Vasten kan bloeddruk verlagen bij metabool syndroom

donderdag 29-april-2021

Het standaard Westerse voedingspatroon draagt bij aan de ontwikkeling van cardiometabole ziektebeelden [1]. Een factor die het risico op verergering van deze ziektebeelden vergroot is metabole inflammatie, ook wel metaflammatie genoemd. Het standaard Westerse voedingspatroon in combinatie met bewegingsgebrek staat erom bekend dat het deze metabole inflammatie vergroot [2].

Hoge bloeddruk is een risicofactor

Een van de risicofactoren bij cardiometabole ziektebeelden is een hoge bloeddruk. In een recent onderzoek is gekeken naar het effect van aanpassing van de voeding op de bloeddruk bij mensen met het Metabool Syndroom (MetS) [3]. Interessant aan dit onderzoek is dat een deel van de deelnemers aan het onderzoek naast aanpassing van hun voeding ook een leefstijlinterventie werd geadviseerd. Onderzocht is of deze leefstijlinterventie het effect van de voeding op de bloeddruk veranderde.

Het onderzoek

Aan het onderzoek deden 71 mensen mee met MetS en een hoge systolische bloeddruk. Ze werden willekeurig onderverdeeld in 2 groepen. Beide groepen volgenden gedurende 3 maanden het DASH-dieet. DASH staat voor Dietary Approach to Stop Hypertension. Het is een dieet specifiek ontworpen om hoge bloeddruk te verlagen en is vergelijkbaar met het Mediterraan dieet en dus rijk aan groenten en fruit, noten, peulvruchten, vis en mager wit vlees.

Een van de groepen vastte voorafgaand aan het starten van het DASH-dieet gedurende 5 dagen. Tijdens deze dagen werd er geen vast voedsel geconsumeerd.

De uitkomsten van het onderzoek

Tijdens het vasten zagen de onderzoekers een verandering in het immuunsysteem en het darmmicrobioom van de deelnemers. De activiteit van het aangeboren immuunsysteem bleef weliswaar stabiel, maar de activiteit van een deel van het verworven immuunsysteem nam af. Bovendien veranderde de samenstelling van het darmmicrobioom van de deelnemers tijdens het vasten fors. Met name de gezondheidsbevorderende bacteriën die helpen om de bloeddruk te verlagen namen toe tijdens het vasten. Bij de deelnemers die alleen het DASH-dieet volgden werden deze veranderingen niet waargenomen.

In beide groepen werd een verlaging van de bloeddruk waargenomen, maar het vasten voorafgaand aan het DASH-dieet werkte als een katalysator voor de groei van beschermende microbiota in de darm. Dit zorgde ervoor dat de gezondheid van de vastende deelnemers snel verbeterde en ze hun medicijngebruik konden verminderen of soms zelf staken. Hun resultaten hielden ook langer aan dan die van de mensen die alleen het DASH-dieet hadden gevolgd.

Kennis in de praktijk

Dit onderzoek laat zien dat aanpassing van de voeding van uw cliënten met een hoge bloeddruk naar een Mediterraan voedingspatroon kan helpen om deze bloeddruk te verlagen. Het onderzoek laat echter ook zien dat de inzet van een periode van niet-eten de resultaten van het aanpassen van de voeding kan vergroten. Dit kan een enorme stimulans voor uw cliënt zijn om zijn of haar voeding blijvend aan te passen en daarmee de therapietrouw te vergroten.

Referenties

[1] Collaborators GBDD. Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990-2017: a

systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017.Lancet393, 1958–1972

(2019).

[2] Christ, A. & Latz, E. The Western lifestyle has lasting effects on metaflammation.Nat. Rev.

Immunol.19, 267–268 (2019).

[3] Maifeld, A., et. al. Fasting alters the gut microbiome reducing blood pressure and body

weight in metabolic syndrome patients.Nature Communications, 2021; 12 (1) DOI:10.1038/s41467-021-22097-0