CVS reageert goed op B12 en foliumzuur

woensdag 4-november-2015

 

André Frankhuizen

In de praktijk ziet men dat Chronisch Vermoeidheids Syndroom (CVS) en fibromyalgie goed reageren op hooggedoseerde B12 en foliumzuur. “Maar het is nog geen vaste behandelingsvorm”, zegt de ME/cvs Vereniging. Nieuw onderzoek brengt dit wellicht een stap dichterbij.

 

CVS (Chronisch Vermoeidheids Syndroom) en fibromyalgie zijn chronische aandoeningen waarbij spierpijn, slaapproblemen en vermoeidheid het dagelijks leven onmogelijk kunnen maken. Voor beide ziektebeelden is nog geen bevredigende verklaring gevonden, maar het blijkt dat methylatie van genen in ieder geval een belangrijke rol speelt. 

 

Methylatie heeft invloed op het feit of genen ‘aan’ of ‘uit’ staan. Bij CVS-patiënten wordt een tekort aan methylgroepen gezien in een meerderheid van bepaalde immuuncellen. Ook bij genen die geassocieerd zijn met immuuncelregulatie worden tekorten gevonden. Dit zorgt ervoor dat de immuunfunctie ontregeld raakt.

 

De gecombineerde werking van vitamine B12 en foliumzuur speelt een fundamentele rol in de toelevering van methylgroepen. De laatste vijftien jaar biedt de ME/cvs Vereniging daarom CVS- en fibromyalgiepatiënten aan om vitamine B12- en foliumzuursupplementen te proberen en te kijken of ze er baat bij hebben. De resultaten zijn positief, zegt de vereniging, maar ze zijn nog niet algemeen geaccepteerd.

 

“Frequente B12 injecties* in combinatie met ongebruikelijk hoge doses orale foliumzuur is nog geen vaste behandelingsvorm. De afgelopen jaren was er enige discussie over het mogelijke risico op kanker bij hogere bloedspiegels foliumzuur. Dit probleem lijkt echter afgedaan te zijn nadat een heel groot onderzoek gepubliceerd werd waarbij 50.000 mensen gemiddeld 5,2 jaar behandeld waren met foliumzuur en waaruit bleek dat de behandeling geen effect had op het vóórkomen van kanker”, aldus de ME/cvs Vereniging.

 

Nieuw Zweeds onderzoek bevestigt wat de vereniging in de praktijk ziet bij haar patiënten. Achtendertig personen die minstens een haf jaar lang wekelijks vitamine B12-injecties ontvingen, werden op basis van een screening opgedeeld in goede en matige responders. Goede responders bleken frequenter een injectie te ontvangen, gebruikten hogere doseringen B12 en deden dit over een langere periode. Bovendien gebruikte ze meer foliumzuur. Pijnstillers werden in deze groep niet gebruikt, terwijl zeventig procent van de matige responders dagelijks duloxetine of pregabaline gebruikte. Matige responders beoordeelden hun vooruitgang van ‘minimaal’  tot ‘sterk’. Goede responders vonden zichzelf ‘sterk’ tot ‘zeer sterk’ vooruitgegaan.

 

Frequente toediening van hooggedoseerde vitamine B12, gecombineerd met een individuele dagelijkse dosis foliumzuur, kan voorzien in een bloedverzadiging die hoog genoeg is als behandeling voor een subgroep van CVS- en fibromyalgiepatiënten, stelt de vereniging.

 

Hoewel de behandeling in de praktijk goed blijkt te werken, wachten de Zweedse onderzoekers liever de resultaten af van een grootschalig klinisch onderzoek. “We verwachten een ongunstige wisselwerking tussen B12/foliumzuur en bepaalde opioïde pijnstillers en andere medicijnen die als onderdeel van hun metabolisme gedemethyleerd moeten worden. Daarnaast is het belangrijk om alert te zijn op schildklierdisfunctie.”

 

* Onderzoek in Wageningen (Eussen et al., 2005) heeft uitgewezen dat vitamine B12 in hogere doseringen passief via diffusie (dus zonder tussenkomst van intrinsieke factor) wordt opgenomen. In doseringen vanaf circa 600 mcg kunnen dezelfde serumconcentraties worden bereikt als via vitamine B12-injecties.

Bronnen

  1. Eussen SJ, de Groot LC, Clarke R, Schneede J,Ueland PM, Hoefnagels WH, van Staveren WA. Oral Cyanocobalamin Supplementation in Older People With Vitamin B12 Deficiency - A Dose-Finding Trial. Arch Intern Med. 2005 May 23;165(10):1167-72
  2. ME/cvs Vereniging, Reactie op vitamine B12 en foliumzuur bij Myalgische Encefalomyelitis en Fibromyalgie, 20 augustus 2015.
  3. Regland B, Forsmark S, Halaouate L, Matousek M, Peilot B, Zachrisson O, et al. (2015) Response to Vitamin B12 and Folic Acid in Myalgic Encephalomyelitis and Fibromyalgia. PLoS ONE 10(4): e0124648

Cookies

Als u verder klikt op onze website, gaat u er ook mee akkoord dat we cookies gebruiken. Daarmee verzamelen we gegevens en volgen we wat bezoekers doen op onze website. Met die informatie verbeteren we onze website en tonen we informatie die aansluit bij wat u interesseert. Als u geen cookies accepteert, kunt u geen video's bekijken of content delen op social media. Meer informatie.

Cookies zelf instellen