De raakvlakken tussen sport, migraine en PNI

zondag 9-april-2017

Wat zijn de raakvlakken tussen sport en PNI? En wat heb je eraan in jouw praktijk? Een goed voorbeeld is Dafne Schippers. “Vanuit de PNI prima te verklaren”, stelt Thomas D’havé van onze partner kPNI België. 
| Thomas D’havé
 

De reden dat we migraine hebben, is omdat er een goede kant aan migraine is.

 

Dafne Schippers is één van de naar schatting 4,2 miljoen Belgen en Nederlanders die lijden aan een of andere vorm van migraine. Migraine is een veelvoorkomende neurologische aandoening die, in combinatie met de zware symptomatiek (aanvallen met hevige hoofdpijnen, visuele aura, misselijkheid en sensorische overgevoeligheid die meerdere dagen kunnen aanslepen) een groot effect op de economie heeft. De totale, jaarlijkse kosten van migraine in Europa worden geschat op 27 miljard euro.

 

Waarom kiest het lichaam om migraine te laten doorbreken?

In onze praktijk passen we al jaren de kPNI methode toe. Dat betekent dat ik niet alleen analyseer wat iemands klacht is, maar dieper graaf naar waarom iemand een bepaalde klacht heeft door haar/zijn voorafgaande \'film\' in kaart te brengen. Steeds opnieuw komen we daarbij tot de vaststelling dat het symptoom nooit het echte probleem is, en in de klacht zelf vaak een (uit de hand gelopen) voordeel schuilt.

 

Dus ook de aanwezigheid van migraine moet wel op een bepaalde manier een voordeel hebben voor de cliënt. Maar welke dan?

 

Mensen met migraine beschikken over een bepaalde genetische aanleg (genotype) die hen voorbestemd voor migraine. Maar tegelijkertijd - en dit wordt nog te weinig erkend - biedt ditzelfde genotype een evolutionaire bescherming tegen een reeks andere ziektebeelden, zoals je hieronder kunt zien.

 

 • Mensen met migraine leven gemiddeld 7 jaar langer dan mensen zonder migraine.
 • Mensen met migraine hebben 30% minder kans op het ontwikkelen van kanker.
 • Migrainelijders blijken te beschikken over een fantastische capaciteit om hun bloed-hersenbarriere af te sluiten, waardoor bij infectie de pathogenen (ziekteverwekkers) minder makkelijk de hersenen binnenkomen (echter: wanneer dit voordeel doorslaat in overgevoeligheid door te pas en te onpas te reageren op valse triggers, krijgt dit een negatief effect in de vorm van een chronisch tekort aan zuurstof en glucose in de hersenen.)
 • En in dezelfde context: mensen met migraine hebben een zeer gevoelig “rookalarm”. Ze hebben heel gevoelige zintuigen. Hierdoor gebeuren er in hun nabijheid statistisch veel minder ongelukken.

 

Zodoende kan je zeggen dat het migrainegenotype een belangrijk voordeel biedt tegen infectie en gevaar.

 

Wat triggert migraine? 

Bij alle cases die ik en mijn collega\'s behandelen - spierproblemen, botblessures, energieproblemen, maag- en darmproblemen en ook migraine - gaan we steeds uit van multi-etiologie: dat betekent dat meerdere (\'multi\') oorzaken (\'etiologie\') in de vorm van risicofactoren een bepaalde tijd niet waarneembaar aanwezig zijn, om dan door een laatste uitlokkende trigger tot migraine te leiden. De spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen!

 

Die trigger kan heel divers zijn: een craniaal trauma door een botsing, een stressfactor, een tekenbeet of bepaalde voedingsstoffen. Van onderstaande risicofactoren bijvoorbeeld is bekend dat ze een belangrijke rol spelen, zowel positief als negatief:

 

 • De opname van omega-3 vetzuren nu en vroeg(er) in het leven
 • Hoeveel vis eet iemand in zijn huidige situatie, en hoeveel vis at zij/hij in zijn eerste levensjaren? Van levensjaar 0 tot 10 is er een zeer grote behoefte maar - en dat moeten nieuwe ouders goed beseffen - pre-geboorte, dus tijdens de zwangerschap, kan een gebrek aan omega-3 effect hebben op de migrainegevoeligheid van je kind. 
 • Bewegen verbetert de doorbloeding van de hersenen (prefrontale cortex)
 • Bij elk craniaal trauma worden de hersenen beschadigd waarbij de GLUT-1 transporters worden afgebouwd met als resultaat dat de hersenen tijdelijk de capaciteit om energie (glucose) in de hersenen te transporteren verliezen. 
 • Bij bepaalde personen verlopen een aantal chemische omzettingsprocessen in de lever genetisch minder goed (onder andere dankzij het CYP2D6-enzym). Deze mensen doen er sowieso best aan E-nummers te vermijden.
 • Stress is \'unescapable\' als het aan 2 voorwaarden voldoet: er is zowel vandaag als morgen stress en je weet niet wanneer deze beëindigd zal worden; en de situatie wordt door jou als stress ervaren.
 • Magnesiumtekort
 • ...

 

Migraine oplossen?

