Vitamine B12-tekort en hersenatrofie

zaterdag 17-oktober-2015

Nieuw onderzoek laat zien dat patiënten met een vitamine B12-tekort meer te maken hebben met hersenatrofie. Dit probleem uit zich op een groot aantal gebieden.

 

Het was al bekend dat vitamine B12 essentieel is voor een goed werkend centraal zenuwstelsel. Er is echter nog maar weinig onderzoek gedaan met behulp van hersenscans naar het verband tussen cognitie en vitamine B12.

 

De onderzoekers vergeleken 34 patiënten met een vitamine B12-tekort (minder dan 250 pg/ml) en 34 personen met een goede vitamine B12-status. Met behulp van twee vragenlijsten werd het cognitieve prestatievermogen gemeten; met een MRI-scanner werden de morfometrische gegevens van de hersenen in kaart gebracht. Morfometrie is het meten van kwantitatieve aspecten van de hersenen, zoals de vorm en omvang van bepaalde hersengebieden.

 

Uit de vragenlijsten kwam naar voren dat de groep met een vitamine B12-tekort onder andere lager scoorde op  het gebied van taalvaardigheid, oriëntatie en het vermogen om hun eigen gedachten te manipuleren. Ook werden er sterke relaties gevonden tussen een vitamine B12-tekort en problemen met het langetermijngeheugen, alsmede problemen met de vloeiendheid van spreken. Over het algemeen was de globale cognitieve functie beter bij de groep zonder vitamine B12-tekort.

 

De MRI-scanner legde vast dat frontale hersengebieden bij de deelnemers met een vitamine B12-tekort ten deel waren gevallen aan atrofie.   “Een vitamine-B12-tekort houdt sterk verband met algehele cognitieve vaardigheid en daaraan gerelateerde cognitieve domeinen. Dit impliceert dat disfunctie van fronto-subcorticale hersencircuits ten grondslag ligt aan de pathologie van een vitamine B12-tekort”, aldus de onderzoekers.

Bronnen

Hsu YH, Huang CF, Lo CP, Wang TL, Tu MC., Vitamin B12 deficiency: Characterization of psychometrics and MRI morphometrics, Nutr Neurosci. 2015 Sep 4.

Cookies

Als u verder klikt op onze website, gaat u er ook mee akkoord dat we cookies gebruiken. Daarmee verzamelen we gegevens en volgen we wat bezoekers doen op onze website. Met die informatie verbeteren we onze website en tonen we informatie die aansluit bij wat u interesseert. Als u geen cookies accepteert, kunt u geen video's bekijken of content delen op social media. Meer informatie.

Cookies zelf instellen