De kracht van vitamine C in de strijd tegen het Coronavirus

maandag 25-oktober-2021

De meeste mensen weten wel dat vitamine C de weerstand ondersteunt. Maar wist u ook dat het sinds dag 1 volop wordt onderzocht bij coronavirusinfecties? 

Sinds de uitbraak van het coronavirus is men druk bezig met het onderzoeken van de behandeling van het virus. Een van de stoffen die daarbij sinds dag 1 volop in de aandacht staat is vitamine C. Van vitamine C weten we al veel langer dat het een belangrijke rol speelt in het ondersteunen van het immuunsysteem en het herstel na ziekte versnelt. Vitamine C is bovendien een essentieel element in het antioxidantensysteem van het lichaam. Omdat de activatie van het immuunsysteem altijd gepaard gaat met verhoogde oxidatieve stress is vitamine C onmisbaar voor het optimaal functioneren van het immuunsysteem  [1,2]. De vraag is dan ook of toediening van extra vitamine C een succesvolle interventie kan zijn bij de aanpak van een opgelopen besmetting met het Coronavirus.

 

Werkt extra vitamine C tegen luchtweginfecties?

Veel onderzoekers zijn het er over eens dat vitamine C luchtweginfecties, zoals een typische herfstverkoudheid, niet kan voorkomen. Echter, vitamine C-suppletie is wel in staat de duur van de luchtweginfectie te reduceren en symptomen te verminderen [1,2]. Extra vitamine C suppleren als we richting het ‘verkoudheidsseizoen’ gaan is dus zeker aan te raden.

Om duur van de verkoudheid te reduceren is een supplement met minimaal 200 mg vitamine C per dag aan te raden. Vanaf 1 gram vitamine C per dag wordt zowel de duur verkort als de symptomen van de verkoudheid gereduceerd. Het effect op de duur van de verkoudheid is dosis-gerelateerd, hoe hoger de dosis hoe korter de duur van de verkoudheid. Een optimale dosering? Die is niet bepaald… In casusrapporten wordt tot wel 15 gram gesuppleerd, maar gangbaardere doseringen zijn 2-8 gram per dag [1].

 

Helpt vitamine C bij een corona-infectie?

Als vitamine C bij andere luchtweginfecties zoals verkoudheden ingezet kan worden kunnen we ons afvragen of vitamine C ook ingezet kan worden bij een corona-infectie. 

In een studie met COVID-19 patiënten bleek een hoge dosering intraveneus toegediende vitamine C effectief om de zuurstofstatus te verbeteren en mortaliteit te verminderen [3]. De patiënten kregen op de eerste dag van de studie tweemaal 6 gram vitamine C intraveneus toegediend, gevolgd door vier dagen waarin dagelijks eenmaal 6 gram intraveneus werd toegediend. Inmiddels zijn er meerdere klinische studies uitgevoerd onder COVID-19-patiënten waarbij hoge doseringen vitamine C werden gebruikt. Een meta-analyse concludeert dat een hoge vitamine C infusie mogelijk een effectieve therapie is bij COVID-19 [4]. Momenteel lopen er bovendien nog 39 klinische studies om het effect van vitamine C bij coronavirusinfecties verder te onderzoeken. Zo moet ook duidelijk worden in welke mate lagere doseringen met vitamine C supplementen een preventief effect hebben.

 

Vitamine C waarden zijn zwaar verlaagd tijdens ernstige virusinfectie

In de meeste gevallen verloopt een coronavirusinfectie mild. Maar bij sommigen is het ziekteverloop ernstiger. Een coronavirusinfectie (COVID-19) kan leiden tot het ontstaan van acute respiratory distress syndrome (ARDS). Een heftige reactie van het immuunsysteem zorgt voor de toename van oxidatieve stress, vrije radicalen en cytokines in het lichaam, en dan met name in de longen. Bij ARDS veroorzaakt dat celschade in de longen waardoor de longfunctie fors afneemt [5]. 

Onderzoek toont aan dat COVID-19-patiënten met ARDS verlaagde vitamine C-waarden had, bijna 95% van deze patiënten had zelfs niet-detecteerbare waardes beneden de 1,5 mg/L, terwijl een gezonde vitamine C-waarde rond de 5mg/L ligt [6]. De lage vitamine C-waarden die worden gevonden bij ernstige complicaties onderstreept nogmaals het belang van vitamine C-suppletie voor en tijdens een corona-infectie.