Doorbreek de vicieuze cirkel én pak de risicofactoren aan. Moet je dan zomaar vrede nemen met je migraine omdat het bepaalde voordelen biedt? Nee, dat niet. Je doel moet zijn om de laatste stap in het \'beschermingsmechanisme\', de uiteindelijk zichtbare vorm van migraine, niet meer door te laten breken en zeker niet met die intensiteit. Daarom is het interessant te begrijpen hoe het migrainemechanisme werkt.

 

Mensen met migraine hebben namelijk een heel gevoelig reuksysteem. De bulbus olfactorius, de reukzenuw, is gemiddeld tweemaal zo groot als bij de doorsnee persoon. Vaak is het wel zo dat deze zenuw net door voortdurende overprikkeling op termijn beschadigd raakt en overgevoelig wordt.

 

Diezelfde reukzenuw is trouwens ook de enige hersenzenuw die de middenhersenen infiltreert en direct verbonden is met de hypothalamus, wat maakt dat het een zeer gevoelig (gevaar-)waarnemingssysteem vormt.

 

Het begint dus met een gevoelige neus, maar nadien worden alle zintuigen overgevoelig: de ogen, de oren, de smaak, het emotioneel system, etc. Daardoor is het voor patiënten op termijn vaak niet meer duidelijk wat de uitlokkende factor is: soms veroorzaakt een bepaalde prikkel een aanval en een andere keer niet. Mensen met migraine ontwikkelen letterlijk andere hersenen, andere neuro-anatomische connecties.

 

Daarbij is er nog iets opmerkelijks: des te meer migraine-aanvallen gebeuren, des te meer er door de pijn structurele veranderingen beginnen plaats te vinden in de hersenen! Niet alleen de uitwisseling van chemische stoffen wordt dus verstoord, maar ook de neuro-anatomie. Mensen met migraine ontwikkelen letterlijk andere hersenen.

 

Dit gebeurt als volgt: elke keer dat er een migraine-aanval is, wordt de chemische stof glutamaat vrijgemaakt. Glutamaat zorgt op zijn beurt voor de vrijstelling van BDNF (brain-derived neutrophic factor), een soort groeihormoon van zenuwen waardoor er bij elke pijnprikkel nieuwe verbindingen tot stand komen. Hierdoor worden pijn-zenuwbanen steeds dikker en gevoeliger met als gevolg dat zelfs een simpele onwaarneembare prikkel een aanval kan uitlokken. Een aanval die de gevoeligheid opnieuw versterkt, met opnieuw een kans op aanval, en ga zo maar door. Elke nieuwe aanval versterkt dus de neuro-anatomische veranderingen in de hersenen.

 

De oplossing?

Je moet de migraine aanvallen zien te onderbreken om zo de hersenen opnieuw te laten veranderen. “If you don’t use it, you lose it”, maar dan in de positieve zin. Hoe lang je daarvoor nodig hebt? Zo’n 3 maanden.

 

Quick wins: Magnesium en Zink

Om het even te kaderen: als kPNI-therapeut zetten we quick wins en slow wins in. Een quick win is er om een verandering in gang te zetten, een slow win is er om de verandering op langere termijn te bestendigen tot een continu betere gezondheid.

 

De quick wins die we bij migraine meegeven, gaan over magnesium en zink.

Wanneer de eerste symptomen van migraine opkomen, is het nuttig om elk uur 400 mg magnesium in te nemen om de doorbloeding van de hersenen te verbeteren. Dit blijven we herhalen tot de klachten verdwijnen met een maximum van 5 gram/dag. Dit kan veel lijken, maar is nodig: om 19% meer magnesium in de hersenen te krijgen, moeten we 300% meer magnesium in de bloedbaan duwen.

 

Gelijktijdig zetten we ook zink (45 miligram) in. Zink heeft invloed op het \'corpus callosum\', een structuur in de hersenen die verantwoordelijk is voor de verbinding tussen de linker en de rechter hersenhelft. Bij éénzijdige hoofdpijn (migraine-lijders herkennen dit) is vaak de remmende invloed van de andere hersenhelft niet meer aanwezig. Zink herstelt dit. Bovendien verbetert zink ook de doorbloeding in de prefrontale cortex en de hippocampus ten nadele van de amygdala, wat een zeer gunstige invloed heeft op de stressbeleving. Een geprikkelde amygdala geeft namelijk stress, angst en spanning, en dat kan je wel missen bij migraine.

 

Ik duim alvast dat Dafne ook in de toekomst weer zal knallen, maar dan zonder migraine. En dat wij bij het kPNI Belgium team net als alle andere therapeuten, artsen en gezondheidsspecialisten, onze cliënten aan een pijnvrij leven kunnen helpen.

 

De theoretische en wetenschappelijke kennis omtrent de behandeling van migraine en andere hedendaagse klachten haal ik bij Internationaal kennisinstituut Natura Foundation en hun kPNI-opleidingen. Meer weten kijk  dan hier.


Cookies

Als u verder klikt op onze website, gaat u er ook mee akkoord dat we cookies gebruiken. Daarmee verzamelen we gegevens en volgen we wat bezoekers doen op onze website. Met die informatie verbeteren we onze website en tonen we informatie die aansluit bij wat u interesseert. Als u geen cookies accepteert, kunt u geen video's bekijken of content delen op social media. Meer informatie.

Cookies zelf instellen