kan stress de oorzaak zijn van een minder goed werkend immuunsysteem en zal herstel gericht moeten zijn op de oplossing van stress. We bieden gerichte, persoonlijke oplossingen en vertellen u wat u kunt doen om problemen in deze systemen op te lossen. Lees onze artikelen, bekijk ons educatie-aanbod en ontdek met welke stoffen u een goede werking van het brein en het immuunsysteem kunt herstellen.

Artikelen

Hoe herstelt u de werking van het immuunsysteem, de hersenen en hun wisselwerking, zodat gezondheidsklachten verdwijnen? Welke interventies op het gebied van voeding, beweging, stressreductie, slaap en suppletie kunt u inzetten? Lees wat u kunt doen om de hersenen en het immuunsysteem zo goed mogelijk te herstellen in hun optimale werking. Voor herstel na een Corona-infectie leest u hier meer.

Educatie

Wilt u meer weten over de gevolgen en herstel van een verstoorde wisselwerking en het herstel van aandoeningen die het gevolg zijn van een niet optimale werking van het brein en het immuunsysteem, dan bieden we u interessante webinars en cursussen. Bekijk hier ons gratis webinar over de invloed van stress op het immuunsysteem, toegespitst op Corona, of klik op de button hieronder om ons volledige educatie-aanbod te bekijken. 

Monografieën

Een van de interventies die u kunt doen voor optimaal herstel, is het inzetten van gerichte suppletie. Welke stoffen kunt u inzetten voor het herstel van een goede werking van de hersenen en het immuunsysteem? We delen onze kennis in onze wetenschappelijk onderbouwde monografieën. Voer in het zoekveld uw zoekterm in​ en u ziet welke stoffen interessant zijn. In de monografie leest u de onderbouwing van de toepassing van de stof. 

Dieper gelegen oorzaak

Fase 4

Niet zelden ligt er een diepere oorzaak ten grondslag aan het niet optimaal functioneren van het immuunsysteem en de hersenen. Dan is sprake van meerdere vastgelopen systemen en is vaak ook het metabolisme verstoord. Dat vraagt een interventie op meerdere niveaus en in meerdere systemen. Zo kan aan een ontregeld immuunsysteem, insuline- en leptineresistentie ten grondslag liggen, of een verstoord bioritme. En kan een depressie zijn oorzaak vinden in een verstoord microbioom. Om een optimale gezondheid te bereiken is het van belang om ook aandacht te besteden aan het oplossen van de dieper gelegen oorzaken. Lees onze artikelen over het herstel van diepere oorzaken, bekijk ons educatie-aanbod en ontdek welke stoffen daarbij kunt inzetten.

Artikelen

Leefstijlfactoren zoals gezonde voeding, voldoende beweging, het beperken van stress, voldoende slaap en gerichte suppletie, zijn altijd onderdeel van het herstel van dieper gelegen oorzaken. Lees in onze artikelen wat u kunt doen om de hersenen weer volledig de regie te geven en het immuunsysteem weer goed te laten werken om een optimale gezondheid te bereiken.

Educatie

Heeft u behoefte aan een meer diepgaande uitleg over invloeden op de wisselwerking tussen het brein en het immuunsysteem, dan bieden we u interessante webinars en cursussen. Bekijk hier ons gratis webinar over het selfish brain concept van onze ervaren docent Fien Demeulemeester, of klik op de button hieronder om ons volledige educatie-aanbod te bekijken.

Monografieën

Welke stoffen kunt u inzetten voor het herstel van dieper gelegen oorzaken? Dat is afhankelijk van de aandoening waarin het vastlopen van het systeem zich uit. We delen onze kennis in onze wetenschappelijk onderbouwde monografieën. Voer in het zoekveld de aandoening in en u ziet welke stoffen interessant zijn. In de monografie leest u de onderbouwing van de toepassing van de stof.