Omega-3 remt agressie bij kinderen

maandag 14-september-2015

Slechte voeding in de kindertijd is een risicofactor voor de ontwikkeling van agressief gedrag. Onderzoek in de Journal of Child Psychology and Psychiatry laat zien dat 1 gram omega-3 per dag al uitkomst biedt, maar heeft nóg een verrassing in petto.

 

Eerder berichtte de Natura Foundation u over onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, waaruit bleek dat omega-3-vetzuren een positief effect hebben op aandachtsproblemen, maar niet op regeloverschrijdend gedrag en agressiviteit. Het onderzoek in de Journal of Child Psychology and Psychiatry levert daarvoor juist wél bewijs.

 

Bij het gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde onderzoek werden 200 kinderen tussen 8 en 16 jaar ingedeeld in een behandelgroep (100 kinderen) en een controlegroep (100 kinderen). Het supplement bestond uit een vruchtendrank met 1 gram omega-3 per dag en dezelfde drank zonder omega-3 als placebo. 

 

Externaliserende en internaliserende gedragsproblemen werden gerapporteerd door de ouders en hun kinderen aan het begin van de behandeling, na 6 maanden (einde van de behandeling) en na 12 maanden (6 maanden na de behandeling). Ook rapporteerden de ouders tijdens deze periode in welke mate ze zelf agressief of asociaal gedrag vertoonden. 

 

Uit de rapportages ingevuld door de ouders komen significante gedragsverbeteringen bij de kinderen naar voren. Bij langer gebruik van omega-3 waren de resultaten bovendien sterker. De zelfrapportages van de kinderen gaven verbeteringen op proactieve en reactieve aggressie te zien. Vanuit de kinderen gezien veranderde andere gedragskenmerken bij henzelf niet significant. 

 

Een verrassende uitkomst is dat ouders van kinderen in de omega-3 groep ook zélf significante verbeteringen lieten zien op agressief en asociaal gedrag.  Deze verbeteringen hebben volgens de onderzoekers gezorgd voor een wisselwerking en een extra positief effect gehad op de gedragsverbetering van de kinderen. 

 

“De resultaten laten zien dat omega-3 supplementen gedragsproblemen van externaliserende en internaliserende aard langdurig en significant kunnen verminderen. Bovendien is dit het eerste onderzoek waarbij de gedragsverbetering bij de ouders gemeten is en waaruit blijkt dat deze verbetering deels bijdraagt aan het effect van omega-3”, aldus de onderzoekers.

Bron

Adrian Raine, et al., Reduction in behavior problems with omega-3 supplementation in children aged 8–16 years: a random ized, double-blind, placebo-controlled, strati?ed, parallel-group trial, Journal of Child Psychology and Psychiatry 56:5 (2015), pp. 509–520. 

Cookies

Als u verder klikt op onze website, gaat u er ook mee akkoord dat we cookies gebruiken. Daarmee verzamelen we gegevens en volgen we wat bezoekers doen op onze website. Met die informatie verbeteren we onze website en tonen we informatie die aansluit bij wat u interesseert. Als u geen cookies accepteert, kunt u geen video's bekijken of content delen op social media. Meer informatie.

Cookies zelf instellen