Jagers-verzamelaarsbestaan kan mogelijk beschermen tegen welvaartsaandoeningen

woensdag 29-juni-2016

Kortdurend leven als jager-verzamelaar kan mogelijk beschermen tegen diabetes mellitus type 2 en andere welvaartsaandoeningen. Dit blijkt uit onderzoek van Leo Pruimboom dat is gepubliceerd in het wetenschappelijk vaktijdschrift BioMed Research International. 

Chronische laaggradige ontstekingen en insulineresistentie blijken een rol te spelen bij een groot aantal chronische welvaartsziekten, waaronder diabetes mellitus type 2. De onderzoekers vroegen zich af of een kortdurende interventie met milde, natuurlijke stressfactoren zoals inspanning, warmte, kou, tijdelijke honger en dorst een gunstig effect heeft op laboratoriumwaarden en andere parameters die samenhangen met welvaartsziekten. 

Opzet van het onderzoek

Er werd een pilotonderzoek opgezet in de Pyreneeën waarbij tien dagen lang een jagers-verzamelaarslevensstijl zo natuurgetrouw mogelijk werd nagebootst. 55 personen verdeeld in vijf groepen wandelden gemiddeld 14 kilometer per dag door heuvelachtig terrein met een rugzak van 8 kilo op de rug. In nog niet klaargemaakt voedsel werd voorzien, water werd uit waterputten gedronken. Er werd buiten geslapen in slaapzakken en men werd blootgesteld aan temperaturen tussen de 12 en 42 graden Celsius. Aan het begin en aan het eind van het onderzoek werden nuchtere bloedmonsters afgenomen en gewicht, heup- en middelomvang bepaald. 

Resultaten

Er werden significante verbeteringen gevonden in bloedwaarden gerelateerd aan de stofwisselingsfunctie: het glucosegehalte ging omlaag, evenals het insulinegehalte, vetgehalte in het bloed (triglyceriden), totaalcholesterol en LDL-cholesterol. Ook bleek de interventie een gunstig effect te hebben op gewicht (-3,5 kg), BMI (-1,1 kg/m2 ) heupomtrek (-3 cm) en middelomvang (-5 cm). Al deze parameters hangen samen met welvaartsaandoeningen zoals diabetes mellitus type 2 en zijn onderdeel van het metabool syndroom.

 

“Milde stressfactoren waarmee we van nature werden geconfronteerd, zoals inspanning, dorst, honger, warmte en kou, kunnen bij gezonde personen de parameters zoals middelomvang en het gewicht verbeteren, alsmede de immuunstatus. We verwachten dat dit ook opgaat voor patiënten met stofwisselings- en immuunziekten. Kortdurend leven als jagers-verzamelaars is daarmee een aantrekkelijke strategie voor de preventie en behandeling van veel westerse welvaartsaandoeningen”, aldus hoofdonderzoeker Leo Pruimboom.

Toekomstig onderzoek

Een tweede onderzoek met 83 deelnemers is intussen afgerond, waarbij de interventie 7 dagen heeft geduurd. De resultaten van dit onderzoek worden weldra gepubliceerd en laten dezelfde verrassende uitslagen zien. 

 

De co-auteurs zijn Charles L. Raison, professor in de psychiatrie aan de Emory University (VS) en medisch adviseur voor CNN, en Prof. Dr Frits Muskiet, klinisch chemicus van de Laboratoriumgeneeskunde, UMCG. 

Bron

Pruimboom L., Ruiz-Núñez B., Raison C.L., Muskiet F.A.J., Research Article: Influence of a 10-Day Mimic of Our Ancient Lifestyle on Anthropometrics and Parameters of Metabolism and Inflammation: The “Study of Origin”, BioMed Research International, Volume 2016 (2016), Article ID 6935123, 9 pages.

Cookies

Als u verder klikt op onze website, gaat u er ook mee akkoord dat we cookies gebruiken. Daarmee verzamelen we gegevens en volgen we wat bezoekers doen op onze website. Met die informatie verbeteren we onze website en tonen we informatie die aansluit bij wat u interesseert. Als u geen cookies accepteert, kunt u geen video's bekijken of content delen op social media. Meer informatie.

Cookies zelf instellen