Zeven keer omega-3 voor gezonde hersenen

dinsdag 13-juni-2017

Omega-3-vetzuren zijn essentieel voor een goede gezondheid en normale ontwikkeling van de hersenen. Maar omega-3 heeft nog veel meer voordelen op cognitief en psychologisch vlak. We hebben de zeven best onderbouwde toepassingen voor je op een rijtje gezet.
 

1 - Algemene hersenfunctie

De grootste concentratie DHA in het lichaam bevindt zich in hersenen, zenuwstelsel en retina, waar het in de vorm van fosfolipiden is ingebouwd in membranen. DHA heeft een gunstige invloed op de structuur en functie van membranen en is een voorloperstof van ontstekingsremmende en zenuwbeschermende verbindingen. Voldoende inname van DHA uit bijvoorbeeld vis of algen is dus cruciaal voor een goede functie van het (centrale) zenuwstelsel.

 

2 - Psychische gezondheid

Een langdurig suboptimale inname van DHA (en EPA) verhoogt de kans op stoornissen op het gebied van denken, gedrag, stemming en/of zien. Een breed scala van aandoeningen is ermee in verband gebracht, waaronder ontwikkelingsstoornissen, depressie, bipolaire stoornis, schizofrenie, borderline stoornis, stress en agressie, tot cognitieve achteruitgang en dementie op latere leeftijd.

 

3 - Neurocognitieve en visuele ontwikkeling

Voldoende aanvoer van DHA (en het omega-6 vetzuur arachidonzuur) is cruciaal voor de aanleg en ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel. Studies laten zien dat DHA-suppletie tijdens zwangerschap en lactatie significant positieve effecten heeft op de visuele, cognitieve en motorische ontwikkeling van het kind en onder meer is geassocieerd met een hoger IQ op 4-jarige leeftijd en een betere neurologische ontwikkeling op 5,5-jarige leeftijd.

 

4 - Leren en gedrag bij schoolkinderen

Vergeleken bij kinderen met een hoge DHA-spiegel, hebben gezonde schoolkinderen (7-9 jaar) met een lage DHA-bloedspiegel meer moeite met lezen en een minder goed werkgeheugen, blijkt uit onderzoek. Bovendien zijn ze emotioneel labieler en vertonen ze meer probleemgedrag. De Britse studie waarin dit is aangetoond, illustreert dat een verlaagde DHA-status ook significante effecten heeft op denken en gedrag van gezonde schoolkinderen zonder uitgesproken leer- en gedragsproblematiek zoals ADHD en dyslexie.

 

5 - Geheugen en reactietijd

Een goede DHA-status is op alle leeftijden belangrijk voor de hersenfunctie. In een placebogecontroleerde studie leidde DHA-suppletie (1160 mg/dag gedurende 6 maanden) tot significante verbeteringen van geheugen en reactietijd bij gezonde jongvolwassenen met een lage DHA-inname uit voeding.  

 

6 - Cognitieve achteruitgang

Er is toenemend wetenschappelijk bewijs dat verhoging van de inname van omega-3 vetzuren (met name DHA) de kans op leeftijdsgerelateerde cognitieve achteruitgang verkleint en (vroege) ziekteprocessen vertraagt die uitmonden in vasculaire dementie of de ziekte van Alzheimer. Bij ouderen met depressie en milde cognitieve achteruitgang namen depressieve symptomen af door verhoging van de DHA- of EPA-inname, terwijl verbeteringen in denken en perceptie van lichamelijk welzijn waren geassocieerd met een hogere DHA-inname.

 

7 - Cardiovasculaire aandoeningen

Veel studies bevestigen de significante rol die omega-3 vetzuren (kunnen) spelen in de primaire en secundaire preventie van cardiovasculaire aandoeningen, voornamelijk door het risico op coronaire hartaandoeningen te verminderen. Dit heeft indirect ook effect op de bloedvoorziening naar de hersenen, waardoor omega-3 dus op meer dan één manier bijdraagt aan een goede gezondheid en ontwikkeling van de hersenen.

 

Lees ook de monografie Omega-3 vetzuren (DHA) voor referenties en meer wetenschappelijke informatie over toepassing, gebruik en dosering.

Cookies

Als u verder klikt op onze website, gaat u er ook mee akkoord dat we cookies gebruiken. Daarmee verzamelen we gegevens en volgen we wat bezoekers doen op onze website. Met die informatie verbeteren we onze website en tonen we informatie die aansluit bij wat u interesseert. Als u geen cookies accepteert, kunt u geen video's bekijken of content delen op social media. Meer informatie.

Cookies zelf instellen