De rol van vetzuren bij stress

woensdag 26-augustus-2020Omega-3-vetzuren (EPA en DHA) zijn meervoudig onverzadigde vetzuren die van groot belang zijn voor ons lichaam. Ze zijn bijvoorbeeld als precursors voor de eicosanoïden nodig om ontstekingsprocessen te kunnen beëindigen. Ook zijn ze nodig voor een goede hersenfunctie. Misschien minder bekend is, dat ze ook kunnen helpen bij meer flexibiliteit en het beter kunnen omgaan met stress.

Hoewel wij als mensen in staat zijn om EPA en DHA zelf te maken uit de voorloopstof alfalinoleenzuur (ALA), verloopt deze omzetting meestal behoorlijk inefficiënt en kan maar een klein deel van ALA daadwerkelijk worden omgezet in EPA en DHA. Algemeen worden EPA en DHA daarom inmiddels als nutritioneel essentieel beschouwd en zijn ze afhankelijk van exogene bronnen, voornamelijk uit vette vis en algen.

In een eerder artikel hebben we onze aandacht gericht op de rol van DHA in de hersenontwikkeling. In dit artikel belichten we hoe de omea-3-vetzuren EPA en DHA kunnen bijdragen aan meer flexibiliteit en minder stress.

 

Omega-3 vetzuren voor flexibiliteit en stressbestendigheid

Omega-3 vetzuren zijn essentiële componenten van de fosfolipide dubbellaag van onze celmembranen. Ze bepalen daarmee zowel de vloeibaarheid van het celmembraan als ook de cellulaire activiteit. Bovendien zijn omega-3 vetzuren een vereiste voor een normale signaaltransductie en beïnvloeden ze de activiteit van de membraangebonden enzymen en receptoren. Allemaal belangrijk voor een goede celcommunicatie.

Vloeibare celmembranen zijn onderdeel van onze adaptogene kwaliteit. Deze adaptogene kwaliteit is ons vermogen om ons aan te passen aan de steeds veranderende omgeving waarin wij leven. Een goede werking van onze membraangebonden enzymen en receptoren is daarvoor eveneens van groot belang. Hoe vloeibaarder onze celmembranen zijn, hoe beter we ons kunnen aanpassen aan verandering en hoe stressbestendiger we dus zijn. Omega-3 vetzuren zijn daarmee heel belangrijk om flexibel om te kunnen gaan met de stressoren van ons ‘moderne’ leven.

Bovendien kan uit onderzoek naar de rol van DHA bij adaptatie aan stress worden afgeleid dat omega-3 vetzuren, met name DHA, de veerkracht mogelijk kan verbeteren. Ook dat is helpend in tijden van stress en een teken van een grotere flexibiliteit.

Een tekort aan omega-3 vetzuren tast onze flexibiliteit aan

Als we langdurig onvoldoende EPA en DHA binnen krijgen met onze voeding, dan verhoogt dat de kans op allerlei verstoringen in de hersenen. Dit komt mede doordat er dan ook een tekort aan met name DHA in onze celmembranen ontstaat. Een verlies van DHA uit deze membranen wordt onder andere met een verslechterde vloeibaarheid van deze membranen geassocieerd. Ons vermogen om flexibel te kunnen reageren op alles wat op ons afkomt kan dan afnemen. Daarmee neemt ons vermogen om adequaat om te gaan met stress ook af. Het is voor ons als ‘moderne’ mensen die leven in een omgeving waar er nagenoeg continu stressvolle prikkels op ons afkomen dus heel belangrijk om te zorgen voor een adequate hoeveelheid DHA in onze voeding en cellen.

 

Kennis in de praktijk

DHA kan worden verkregen uit voeding en dan met name zeevoeding. Zowel vette vis (makreel, forel, zalm, haring, sardines) als algen (zeewier) zijn goede bronnen van omega-3 vetzuren. Met name krill is interessant omdat de vetzuren in krill de vorm van fosfolipiden hebben, dat is de vorm die ook in onze celmembranen voorkomt. Krillolie hoeft dus niet te worden omgevormd voor inbouw in celmembranen. Helaas staat zeevoeding bij de meeste mensen niet of onvoldoende op het menu. Suppletie met omega-3 vetzuren dient dan overwogen te worden, zeker als er sprake is van een afname van de flexibiliteit en stressbestendigheid.

 

Bron:
1.   
Monografie Vetzuren Natura Foundation: https://www.naturafoundation.nl/kenniscentrum/monografie-vetzuren/

 

Cookies

Als u verder klikt op onze website, gaat u er ook mee akkoord dat we cookies gebruiken. Daarmee verzamelen we gegevens en volgen we wat bezoekers doen op onze website. Met die informatie verbeteren we onze website en tonen we informatie die aansluit bij wat u interesseert. Als u geen cookies accepteert, kunt u geen video's bekijken of content delen op social media. Meer informatie.

Cookies zelf instellen