Paracetamolgebruik tijdens zwangerschap en astma

zaterdag 7-mei-2016

Er is bewijs aan het licht gekomen dat de ontwikkeling van astma bij kinderen gerelateerd is aan het gebruik van paracetamol tijdens de zwangerschap. Dit blijkt uit het grootste onderzoek dat tot nu toe naar dit verband is gedaan.

 

Paracetamol is het meest gebruikte medicijn tijdens de zwangerschap. Hoewel er voor paracetamol geen zwangerschapswaarschuwing geldt, is naar de langetermijneffecten op het kind maar weinig onderzoek gedaan. 

 

"Veel zwangere vrouwen gebruiken paracetamol, dus het blootleggen van potentiële nevenwerkingen is belangrijk voor de volksgezondheid”, aldus de onderzoekers. Ze bekeken in dit verband of paracetamolgebruik tijdens de zwangerschap een relatie heeft met de ontwikkeling van astma bij kinderen. 

Groots opgezet onderzoek

Als onderzoekspopulatie werd de Norwegian Mother and Child Cohort Study gebruikt. Binnen dit grootschalige onderzoek zijn meer dan 100.000 zwangerschappen gevolgd, waaruit meer dan 114.500 kinderen zijn voortgekomen. De onderzoekers bekeken of deze kinderen astma hadden op drie- en zevenjarige leeftijd.

 

Het bleek dat 5,7 procent van de kinderen op driejarige leeftijd astma had. Op zevenjarige leeftijd was dit 5,1 procent. Daarbij werd een duidelijk verband gevonden tussen de ontwikkeling van astma en de blootstelling van deze kinderen aan paracetamol tijdens  de zwangerschap. Het sterkste verband werd gevonden wanneer de moeder tijdens de zwangerschap voor meer dan één klacht paracetamol gebruikte. Dit verhoogde de kans op astma het meest op driejarige leeftijd.

Paracetamol ook slecht voor motoriek

Het onderzoek bevestigt eerder onderzoek waaruit blijkt dat paracetamolgebruik tijdens de zwangerschap mogelijk schadelijk is voor het kind. Op basis van onderzoek bij 3000 kinderen binnen dezelfde cohortstudie kwam men tot de conclusie dat de kinderen die in de baarmoeder gedurende meer dan 28 dagen waren blootgesteld aan paracetamol, een slechtere grove motoriek hadden dan kinderen die niet waren blootgesteld. Ook ontwikkelden zij minder goede communicatievaardigheden en hadden ze vaker last van gedragsproblemen.

Bronnen

  1. Brandlistuen RE, Ystrom E, Nulman I, Koren G, Nordeng H.,  Prenatal paracetamol Exposure and Child Neurodevelopment: A sibling-controlled cohort study. International Journal of Epidemiology, 2013
  2. Maria C. Magnus, Oystein Karlstad, Siri E. Haberg, Per Nafstad, George Davey Smith, and Wenche Nystad, Prenatal and infant paracetamol exposure and development of asthma: the Norwegian Mother and Child Cohort Study, International Journal of Epidemiology, Feb. 9, 2016 

Cookies

Als u verder klikt op onze website, gaat u er ook mee akkoord dat we cookies gebruiken. Daarmee verzamelen we gegevens en volgen we wat bezoekers doen op onze website. Met die informatie verbeteren we onze website en tonen we informatie die aansluit bij wat u interesseert. Als u geen cookies accepteert, kunt u geen video's bekijken of content delen op social media. Meer informatie.

Cookies zelf instellen