Q10 verlaagt risico hartproblemen

zaterdag 6-februari-2016

Co-enzym Q10 is een veelbelovend middel bij de preventie en verlichting van hartproblemen. Onderzoek laat zien dat de lichaamseigen stof het risico op hartproblemen verlaagt, zonder dat er bijwerkingen optreden.

 

ATP is de belangrijkste energieleverancier van het lichaam. Q10 helpt bij het regenereren van verbruikt ATP, met name in cellen die veel energie nodig hebben zoals de hartspiercellen. Bij patiënten met hartfalen neemt het gehalte Q10 in de loop van de tijd af, onder andere door het gebruik van statines. Hierdoor ontstaat ook een energietekort in de aangedane weefsels.

 

Bij onderzoeken waarbij Q10 werd gegeven aan patiënten met hartfalen werden verbeteringen gevonden op het gebied van de ejectiefractie, het slagvolume en het hartminuutvolume. Bij deze onderzoeken werden geen bijwerkingen van Q10 gerapporteerd. De resultaten zijn bevestigd in meta-analyses, maar waren minder prominent wanneer er al sprake was van ernstig hartfalen of wanneer ook ACE-remmers werden gebruikt. 

 

Een groots opgezet, gerandomiseerd en placebogecontroleerd onderzoek genaamd Q-SYMBIO heeft het effect van Q10 op ernstige cardiovasculaire voorvallen onderzocht. Onder cardiovasculaire voorvallen rekent men onder andere cardiovasculaire sterfte, niet-fatale beroerte en niet-fataal myocardinfarct.

 

420 patiënten werden verdeeld in twee groepen, waarbij de ene groep drie maal daags 100 mg Q10 kreeg en de andere groep placebo. Vervolgens werden ze twee jaar lang gevolgd. Op korte termijn verbeterde er bij beide groepen niets, maar op de langere termijn ontstond er wel degelijk een significant verschil: in de placebogroep vond uiteindelijk bij 26 procent van de patiënten een ernstig cardiovasculair voorval plaats, bij gebruik van Q10 was dit met 15 procent een stuk minder. 

 

“Zeker in het licht van de zeer goede lichaamstolerantie en lage kosten van deze natuurlijke fysiologische stof, is Q10 een aantrekkelijke optie bij de beheersing van hartfalen. Het is daarom van belang dat er nog meer - en op grotere schaal - onderzoek naar wordt gedaan”, zeggen de onderzoekers.

Bron

  1. DiNicolantonio JJ, Bhutani J, McCarty MF, O\'Keefe JH, Coenzyme Q10 for the treatment of heart failure: a review of the literature, Open Heart. 2015 Oct 19;2(1):e000326.
  2. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19096107

Cookies

Als u verder klikt op onze website, gaat u er ook mee akkoord dat we cookies gebruiken. Daarmee verzamelen we gegevens en volgen we wat bezoekers doen op onze website. Met die informatie verbeteren we onze website en tonen we informatie die aansluit bij wat u interesseert. Als u geen cookies accepteert, kunt u geen video's bekijken of content delen op social media. Meer informatie.

Cookies zelf instellen