Darmflora borstgevoede baby’s gebaat bij probiotica

vrijdag 20-juli-2018

Darmflora borstgevoede baby’s gebaat bij probiotica    

In de westerse wereld hebben ook borstgevoede baby’s baat bij het toedienen van Bifidobacterium infantis. Suppletie heeft ook bij hen een blijvend positief effect op de darmflora, zo blijkt uit onderzoek van UC Davis. 

 

De opbouw van een gezonde darmflora in het vroege leven speelt een belangrijke rol voor de gezondheid op latere leeftijd. En deze wordt voor een groot deel door voeding gevormd. De belangrijkste bacteriestam in de darmflora van zuigelingen - Bifidobacterium infantis (B. infantis) -  wordt gevoed door moedermelk. Echter, deze goede bacteriën blijken in westerse landen bij borstgevoede baby’s veel minder aanwezig te zijn dan bij baby’s in ontwikkelingslanden. 

Uit onderzoek van de University of California, Davis (UC Davis) blijkt nu dat de darmflora van borstgevoede, westerse baby’s positief kan worden beïnvloed door een supplement met B. infantis. En dat dit gunstige gevolg ook na een jaar nog aanwezig is. [1]


Snel gevestigd in darmflora

Voor het onderzoek werden de deelnemende moeders en baby’s verdeeld in twee groepen. Een groep kreeg ondersteuning bij de borstvoeding én vanaf dag 7 na de geboorte 21 dagen lang een B. infantis supplement toegediend. De andere groep kreeg alleen deze ondersteuning (en dus geen suppletie met probiotica). Het bleek dat de bacteriën zich snel in de flora van de baby’s vestigden. Daarbij verdrongen ze bovendien andere darmbacteriën die worden geassocieerd met darmproblemen en immuun-gerelateerde ziektes, zoals astma, allergieën en auto-immuunziektes. 


Verbetering samenstelling ontlasting

Verder verbeterde de toegediende probiotica de biochemische samenstelling van de ontlasting van de baby. De ontlasting werd geanalyseerd met, onder andere, massaspectrometrie en het meten van endotoxines. Baby’s die met B. infantis waren gevoed, hadden significant grotere populaties van B. infantis in hun ontlasting, terwijl oligosachariden uit melk juist significant lager waren. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er in de darmen een hogere consumptie van de moedermelk was. [2]


Ook waren de concentraties van acetaat en lactaat in de ontlasting van de borstgevoede baby’s hoger, en was de pH-waarde juist lager in baby’s die de probiotica hadden gekregen, wat op een verandering in fermentatie in de darmen wijst. Tot slot waren de endotoxinewaardes veel lager; er werden vooral lagere waardes in de ontlasting gemeten van gram-negatieve proteobacteriën en bacteroïdetes. 

 

Voorkomen van immuungerelateerde ziektes

Deze gunstige veranderingen waren na een jaar nog steeds zichtbaar bij de borstgevoede baby’s. De resultaten suggereren dat in ontwikkelde landen suppletie met B. infantis mogelijk helpt om de gezondheid van de darmflora te verbeteren en darmproblemen en immuungerelateerde ziektes op latere leeftijd te voorkomen. 

 

Bronnen

[1] https://medicalxpress.com/news/2018-06-bifidobacteria-supplement-colonizes-gut-breastfed.html 
[2] Persistence of Supplemented Bifidobacterium  longum subsp. infantis EVC001 in Breastfed Infants, Steven A. Frese, Andra A. Hutton, Lindsey N. Contreras, Claire A. Shaw, Michelle C. Palumbo, Giorgio Casaburi, Gege Xu, Jasmine C. C. Davis, Carlito B. Lebrilla, Bethany M. Henrick, Samara L. Freeman, Daniela Barile, J. Bruce German, David A. Mills, Jennifer T. Smilowitz, Mark A. Underwood

Cookies

Als u verder klikt op onze website, gaat u er ook mee akkoord dat we cookies gebruiken. Daarmee verzamelen we gegevens en volgen we wat bezoekers doen op onze website. Met die informatie verbeteren we onze website en tonen we informatie die aansluit bij wat u interesseert. Als u geen cookies accepteert, kunt u geen video's bekijken of content delen op social media. Meer informatie.

Cookies zelf instellen