Mastercourse kPNI 2018

vrijdag 20-april-2018

Mastercourse 2018

Mastercourse klinische PNI: sociologie binnen de kPNI

 

Onze mastercourse (voorheen: nascholing) klinische PNI gaat dit jaar over de invloed van sociale factoren op ziekte en gezondheid. In twee dagen, 22 en 23 juni, praat dr. Leo Pruimboom u bij over socio-culturele aspecten die de mens en haar omgeving beïnvloeden. Aan de orde komt onder meer hoe u de invloed van sociale factoren op ziekte en gezondheid herkent en hoe u deze behandelt. U leert hoe niet alleen voeding, beweging en sociale training, maar ook zoiets als desinfecterende zeep socio-neuro-endocrino-immunologische veranderingen teweeg kunnen brengen.

 

Mis het niet en schijf u nu in

 

Homo sapiens is eigenlijk een rare aap. Terwijl zo goed als alle primaten vader-onafhankelijk opgroeien, heeft de vader bij de mens een belangrijke taak in en een grote invloed op de ontwikkeling van het kind. Naast de aanwezigheid van de vader in de jeugd, is ook de aanwezigheid van een sociale groep voor de homo sapiens een noodzakelijke voorwaarde.


Sociale isolatie is voor de vrouw één van de belangrijkste risicofactoren voor chronische ziekte en heeft zelfs invloed op de levensverwachting. Twee andere socio-culturele karakteristieken van het leven van homo sapiens zijn politiek en religie. Politiek en religie kunnen grote invloed uitoefenen op de gezondheid van de mens. Religie is sterk verbonden met obsessieve compulsieve stoornissen, terwijl politieke factoren zowel de mentale als de fysieke gezondheid sterk kunnen beïnvloeden. Sociologie en cultuur hebben een bewezen invloed op de mens en haar omgeving en dat roept vragen op als: ‘hoe werken sociologische en culturele  factoren door op het functioneren van het menselijk lichaam?’”. En: ‘wat is de biologische en evolutionaire verklaring van en het biologische en evolutionaire verband tussen sociale isolatie, vader-afwezigheid, economische situatie, politiek en de aanwezigheid van desinfecterende zeep?’. Nu denkt u ongetwijfeld: ‘Wat heeft zeep hiermee te maken?!’U zult tijdens deze mastercourse versteld staan van de manier waarop zoiets simpels als een zeepje de politieke keuze van mensen kan beïnvloeden. 


U leert sociale factoren die invloed hebben op ziekte en gezondheid te identificeren en met kPNI-interventies te behandelen. Socio-culturele factoren veranderen de endocrinologie en de anatomie van het menselijk lichaam en deze veranderingen zijn beïnvloedbaar via meerdere interventies. Een aantal hiervan is het gebruik van voeding, beweging en sociale training. Socio-neuro-endocrino-immunologische veranderingen kunnen verder geïnduceerd worden door stoffen die invloed hebben op vertrouwen en besluitvorming. 

We hopen u in juni te zien bij deze enerverende  mastercourse!

 

Praktische informatie leest u hier.

Cookies

Als u verder klikt op onze website, gaat u er ook mee akkoord dat we cookies gebruiken. Daarmee verzamelen we gegevens en volgen we wat bezoekers doen op onze website. Met die informatie verbeteren we onze website en tonen we informatie die aansluit bij wat u interesseert. Als u geen cookies accepteert, kunt u geen video's bekijken of content delen op social media. Meer informatie.

Cookies zelf instellen