Spiegel anabole hormonen bij oudere mannen sterk gecorreleerd met magnesiumspiegel

donderdag 26-januari-2012

Veroudering gaat gepaard met afname van de bloedspiegels van anabole hormonen (testosteron, insuline-groeifactor (IGF-1), groeihormoon). Deze hormonen zijn belangrijk voor de reparatie en vernieuwing van weefsels en organen. Italiaanse wetenschappers hebben onlangs bij een groep oudere mannen vastgesteld dat de magnesiumspiegel positief en onafhankelijk is gecorreleerd met twee belangrijke anabole hormonen, testosteron en IGF-1.

 

De onderzoekers gebruikten gegevens van 399 mannen van 65 jaar en ouder uit twee steden in Toscane (InCHIANTI cohortstudie). De gemiddelde (bloed, serum)spiegels van magnesium, (totaal)testosteron en (totaal)IGF-1 bedroegen respectievelijk 2 mg/dl, 428 ng/dl en 127 ng/dl. De positieve, onafhankelijke associatie tussen de magnesiumserumspiegel en de spiegels van testosteron en IGF-1 was sterk significant (p=0,001), ook na correctie voor mogelijk verstorende factoren (confounders) zoals leeftijd, BMI (body mass index), calorie-inname, leverfunctie, gripsterkte, chronisch hartfalen, de ziekte van Parkinson en spiegels van selenium, insuline en de ontstekingsmediator IL-6 (interleukine-6).

Leeftijdsgebonden afname van anabole hormonen bij mannen is een sterke voorspeller van metabool syndroom, diabetes mellitus, fragiliteit en sterfte. Uit eerder onderzoek is bekend dat verhoging van de magnesiuminname gunstig is voor de secretie van IGF-1 en de bioactiviteit van testosteron. Een lage magnesiumstatus gaat gepaard met verhoging van oxidatieve stress en heeft een ontstekingsbevorderend effect, wat mogelijk leidt tot verlaging van de bloedspiegels van testosteron en IGF-1. De onderzoekers speculeren dat verhoging van de magnesiuminname zorgt voor hogere bloedspiegels van anabole hormonen bij oudere mannen. Interventiestudies zijn nodig om vast te stellen of dit inderdaad het geval is.

 
Maggio M, Ceda GP, Lauretani F et al. Magnesium and anabolic hormones in older men. Int J Androl. 2011 Jun 15. doi: 10.1111/j.1365-2605.2011.01193.x.

Cookies

Als u verder klikt op onze website, gaat u er ook mee akkoord dat we cookies gebruiken. Daarmee verzamelen we gegevens en volgen we wat bezoekers doen op onze website. Met die informatie verbeteren we onze website en tonen we informatie die aansluit bij wat u interesseert. Als u geen cookies accepteert, kunt u geen video's bekijken of content delen op social media. Meer informatie.

Cookies zelf instellen