4 voedingsstoffen die beschermen tegen fijnstof

zaterdag 12-september-2015

Inademing van fijnstof is een probleem voor meer dan 80% van de wereldbevolking, aldus de WHO. Een belangrijke oplossing ligt in het wereldwijd terugdringen van fossiele brandstoffen. Maar kun je de gevolgen van fijnstof ondertussen ook beperken met voeding en suppletie?

 

Inademing van fijnstof met deeltjes onder de 2,5 micrometer (PM2.5) verhoogt de kans op onder andere hartziekte, cardiovasculaire schade en de ontwikkeling van atherosclerotische plaques. Uit onderzoek blijkt dat de gevolgen daarvan enigszins beperkt kunnen worden met visolie, methylnutriënten, vitamine C en vitamine E.

 


De hoeveelheid PM2.5 in de Nederlandse lucht ligt gemiddeld 1,5 tot 2,5 keer boven de richtlijn van de WHO

(Bron: Brauer et al.).

Visolie

Uit een studie komt naar voren dat inademing van fijnstof zorgt voor 54% afname van hartcoherentie. Hartcoherentie is het verschil tussen de hartslag bij inademing en bij uitademing; hoe kleiner de coherentie, hoe groter de kans op onder andere aritmieën, hartinfarct en plotse hartdood. Omega-3 blijkt juist een gunstige invloed te hebben op de hartcoherentie. Na 5 maanden van visoliesuppletie was de afname van de hartcoherentie nog slechts 7% – een verbetering van 47%. Bovendien verbeterde visolie in een andere fijnstofstudie het pro-atherosclerotische lipidenprofiel.

Methylnutriënten

Folaat, vitamine B6, vitamine B12 en methionine zijn zogenaamde methylnutriënten. Ze zijn belangrijk voor de afbraak van homocysteïne – een giftig stofwisselingsproduct – maar dragen ook bij aan een grotere hartcoherentie. Het bleek dat een tekort aan vitamine B6, B12 en methionine bij de deelnemers van de Normative Aging Study zorgde voor een slechtere hartcoherentie wanneer er fijnstof werd ingeademd. Een hogere inname van deze nutriënten bleek de hartcoherentie juist positief te beïnvloeden. Folaat had bij dit onderzoek op geen van de parameters effect.

Vitamine C & E

Blootstelling aan fijnstof veroorzaakt oxidatieve schade in het lichaam. Bij directe blootstelling daalt het gehalte glutathion in het bloed. Glutathion is een belangrijke antioxidant en is een onmisbare factor voor de weerstand van het organisme. Dagelijkse toediening van 500 mg vitamine C en 800 mg vitamine E gedurende zes maanden bleek het gehalte glutathion in het bloed te normaliseren. Bovendien blijkt uit ander onderzoek dat vitamine C en E astmaparameters kunnen verbeteren bij kinderen die waren blootgesteld aan luchtvervuiling met deeltjes van 10 micrometer (PM10).

 


Relatieve hoeveelheid PM10 in de lucht van enkele Europese landen

(Bron: Exposure to air pollution (particulate matter) in outdoor air, WHO)

Conclusie

“De resultaten uit recent literatuuronderzoek laten zien dat voedingsinterventie een veelbelovende preventieve maatregel is bij de ontwikkeling van pathofysiologische en biochemische stoornissen door PM2.5. Voedingsinterventies zijn eenvoudig en niet duur en kunnen bepaalde schadelijke gevolgen van blootstelling aan PM2.5 deels compenseren”, aldus de onderzoekers. Terwijl de bestaande onderzoeken zich richten op visolie, methylnutriënten, vitamine E en C, is breder onderzoek nodig naar de mogelijke gezondheidsvoordelen van andere voedingsstoffen, in het bijzonder die met antioxidatieve en ontstekingsremmende eigenschappen.

Bronnen

  1. Exposure to air pollution (particulate matter) in outdoor air. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2011 (ENHIS Factsheet 3.3)
  2. Weiguo Zhang et al., Nutrition Solutions to Counter Health Impact of Air Pollution: Scientific Evidence of Marine Omega-3 Fatty Acids and Vitamins Alleviating Some Harmful Effects of PM2.5, International Journal of Food and Nutritional Science, April 08, 2015
  3. WHO, Health Effects of Particulate Matter, 2013

Cookies

Als u verder klikt op onze website, gaat u er ook mee akkoord dat we cookies gebruiken. Daarmee verzamelen we gegevens en volgen we wat bezoekers doen op onze website. Met die informatie verbeteren we onze website en tonen we informatie die aansluit bij wat u interesseert. Als u geen cookies accepteert, kunt u geen video's bekijken of content delen op social media. Meer informatie.

Cookies zelf instellen