Penicilline verandert het gedrag

dinsdag 30-mei-2017

Onderzoek gepubliceerd in Nature Communications laat zien dat zelfs een lage dosis penicillinebij muizen al kan zorgen voor gedragsverandering op de lange termijn. De muizen bleken na toediening minder angstig, maar ook aggressiever dan normaal. 

 

In 2014 werd er een onderzoek gepubliceerd waaruit bleek dat lage doseringen penicillinein de late zwangerschap en het vroege leven muizen gevoeliger maakt voor overgewicht. Het recente onderzoek bouwt daarop voort en laat zien dat lage doseringen penicillinebij muizen de darmflora verstoren en het gedrag beïnvloeden.  

 

Resultaten van het onderzoek

De muizen die penicilline kregen, scoorden hoger op  aggressie en lager op angst vergeleken met placebo. Er werden karakteristieke veranderingen in de hersenen gevonden en in de aard en het gehalte van de microben in de darmen. Gelijktijdige behandeling met gunstige lactobacilli voorkwam overigens dat het gedrag veranderde.

 

"Antibiotica worden niet alleen voorgeschreven, je treft ze ook in vlees en melkproducten aan. Als moeders de effecten daarvan doorgeven aan hun kinderen, roept dat vragen op over de langetermijneffecten van de antibioticaconsumptie van onze maatschappij", aldus de onderzoekers.

 

Effect penicilline op het nageslacht

Het bewijs stapelt zich op dat hoge doseringen breedspectrum-antibiotica het gedrag bij dieren kunnen veranderen. Maar dit is het eerste onderzoek dat is gedaan naar de effecten van veelgebruikte lage doseringen van penicilline op darmbacteriën en gedrag, zeggen de onderzoekers.

 

Het onderzoeksteam gaat in een later stadium de effecten van penicilline op het nageslacht bestuderen, waarbij alleen de zwangere moeder penicilline krijgt. Daarnaast gaan ze de beschermende werking van verschillende soorten potentieel gunstige bacteriën bestuderen in relatie tot gedragsveranderingen als gevolg van antibioticagebruik.

 

Verder onderzoek bij mensen

Het afgelopen decennium is vooral bij muizen aangetoond dat bacteriën in de darmen bepalend zijn voor de mate van stressbestendigheid, de werking van het immuunsysteem en zelfs voor leerprestaties en geheugen. Dit kan dus mogelijk gunstig worden beïnvloed met probiotica, maar zijn deze resultaten ook bij mensen gevonden? Lees Psychobiotica: de stand van zaken.

 

Bron

Sophie Leclercq, Firoz M. Mian, Andrew M. Stanisz, Laure B. Bindels, Emmanuel Cambier, Hila Ben-Amram, Omry Koren, Paul Forsythe & John Bienenstock, Low-dose penicillin in early life induces long-term changes in murine gut microbiota, brain cytokines and behavior, Nature Communications 8, Article number: 15062 (2017)

Cookies

Als u verder klikt op onze website, gaat u er ook mee akkoord dat we cookies gebruiken. Daarmee verzamelen we gegevens en volgen we wat bezoekers doen op onze website. Met die informatie verbeteren we onze website en tonen we informatie die aansluit bij wat u interesseert. Als u geen cookies accepteert, kunt u geen video's bekijken of content delen op social media. Meer informatie.

Cookies zelf instellen