Goede bloedglucoseregulatie verlaagt kans op dementie

zaterdag 12-december-2015

Het was al bekend dat er een verband bestaat tussen een excessieve consumptie van suiker en diverse vormen van cognitieve achteruitgang. Grootschalig onderzoek laat nu zien dat een goede bloedsuikerregulatie de kans op dementie juist verlaagt.

 

Eerder onderzoek onder 2000 personen liet al zien dat hogere bloedglucosewaarden gerelateerd zijn aan een verhoogde kans op cognitieve achteruitgang. De onderzoekers van het Institute of Medicine in Gothenburg (Zweden) gebruikten voor hun onderzoek een veel groter cohort. Maar liefst 350.000 mensen werden gemiddeld 4,7 jaar gevolgd.

 

Van alle mensen bleken er 13.000 een vorm van dementie te hebben. Bij deze groep bleken veel hogere HbA1c-waarden voor te komen dan in de algehele populatie. HbA1c staat voor Hemoglobine A1c, een versuikerd hemoglobinemolecuul. Bij diabetespatiënten die onder controle staan wordt het gehalte regelmatig gemeten. HbA1c geeft een soort gemiddelde van de bloedsuikerspiegel van de afgelopen weken. 

 

Goede nuchtere HbA1c-waarden liggen volgens het Diabetesfonds lager dan 53 mmol/mol, bij hogere waarden is sprake van diabetes. Onder deze waarde blijkt het risico op dementie nog verlaagd (-14 procent). Vanaf HbA1c-waarden van meer dan 86 mmol/mol blijkt het risico op dementie significant toe te nemen: de kans is dan verhoogd met 23 procent. 

 

Uit het onderzoek blijkt overigens ook hoe slecht de prognose is voor mensen met dementie. Maar liefst 60 procent van de dementiepatiënten die werden gevolgd stierf binnen tien jaar, vergeleken met 30 procent van de overige patiënten. Een andere belangrijke vondst was dat patiënten die eerder in hun leven een hersenbloeding hadden gehad, een 40 procent grotere kans hadden op dementie. 

 

De onderzoekers concluderen dat dementie mogelijk voorkomen kan worden door de bloedglucosespiegel beter te controleren bij diabetes type 2-patiënten. Dit is aannemelijk, hoewel een oorzakelijk verband niet is gevonden. Het is namelijk nog niet aangetoond hoe suiker dementie veroorzaakt.

 

Wetenschappers speculeren dat hoge bloedsuikerwaarden de bloedvaten in de hersenen ziek maken, waardoor uiteindelijk dementie kan ontstaan. Er zijn echter ook andere verklaringen mogelijk. Mensen met verhoogde bloedsuikerwaarden hebben bijvoorbeeld vaak last van insulineresistentie. Ook dit zou een negatief effect kunnen hebben op de gezondheid van de hersencellen.

Bronnen

  1. Heidi Godman, Executive Editor, Harvard Health Letter, http://www.health.harvard.edu/blog/above-normal-blood-sugar-linked-to-dementia-201308076596, 7 Augustus 2013
  2. Crane et al., Glucose Levels and Risk of Dementia, N Engl J Med 2013; 369:540-548, August 8, 2013
  3. Rawshani A., Paper presented at the Annual Meeting of the European Association of the Study of Diabetes, 14-18 September 2015
  4. http://www.medpagetoday.com/MeetingCoverage/EASD/5357
  5. https://www.diabetesfonds.nl/over-diabetes/diabetes-in-het-algemeen/wat-is-hba1c

Cookies

Als u verder klikt op onze website, gaat u er ook mee akkoord dat we cookies gebruiken. Daarmee verzamelen we gegevens en volgen we wat bezoekers doen op onze website. Met die informatie verbeteren we onze website en tonen we informatie die aansluit bij wat u interesseert. Als u geen cookies accepteert, kunt u geen video's bekijken of content delen op social media. Meer informatie.

Cookies zelf instellen