 

Vitamine C als essentiële factor in de beginfase van virale infecties

Bij een in vivo onderzoek met muizen ontdekten onderzoekers dat de vitamine C-concentratie in het begin van een influenzavirusinfectie een belangrijke factor is voor het verloop van de ziekte. Schade, veroorzaakt door het vermenigvuldigen van het virus, kan effectief voorkomen worden wanneer de vitamine C-concentratie in het beginstadium van de virale infectie voldoende hoog is. Als de vitamine C-concentratie echter onvoldoende is in de beginfase, kan de pathogenese van het influenzavirus niet voorkomen worden. De productie van interferon-a en -ß speelt een belangrijke rol bij deze antivirale immuunreacties. Interferonen (IFN's) zijn cytokinen die worden gebruikt voor communicatie tussen cellen om de beschermende afweer van het immuunsysteem te activeren die pathogenen helpt uitroeien. Interferonen kunnen interfereren in de virale replicatie: ze verstoren deze replicatie en beschermen cellen zodoende tegen virusinfecties. IFN's hebben ook verschillende andere functies in de afweer tegen pathogenen. De hoeveelheden interferonen nemen binnen 1-2 dagen na virusinfectie toe. Er wordt een verband gelegd tussen een voldoende hoge vitamine C-concentratie aan het begin van een virusinfectie en een verhoogde productie van interferonen. 

Onderzoek laat zien dat het verhogen van interferonen in een vroeg stadium van de infectie een brede antivirale activiteit toont bij SARS-CoV-2. Vermoedelijk kan de vitamine C-concentratie ook bij een infectie met het Coronavirus een essentiële factor zijn in de beginfase van COVID-19 en daarmee bepalend voor het verloop van de ziekte.

 

Waarom alleen vitamine C? Het nut van een antioxidanten complex!

Vitamine C is niet de enige antioxidant in het lichaam. Voorbeelden van antioxidanten zijn carotenen (waaronder vitamine A), vitamine E, glutathion, magnesium, zink, selenium, polyfenolen en flavonoïden. Een placebogecontroleerde studie zette een antioxidantencomplex bij mensen met milde tot middelmatige COVID-19 symptomen. De deelnemers kregen gedurende 10 dagen een 

antioxidantencomplex met daarin 1500 mcg vitamine A, 250 mg vitamine C, 90 mg vitamine E, 7,5 mcg zink en 15 mcg selenium. De onderzoekers concluderen dat het antioxidantencomplex de cytokinestrom ondergedrukt en verschillende klinische waarden verbetert. Dit was de eerste studie dat het effect van een combinatie van antioxidatieve vitamines en mineralen onderzocht [7]. 

 

Kennis in de praktijk

Toepassing van vitamine C in de behandeling van COVID-19, de ziekte die optreedt na besmetting met het Coronavirus, lijkt veelbelovend. Hoewel hoge doseringen vitamine C uitsluitend effectief via een infuus kunnen worden toegediend, is het veilig om - in ieder geval gedurende de tijd van een luchtweginfectie - een kwalitatief goed vitamine C supplement in te nemen. Ook in het voorkomen van een ernstig verloop van COVID-19 lijkt vitamine C een rol te kunnen spelen. Voor toepassing, mogelijke contra-indicaties en/of interacties met geneesmiddelen, verwijzen wij u naar onze monografie.

 

Referenties

Cheng Richard Z, MD, PhD et al, Early Lage Dose Intravenous Vitamine C is the Treatment of Choice for 2019-nCov Pneumonia, Orthomolecular Medicine News Service, februari 16, 2020

Hemilä, Harri, en Elizabeth Chalker. ‘Vitamin C as a Possible Therapy for COVID-19’. Infection & Chemotherapy 52 (21 januari 2020). /Synapse/10.3947/ic.2020.52.e22.

Khan IM et al., Efficacy of Vitamin C in Reducing Duration of Severe Pneumonia in Children, J Rawalpindi Med Coll (JRMC); 2014;18(1):55-57

Lui Q, Gao Y, Ci X., Role of Nrf2 and Its Acitvators in Respiratory Diseases, Oxid Med Cell Longev. 2019: 2019:7090534.

Parkin J, Cohen B (June 2001). "An overview of the immune system". Lancet. 357 (9270): 1777–89. doi:10.1016/S0140-6736(00)04904-7.

Sallard ., François-Xavier Lescure, Yazdan Yazdanpanah, France Mentre, Nathan Peiffer-Smadja, Type 1 interferons as a potential treatment against COVID-19, Antiviral Research, Volume 178, 2020, 104791, https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2020.104791.

Cookies

Als u verder klikt op onze website, gaat u er ook mee akkoord dat we cookies gebruiken. Daarmee verzamelen we gegevens en volgen we wat bezoekers doen op onze website. Met die informatie verbeteren we onze website en tonen we informatie die aansluit bij wat u interesseert. Als u geen cookies accepteert, kunt u geen video's bekijken of content delen op social media. Meer informatie.

Cookies zelf instellen